Elinkeinotoiminnan keskeyttäminen

Liikkeen- tai ammatinharjoittaja voi keskeyttää elinkeinotoimintansa joko määräajaksi tai toistaiseksi. Toiminnan keskeytymisestä on ilmoitettava Verohallinnolle muutos- ja lopettamisilmoituksella Y6. Tiedot välittyvät samalla ilmoituksella myös Patentti- ja rekisterihallitukseen (PRH), mutta toiminnan keskeyttämisestä ei tehdä merkintää kaupparekisteriin.

Jos liikkeen- tai ammatinharjoittajana ilmoitat, että yrityksen toiminta on keskeytynyt toistaiseksi, Verohallinto poistaa yrityksen ennakkoperintärekisteristä, arvonlisäverovelvollisten rekisteristä ja työnantajarekisteristä. Kun jatkat toimintaa keskeytyksen jälkeen, hakeudu takaisin rekistereihin muutosilmoituksella tai paperilomakkeella Y6.

Jos liikkeen- tai ammatinharjoittaja ilmoittaa toiminnan keskeytyneen määräajaksi, hänen on ilmoitettava keskeytyksen alku- ja loppupäivä. Jos toiminta keskeytyy vain määräajaksi, liikkeen- tai ammatinharjoittajan on keskeytyksen aikanakin silti annettava arvonlisäveron ja työnantajasuoritusten ilmoitukset määräaikana.

Palkkojen ja työnantajasuoritusten ilmoittaminen on muuttunut: ilmoita 1.1.2019 ja sen jälkeen maksetut palkat ja työnantajasuoritukset tulorekisteriin.

Tiedot vuonna 2018 tai aiemmin maksetuista palkoista ilmoitetaan edelleen Verohallintoon.

Lue lisää:

Liikkeen- tai ammatinharjoittaja voi hakea ennakkoveron poistamista tai alentamista, kun toiminta keskeytyy. Hakemus tehdään OmaVerossa tai paperilomakkeella Verokorttihakemus ja ennakkoverohakemus(5010).

Vaikka toiminta olisi keskeytynyt, liikkeen- tai ammatinharjoittajan pitää silti antaa elinkeinotoiminnan veroilmoitus OmaVerossa tai paperilomakkeella 5 Elinkeinotoiminnan veroilmoitus - Liikkeen- tai ammatinharjoittaja (3049). 

Muutos- ja lopettamisilmoituslomakkeen Y6 saa www.ytj.fi -sivuilta kohdasta Y-lomakkeet. Lomake postitetaan osoitteella PRH-Verohallinto, Yritystietojärjestelmä, PL 2000, 00231 Helsinki.