Tilinumeron muutos – yritykset ja yhteisöt

Verohallinto maksaa yritys- ja yhteisöasiakkaiden palautukset ensisijaisesti pankkitileille. Pankkitilinumeron tai sen muutoksen voi ilmoittaa OmaVerossa. 

Ilmoita OmaVerossa

Uuden tai muuttuneen pankkitilinumeron ilmoittaminen Verohallinnolle 

Uusi tai muuttunut tilinumero ilmoitetaan Verohallinnolle OmaVerossa. Esimerkiksi osakeyhtiö, kommandiittiyhtiö, avoin yhtiö, yhtymä, yhdistys, säätiö ja kuolinpesä kirjautuvat palveluun Katso-tunnisteella.

Kun palveluun kirjaudutaan Katso-tunnisteella, tilinumeron ilmoittajalla pitää olla yrityksen pääkäyttäjä-, rinnakkaispääkäyttäjä- tai Yrityksen OmaVero -rooli. Katso-tunnisteen voi perustaa osoitteessa yritys.tunnistus.fi.

Yhteisöille, yhteisetuuksille sekä kaikille alv-rekisteriin kuuluville tilinumeron ilmoittaminen paperilomakkeella on mahdollista vain erityisestä syystä. Erityinen syy on esimerkiksi tilanne, jossa sähköinen ilmoittaminen on mahdotonta teknisen esteen vuoksi.

Auto- ja valmisteveroasiakkaille ainoastaan paperilomake

Auto- ja valmisteveroasiakkaiden tulee ilmoittaa tilinumero paperilomakkeella. 

Auto- ja valmisteveron palautuksia varten ilmoitettu tilinumero voi olla eri kuin Verohallinnolle muuten ilmoitettu tilinumero. Näin ollen auto- ja valmisteveroasiakkaiden tiedoissa on mahdollista olla kerrallaan useampi tilinumero. Muilla asiakkailla voi olla Verohallinnon tiedoissa ainoastaan yksi voimassa oleva tilinumero.