Koronatilanne: Voit hoitaa asiasi OmaVerossa. Seuraa päivittyvää koostettamme. Yrittäjälle ohjeita mm. ennakkoverosta ja maksujärjestelystä. 

Yritystoiminnan lopettaminen Suomessa – ulkomainen yritys

Ulkomaisen yrityksen on aina ilmoitettava, jos sen yritystoiminta Suomessa loppuu. Ilmoitus tehdään muutos- ja lopettamisilmoituksella (Y-lomake). Lopettamisen jälkeen yrityksen on annettava tarvittavat veroilmoitukset.

Miten lopettamisesta ilmoitetaan?

Kun yritys lopettaa toimintansa Suomessa, sen on tehtävä lopettamisilmoitus Y-lomakkeella Verohallinnolle ja Patentti- ja rekisterihallitukselle.

Lomake valitaan yritysmuodon mukaan:

  • Y4: ulkomaiset yhteisöt
  • Y5: suomalaisia henkilöyhtiöitä (ay tai ky) vastaavat ulkomaiset yritykset
  • Y6: ulkomaiset liikkeen- ja ammatinharjoittajat.

Y-lomakkeita saa osoitteesta ytj.fi. Lomake postitetaan osoitteeseen PRH-Verohallinto, Yritystietojärjestelmä, PL 2000, 00231 Helsinki.

Kun ulkomainen yritys lopettaa toimintansa Suomessa, sen on hakeuduttava pois Verohallinnon asiakasrekistereistä, kuten ennakkoperintärekisteristä. Myös tämä tehdään samalla Y-lomakkeella.

Ennakkoverojen määrä kannattaa tarkastaa

Lopettamisen yhteydessä yrityksen on hyvä tarkastaa viimeisen toimintavuoden ennakkoverojen määrä. Yrityksen kannattaa myös ilmoittaa uudet osoite- ja pankkitilitiedot ulkomailla mahdollisten veronpalautusten maksamista varten.

Lopettamisen jälkeen on annettava veroilmoitus sekä ilmoitettava arvonlisävero ja työnantajasuoritukset

Jos yritys ei hakeudu pois Verohallinnon rekistereistä, yrityksen pitää edelleen antaa ilmoitukset arvonlisäverosta ja työnantajasuorituksista. Yrityksen täytyy antaa ilmoitukset siihen saakka, kunnes Verohallinto on poistanut yrityksen rekistereistä, vaikka toimintaa Suomessa ei enää olisikaan. Pelkkä lopettamisilmoituksen tekeminen ei siis vielä poista velvollisuutta antaa ilmoituksia.

Yrityksen on aina annettava viimeiseltä toimintavuodelta myös elinkeinotoiminnan veroilmoitus. Veroilmoitus on annettava 4 kuukauden kuluessa toiminnan lopettamiskuukauden päättymisestä. 

Esimerkki: Yrityksen tilikausi on 1.1.–31.12. Yritys ilmoittaa Y-lomakkeella, että toiminta loppuu 20.6. Samalla yritys hakeutuu pois Verohallinnon rekistereistä. Yrityksen on annettava veroilmoitus ajalta 1.1.–20.6. viimeistään 31.10.

Jos toiminta Suomessa keskeytyy

Jos yrityksen ei ole tarkoitus lopettaa toimintaa kokonaan Suomessa, yritys voi ilmoittaa Y-lomakkeella, että toiminta on keskeytynyt toistaiseksi. Silloin yritys hakeutuu pois ennakkoperintärekisteristä, arvonlisäverovelvollisten rekisteristä ja työnantajarekisteristä, mutta yrityksen suomalainen Y-tunnus säilyy. Jos toiminta aloitetaan Suomessa uudelleen, yritys voi hakeutua takaisin Verohallinnon rekistereihin muutos- ja lopettamisilmoituksella (Y-lomake).

Viimeisen toimintavuoden verotus Suomessa

Kiinteän toimipaikan lopettamisen yhteydessä toimipaikan varat voidaan myydä tai siirtää takaisin yrityksen asuinvaltioon. Kiinteän toimipaikan lopettamisvuoden verotukseen vaikuttaa se, miten toiminnan lopettaminen on tehty ja minkälaista varallisuutta yrityksellä on Suomessa.

Kiinteän toimipaikan veronalaiseksi tuloksi luetaan omaisuuden todennäköistä luovutushintaa vastaava määrä, jos Suomessa sijaitsevan kiinteän toimipaikan toiminta lopetetaan jollain seuraavista tavoista:

  • yritys myy kiinteän toimipaikan toimintaan kuuluvan omaisuuden
  • yritys siirtää kiinteän toimipaikan varallisuuteen sisältyvän omaisuuden pois Suomesta
  • yrityksen toiminta lakkaa liittymästä Suomessa olevaan kiinteään toimipaikkaan.

Toiminnan lopettamisesta seuraa lisäksi, että mahdolliset varaukset purkautuvat.

Kiinteä toimipaikka voidaan muuttaa myös esimerkiksi itsenäiseksi yhtiöksi. Tällaiseen liiketoiminnan siirtoon sovelletaan ns. jatkuvuusperiaatetta, eikä sivuliikkeen katsota purkautuvan. Säännöstä sovelletaan vain niissä tilanteissa, joissa ulkomaisen yrityksen asuinvaltio on toinen Euroopan unionin jäsenvaltio.