Muutokset yrityksen toiminnassa - osakeyhtiö ja osuuskunta

Osakeyhtiön ja osuuskunnan on ilmoitettava monista toiminnassaan tapahtuneista muutoksista sekä Verohallintoon että Patentti- ja rekisterihallitukseen (PRH). Tällaisia muutoksia ovat esimerkiksi tilikauden muutos sekä osoitteen tai yhteystietojen vaihtuminen. Muutokset tulevat voimaan, kun ne on rekisteröity.

Tilikauden muutos

Osakeyhtiön tilikaudesta määrätään joko perustamissopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä. Tilikauden muuttamisesta päättää aina yhtiökokous.

Osuuskunnan tilikaudesta määrätään osuuskunnan säännöissä. Sääntöjen muuttamisesta päättää osuuskunnan kokous.

Sekä osakeyhtiön että osuuskunnan tilikaudesta tehdään merkintä kaupparekisteriin.

Tilikausi on tavallisesti 12 kuukautta. Tilikausi voi tilapäisesti olla tätä lyhyempi tai pidempi, kun toiminta aloitetaan, lopetetaan tai tilikautta muutetaan. Tilikausi voi kuitenkin olla enintään 18 kuukautta.

Tilikausi määrää yrityksen verovuoden, joten osakeyhtiön ja osuuskunnan pitää ilmoittaa tilikauden muutoksesta Verohallintoon ja Patentti- ja rekisterihallituksen pitämään kaupparekisteriin. Jos tilikausi ei ole kalenterivuosi, verovuosi muodostuu siitä tilikaudesta tai niistä tilikausista, jotka ovat päättyneet kalenterivuoden aikana. Veroilmoitus on annettava kultakin tilikaudelta erikseen.

Osakeyhtiö tai osuuskunta voi ilmoittaa muutoksesta verkossa yritys- ja yhteisötietojärjestelmän verkkopalvelussa (ytj.fi) tai muutosilmoituksella Y4. Jos tilinpäätöksen ajankohta muutetaan myöhäisemmäksi, muutoksesta on ilmoitettava kahta kuukautta ennen sitä päivää, jona tilikausi olisi ilman muutosta päättynyt. Jos tilinpäätöksen ajankohtaa aikaistetaan, ilmoitus on tehtävä kahta kuukautta ennen sitä päivää, jona tilikausi päättyy.

Tilikauden muutos tulee voimaan, kun se on rekisteröity. Pelkästään ilmoituksen jättäminen kaupparekisteriin ei siis vielä riitä, eikä tilikauden muutos voi astua voimaan takautuvasti.

Muutokset rekistereihin

Osakeyhtiö ja osuuskunta voivat ilmoittaa muutoksista arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin verkossa yritys- ja yhteisötietojärjestelmän verkkopalvelussa (ytj.fi). Muutokset voi ilmoittaa myös muutosilmoituksella Y4.

Osoitteen ja yhteystietojen muutokset

Voit ilmoittaa osakeyhtiön tai osuuskunnan osoitteen ja yhteystietojen muutokset verkossa yritys- ja yhteisötietojärjestelmän verkkopalvelussa (ytj.fi). Muutokset välittyvät sekä Verohallintoon että kaupparekisteriin. Muuttuneet tiedot voi ilmoittaa myös muutosilmoituksella Y4.

Omistajanvaihdokset

Jos esimerkiksi osakkeista tai osuuksista on yli puolet vaihtanut omistajaa tappiovuoden aikana tai sen jälkeen muuten kuin perinnön tai testamentin vuoksi, osakeyhtiö tai osuuskunta menettää oikeuden käyttää edellisten vuosien tappioita tai yhtiöveron hyvityksiä. Osakeyhtiö tai osuuskunta voi kuitenkin hakea poikkeuslupaa voidakseen vähentää tappioita tai käyttää yhtiöveron hyvityksiä. Hakemuksen voi tehdä se osakeyhtiö tai osuuskunta, jonka tappioista tai yhtiöveron hyvityksistä on kysymys.

Tilikauden aikana tapahtuneista omistajanvaihdoksista ilmoitetaan veroilmoituksella.

Muutoksista voi ilmoittaa sähköisesti tai lomakkeella

Osakeyhtiö ja osuuskunta voivat ilmoittaa monista muutoksista verkossa yritys- ja yhteisötietojärjestelmän verkkopalvelussa (ytj.fi).

Muutoksista voi ilmoittaa myös muutosilmoituksella Y4. Y4-lomakkeen saa osoitteesta ytj.fi.