Toiminnan lopettaminen

Jos lopetat maataloustoiminnan, ilmoita siitä Verohallinnolle muutos- ja lopettamisilmoituksella Y6. Lopettamisilmoituksen perusteella poistamme sinut Verohallinnon rekistereistä.

Muista myös antaa viimeiset veroilmoitukset ajallaan. Ilmoita lisäksi arvonlisävero loppuvarastosta, joka jää haltuusi.

Toiminnan lopettaminen voi vaikuttaa myös ennakkoveroihin. Maatalouden muistiinpanot ja tositteet täytyy säilyttää vielä toiminnan lopettamisen jälkeenkin.

Miten hakeudut pois Verohallinnon rekistereistä?

Merkitse muutos- ja lopettamisilmoitukseen (Y6), mistä rekistereistä hakeudut pois. Yksi ilmoitus riittää: tiedot välittyvät samalla lomakkeella arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin.

Lopettamisilmoituksen käsittely kestää yleensä noin 3 viikkoa. Maatalousyrittäjä poistetaanarvonlisäverovelvollisten rekisteristä siitä päivästä alkaen, kun arvonlisäverollinen toiminta on päättynyt. Työnantajarekisteristä sinut poistetaan, kun palkanmaksu on päättynyt.

Jos olet hakeutunut arvonlisäverovelvolliseksi vapaaehtoisesti, sinut voidaan poistaa arvonlisäverovelvollisten rekisteristä aikaisintaan lopettamisilmoituksen (Y6) saapumispäivästä lukien. Myös ennakkoperintärekisteröinti päättyy aikaisintaan lopettamisilmoituksen saapumispäivänä, ei takautuvasti.

Täytä ja tulosta muutos- ja lopettamisilmoitus Y6 (ytj.fi).

Millaiseen tilanteeseen toiminta voi loppua?

Maatalouden harjoittaminen voi loppua esimerkiksi siihen, että myyt maataloustoiminnan koko varallisuuden tai vain lopetat maatalousyrittäjänä toimimisen.

Jos et enää itse harjoita maataloutta mutta vuokraat peltojasi muille, voit hakeutua pois arvonlisäverovelvollisten rekisteristä. Pellon vuokraus on arvonlisäverotonta. Halutessasi voit kuitenkin hakeutua vapaaehtoisesti arvonlisäverovelvolliseksi pellon vuokrauksesta kiinteistön käyttöoikeuden luovuttajana.

Lue lisää kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta.

Muista antaa toiminnan lopettamisesta lopettamisilmoitus (Y6). Muuten maataloustoiminnan katsotaan yhä jatkuvan. Siinä tapauksessa sinun on edelleen annettava tuloveroilmoitus sekä ilmoitukset arvonlisäverosta ja työnantajasuorituksista aina ilmoitusten määräpäivinä.

Huomaa, että et välttämättä voi saada työttömyyskorvausta tai muita etuuksia, ennen kuin olet pysyvästi lopettanut maataloustoiminnan ja ilmoittanut siitä Verohallinnolle.

Muista antaa viimeiset ilmoitukset ajallaan

Vaikka maataloustoiminta olisi jo päättynyt, muista antaa ajallaan myös viimeiset verotukseen liittyvät ilmoitukset.

Veroilmoitus

Anna maatalouden veroilmoitus vielä siltä verovuodelta, jonka aikana toiminta päättyi. Ilmoita veroilmoituksessa myös toiminnan päättyminen. Jos palautat veroilmoituksen myöhässä tai jätät sen kokonaan antamatta, seurauksena voi olla veronkorotus.

Lue lisää maatalouden veroilmoituksen antamisesta.

Arvonlisävero, työnantajasuoritukset ja muut oma-aloitteiset verot

Anna veroilmoitukset arvonlisäverosta ja muista oma-aloitteisista veroista jokaiselta verokaudelta rekisteröintien päättymiseen saakka, vaikka varsinaista toimintaa ei olisikaan enää ollut.

Ilmoita 1.1.2019 ja sen jälkeen maksetut palkat ja työnantajasuoritukset tulorekisteriin. Muutos koskee vain palkkatietoja, sillä ei ole vaikutusta arvonlisäveron ilmoittamiseen.

Lue lisää palkkatietojen ilmoittamisesta

Muista ilmoitusten lisäksi myös maksaa verot ja muut suoritukset ajallaan.

Jos ilmoitat oma-aloitteiset verot myöhässä, joudut maksamaan myöhästymismaksua. Jos jätät ilmoituksen kokonaan antamatta, seurauksena on veronkorotus, ja joudumme toimittamaan verotuksesi arvioimalla.

Huomaa, että toiminnan lopettamisvuonna arvonlisävero täytyy ilmoittaa tavallista aiemmin. Jos toiminta päättyy, anna arvonlisäveroveroilmoitus viimeistään toiminnan päättymiskuukautta toisena seuraavan kuukauden 12. päivänä, vaikka verokautesi olisi ollut vuosi tai neljännesvuosi.

Esimerkiksi jos toiminta päättyy 31.3., anna arvonlisäveroilmoitus viimeistään 12.5.

Lue lisää oma-aloitteisten verojen ilmoittamisesta ja maksamisesta.
Lue lisää loppuvaraston arvonlisäverosta.

Tarkista myös ennakkovero

Kun lopetat maataloustoimintaasi, tarkista ennakkoveron määrä. Ilmoita tarvittaessa uudet tiedot Verohallintoon, jotta et maksa ennakkoveroa liikaa tai liian vähän. Jos olet harjoittanut maataloutta yhdessä puolisosi kanssa, molempien puolisoiden täytyy hakea ennakkoveron muutosta.

Hae muutosta ennakkoveroon OmaVerossa

Myös viimeisen verovuoden ennakkoverot täytyy maksaa ajallaan. Huomaa, että ennakkoveron maksueriä saattaa erääntyä maksettaviksi myös varsinaisen maataloustoiminnan loppumisajankohdan jälkeen. Ennakkoveron maksuerät eivät siis ole riippuvaisia maataloustoiminnan todellisesta toiminta-ajasta.

Jos olet jo antanut tietoja seuraavan verovuoden ennakkoveroa varten, tee tarvittavat muutokset myös näihin tietoihin.

Lue lisää ennakkoveron muuttamisesta.

Säilytä muistiinpanot ja tositteet 6 vuotta

Maatalouden veroilmoituksen tietojen täytyy perustua tulo- ja menokirjauksiin, jotka on merkitty muistiinpanoihin. Muistiinpanot ja tositteet on säilytettävä 6 vuotta verovuoden päättymisestä.

Kiinteistöinvestointeihin liittyvät tositteet täytyy säilyttää arvonlisäverotusta varten 13 vuotta sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana uudisrakennus tai perusparannus on valmistunut. 

Lue lisää kiinteistöinvestointien tarkistamisesta.