Muutokset yhdistyksen toiminnassa

Yhdistyksen on ilmoitettava useimmista toiminnassaan tapahtuneista muutoksista sekä Verohallintoon että Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) pitämiin yhdistysrekisteriin ja kaupparekisteriin. Säännöissä tapahtuneista muutoksista ilmoitetaan yhdistysrekisteriin ja Verohallintoon. Verohallintoon ilmoitettavia muutoksia ovat esimerkiksi tilikauden muutos sekä osoitteen tai yhteystietojen vaihtuminen. Muutokset tulevat voimaan, kun ne on rekisteröity.

Tilikauden muutos

Yhdistyksen tilikaudesta määrätään säännöissä. Tilikausi on normaalisti 12 kuukautta. Kun toiminta aloitetaan tai lopetetaan tai tilikautta muutetaan, tilikausi voi tilapäisesti olla tätä lyhyempi tai pidempi, kuitenkin enintään 18 kuukautta.

Tilikausi määrää verovuoden, joten yhdistyksen pitää ilmoittaa tilikauden muutoksesta Verohallintoon. Tilikauden muutoksesta ilmoitetaan lomakkeella 6214 (YTJ-palvelussa). 

Ilmoitukseen on liitettävä selvitys muutoksen edellyttämistä toimenpiteistä, kuten sääntöjen muutoksesta. Jos tilinpäätöksen ajankohta muutetaan myöhäisemmäksi, lomake 6214 on annettava kahta kuukautta ennen sitä päivää, jona tilikausi olisi ilman muutosta päättynyt. Jos tilinpäätöksen ajankohtaa aikaistetaan, ilmoitus on tehtävä kahta kuukautta ennen sitä päivää, jona tilikausi päättyy.

Tilikauden muutos tulee voimaan, kun se on rekisteröity. Pelkästään ilmoituksen jättäminen ei siis vielä riitä, eikä tilikauden muutos voi astua voimaan takautuvasti.

Verohallinnon rekistereihin liittyvät muutokset

Tiedot ja muutokset sekä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin että työnantajarekisteriin välittyvät samalla lomakkeella 6214 (YTJ-palvelussa).

Osoitteen ja yhteystietojen muutokset

Yhdistys ilmoittaa osoitteen ja yhteystietojen muutokset Patentti- ja rekisterihallituksen pitämiin yhdistysrekisteriin ja kaupparekisteriin muutosilmoituksella Y4a ja Verohallintoon lomakkeella 6214. 

Muutosilmoitus

Muutosilmoituksen Y4a ja lomakkeen 6214 saa YTJ-palvelusta.