Tarkista, mihin Verohallinnon rekistereihin yritys pitää ilmoittaa

Ilmoittaudu tarvittaviin Verohallinnon rekistereihin perustamisilmoituksen yhteydessä. Jos aloitat yritystoiminnan myöhemmin, kannattaa yritys ilmoittaa rekistereihinkin vasta, kun yritystoiminta alkaa.

Rekisteröintiajat

Rekisteröinti Verohallinnon rekistereihin kestää noin 3 viikkoa. Katso tarkemmat käsittelyajat.

Jos olet ilmoittanut yrityksesi kaupparekisteriin, perustamisilmoituksesi käsitellään ensin Patentti- ja rekisterihallituksessa. Ilmoituksesi tulee vasta tämän jälkeen Verohallinnon käsiteltäväksi.

Arvonlisäverovelvollisten rekisteri

Yritykset, jotka myyvät tavaroita tai palveluita, ovat liiketoiminnassaan yleensä arvonlisäverovelvollisia. Ilmoita yrityksesi arvonlisäverovelvollisten rekisteriin

Kaikki toimialat eivät ole arvonlisäverotuksen piirissä. Lue lisää arvonlisäverotuksen ulkopuolelle jäävästä toiminnasta.

Alle 10 000 euron liikevaihto

Jos arvioit, että yrityksesi liikevaihto tilikaudella (12 kk) jää alle 10 000 euron, yritystä ei tarvitse ilmoittaa arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Arvio kannattaa tehdä huolellisesti, sillä jos tilikauden liikevaihto onkin suurempi, voit joutua tilittämään arvonlisäveron jälkikäteen. Jos huomaat myöhemmin, että liikevaihto on suurempi kuin 10 000 euroa

  • ilmoittaudu arvonlisäverovelvolliseksi heti 
  • maksa koko tilikauden arvonlisävero veronlisäyksineen
  • anna ilmoitukset oma-aloitteisista veroista koko vuodelta.

Jos liiketoimintaan liittyy paljon hankintoja, joihin sisältyy arvonlisävero, voit vapaaehtoisesti hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi. Rekisteriin kuuluva voi vähentää liiketoimintaa varten tehtyihin hankintoihin sisältyneen arvonlisäveron.

Lue lisää arvonlisäverovelvolliseksi hakeutumisesta

Lue lisää arvonlisäverosta

Katso video: Perustietoa arvonlisäverosta

Ennakkoperintärekisteri

Uuden yrityksen kannattaa hakeutua ennakkoperintärekisteriin.

Ennakkoperintärekisteriin merkitseminen tarkoittaa sitä, ettei asiakkaasi eli laskun maksajan tarvitse tehdä maksusta ennakonpidätystä. Rekisteriin merkitty toimija eli yritys huolehtii ennakkoverojen maksamisesta itse. 

Toimeksiantoja voi olla vaikea saada, ennen kuin yritys on merkitty ennakkoperintärekisteriin. Jos myyt palveluja, joista asiakkaasi voi saada kotitalousvähennyksen, vähennyksen edellytyksenä on se, että yrityksesi kuuluu ennakkoperintärekisteriin. 

Lue lisää ennakkoperintärekisteristä

Työnantajarekisteri

Yritys on säännöllinen työnantaja ja sen pitää ilmoittautua työnantajarekisteriin, jos yritys maksaa palkkaa

  • vakituisesti vähintään 2:lle tai useammalle tai
  • vähintään 6:lle, vaikka työsuhteet olisivat tilapäisiä ja tarkoitettu lyhytaikaisiksi.

Yritys on satunnaisesti palkkoja maksava työnantaja eikä sen tarvitse ilmoittautua työnantajarekisteriin, jos sillä on palveluksessaan

  • vain 1 vakituinen työntekijä tai
  • 1–5 työntekijää, joiden työsuhde ei kestä koko kalenterivuotta.

Lue lisää työnantajana toimimisesta

Aiheeseen liittyvät videot

Näin ilmoittaudut Verohallinnon rekistereihin