Toiminnan lopettaminen - liikkeen- tai ammatinharjoittaja

Liikkeen- tai ammatinharjoittajan on ilmoitettava elinkeinotoiminnan loppumisesta Verohallinnolle ja kaupparekisteriin. Jos lopetat toiminnan liikkeen- tai ammatinharjoittana, ilmoita siitä Verohallinnolle ja kaupparekisteriin. Voit antaa ilmoituksen sähköisesti ytj.fi-sivuilla. Sivuilta saat tarvittaessa myös paperilomakkeen (Y6). Lopettamisilmoituksen perusteella yrityksesi poistetaan Verohallinnon rekistereistä. Toiminnan lopettaminen voi vaikuttaa myös ennakkoveroihin. Säilytä kirjanpitoaineisto ja tilinpäätösaineisto vielä toiminnan lopettamisen jälkeenkin.

Verohallinnon rekistereistä poistaminen

Merkitse lopettamisilmoitukseen, mistä rekistereistä hakeudut pois. Yksi ilmoitus riittää: tiedot välittyvät arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin.

Lopettamisilmoituksen käsittely kestää yleensä 3 viikkoa. Yritys poistetaan kuitenkin arvonlisäverovelvollisten rekisteristä ja työnantajarekisteristä siitä päivästä lähtien, kun arvonlisäverollinen toiminta on päättynyt tai kun palkkoja on maksettu viimeisen kerran. Sen sijaan ennakkoperintärekisteröinti päättyy aikaisintaan sinä päivänä, jolloin lopettamisilmoitus on annettu – ei takautuvasti.

Anna lopettamisilmoitus (YTJ)

Jos annat lopettamisilmoituksen paperilomakkeella, postita lomake osoitteeseen

PRH-Verohallinto
Yritystietojärjestelmä
PL 2000
00231 Helsinki

Millaiseen tilanteeseen toiminta voi loppua?

Elinkeinotoiminta voi loppua esimerkiksi siihen, että myyt elinkeinotoiminnan koko varallisuuden. Toiminta loppuu myös silloin, jos lopetat kaikki elinkeinon harjoittamiseen liittyvät toimet, esimerkiksi irtisanot liiketilan vuokrasopimuksen ja myyt varastossa olevat tavarat tai otat ne yksityiseen käyttöön. Muista antaa elinkeinotoiminnan lopettamisesta lopettamisilmoitus Verohallinnolle. Muuten elinkeinotoiminnan katsotaan edelleen jatkuvan. Silloin sinun on edelleen annettava ilmoitukset esimerkiksi arvonlisäverosta, työnantajasuorituksista sekä muista oma-aloitteisista veroista aina ilmoitusten määräpäivinä.

Huomaa, että et välttämttä voi saada työttömyyskorvausta tai muita etuuksia, ennen kuin olet pysyvästi lopettanut elinkeinotoiminnan ja ilmoittanut siitä Verohallinnolle.

Muista antaa viimeiset ilmoitukset ajallaan

Vaikka elinkeinotoiminta olisi jo päättynyt ja olisit antanut lopettamisilmoituksen, muista antaa myös viimeiset verotukseen liittyvät ilmoitukset ajallaan.

Veroilmoitus

Anna elinkeinotoiminnan veroilmoitus vielä siltä vuodelta, jonka aikana toiminta päättyi. Ilmoituksen määräpäivä on seuraavan vuoden hutikuun alussa. Sillä ei ole merkitystä, milloin tilikausi on todellisuudessa päättynyt,Ilmoita veroilmoituksella myös toiminnan päättyminen.

Jos annat veroilmoituksen myöhässä tai se jää kokonaan antamatta, seurauksena voi olla veronkorotus.

Lue lisää veroilmoituksen antamisesta.

Arvonlisävero, työnantajasuoritukset ja muut oma-aloitteiset verot

Veroilmoitukset arvonlisäverosta ja muista oma-aloitteisista veroista täytyy antaa jokaiselta verokaudelta rekisteröintien päättymiseen saakka, vaikka varsinaista toimintaa ei olisikaan enää ollut.

Tiedot 1.1.2019 ja sen jälkeen maksetuista palkoista ja työnantajasuorituksista täytyy ilmoittaa tulorekisteriin. Lue lisää palkkatietojen ilmoittamisesta

Jos ilmoitat oma-aloitteiset verot myöhässä, joudut maksamaan myöhästymismaksua. Jos jätät ilmoituksen kokonaan antamatta, seurauksena on veronkorotus ja joudumme toimittamaan verotuksesi arvioimalla.

Muista ilmoitusten lisäksi myös maksaa arvonlisävero ja muut oma-aloitteiset verot ajallaan.

Lue lisää oma-aloitteisten verojen ilmoittamisesta ja maksamisesta.

Tarkista myös ennakkovero

Kun lopetat toimintaasi, tarkista ennakkoveron määrä. Ilmoita tarvittaessa uudet tiedot Verohallintoon, jotta et maksa ennakkoveroa liikaa tai liian vähän. Jos olet harjoittanut elinkeinotoimintaa yhdessä puolisosi kanssa, molempien puolisoiden täytyy hakea ennakkoveron muutosta.

Hae muutosta ennakkoveroon OmaVerossa

Viimeisen verovuoden ennakkoverot täytyy maksaa ajallaan. Huomaa, että osa ennakkoveron eräpäivistä voi olla sen jälkeen, kun varsinainen elinkeinotoiminta on jo loppunut. Ennakkoveron maksuaikatauluun ei siis vaikuta se, milloin elinkeinotoimintaa todellisuudessa harjoitetaan.

Jos olet jo antanut tietoja seuraavan verovuoden ennakkoveroa varten, tee myös näihin tietoihin tarvittavat muutokset.

Lue lisää ennakkoveron muuttamisesta

Säilytä kirjanpitoaineisto ja tilinpäätös 10 vuotta

Liikkeen- tai ammatinharjoittajan on säilytettävä viimeisen tilikauden kirjanpitokirjat ja tilinpäätös vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä. Tilikauden tositteet on säilytettävä 6 vuotta verovuoden päättymisestä.