Muutokset säätiön toiminnassa

Säätiön on ilmoitettava useimmista toiminnassaan tapahtuneista muutoksista sekä Verohallintoon että Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) pitämiin säätiörekisteriin ja kaupparekisteriin. Säätiön on ilmoitettava säännöissä tapahtuneista muutoksista säätiörekisteriin ja kaupparekisteriin sekä Verohallintoon. Verohallintoon ilmoitettavia muutoksia ovat tilikauden muutos sekä osoitteen tai yhteystietojen vaihtuminen. Muutokset tulevat voimaan, kun ne on rekisteröity.

Tilikauden muutos

Tilikaudesta määrätään säännöissä. Tilikausi on normaalisti 12 kuukautta. Kun toiminta aloitetaan tai lopetetaan tai tilikautta muutetaan, tilikausi voi tilapäisesti olla tätä lyhyempi tai pidempi, kuitenkin enintään 18 kuukautta.

Tilikausi määrää verovuoden, joten säätiön pitää ilmoittaa tilikauden muutoksesta Verohallintoon.

Säätiö ilmoittaa tilikauden muutoksesta muutosilmoituksella Y4 Verohallintoon (YTJ-palvelussa).

Ilmoitukseen on liitettävä selvitys muutoksen edellyttämistä toimenpiteistä, kuten sääntöjen muutoksesta. Jos tilinpäätöksen ajankohta muutetaan myöhäisemmäksi, muutosilmoitus Y4 on annettava kahta kuukautta ennen sitä päivää, jona tilikausi olisi ilman muutosta päättynyt. Jos tilinpäätöksen ajankohtaa aikaistetaan, ilmoitus on tehtävä kahta kuukautta ennen sitä päivää, jona tilikausi päättyy.

Tilikauden muutos tulee voimaan, kun se on rekisteröity. Pelkästään ilmoituksen jättäminen ei siis vielä riitä, eikä tilikauden muutos voi astua voimaan takautuvasti.

Verohallinnon rekistereihin liittyvät muutokset

Tiedot ja muutokset sekä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin että työnantajarekisteriin välittyvät samalla muutosilmoituksella Y4.

Osoitteen ja yhteystietojen muutokset

Säätiö ilmoittaa osoitteen ja yhteystietojen muutokset sekä Verohallintoon että Patentti- ja rekisterihallituksen pitämiin säätiörekisteriin ja kaupparekisteriin. Ilmoitus tehdään muutosilmoituksella Y4.

Muutosilmoitus

Muutosilmoituksen Y4 saa YTJ-palvelusta.