Muutokset yrityksen toiminnassa − avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö

Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön on rekisteröitävä yhtiösopimuksen muutokset kaupparekisteriin, jotta ne tulevat voimaan. Tällaisia muutoksia ovat esimerkiksi osakkuus- ja osuusmuutokset.

Ilmoita muuttuneet tiedot verkossa tai lomakkeella Y5

Muutosilmoituksen voi tehdä Patentti- ja rekisterihallituksen ja Verohallinnon yhteisessä verkkopalvelussa osoitteessa ytj.fi tai paperilomakkeella Y5 (Muutos- ja lopettamisilmoitus). Samalla ilmoituksella tiedot välittyvät sekä kaupparekisteriin että Verohallinnon rekistereihin.

Kaupparekisteriin tehtävät muutokset ovat maksullisia. Käsittelymaksut ovat erilaiset verkkopalvelussa ja paperilomakkeella ilmoitettaessa. Lue lisää kaupparekisterin käsittelymaksuista (www.prh.fi).

Asioi verkossa

Jos ilmoitat paperilla, postita lomake osoitteeseen:
PRH-Verohallinto
Yritystietojärjestelmä
PL 2000
00231 Helsinki

Verohallinto lähettää sinulle kirjallisen ilmoituksen, kun sen rekisteritiedot on käsitelty. Ilmoituksen käsittely kestää noin kolme viikkoa.

Tilikauden muutoksesta on ilmoitettava  

Tilikausi on yleensä 12 kuukautta. Kun toiminta aloitetaan, lopetetaan tai tilikautta muutetaan, tilikausi voi tilapäisesti olla tätä lyhyempi tai pidempi, kuitenkin enintään 18 kuukautta. Jos tilikausi poikkeaa kalenterivuodesta, verovuosi muodostuu siitä tilikaudesta tai niistä tilikausista, jotka ovat päättyneet kyseisen kalenterivuoden aikana.

Koska tilikausi määrää yrityksen verovuoden, avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön pitää aina ilmoittaa tilikauden muutoksesta Verohallintoon. On suositeltavaa, että avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön tilikaudesta on sovittu yhtiösopimuksessa. Jos tilikaudesta on sovittu yhtiösopimuksessa, myös tilikauden muutos on ilmoitettava kaupparekisteriin yhtiösopimuksen muutoksena kolmen kuukauden kuluessa uuden yhtiösopimuksen allekirjoittamisesta.

Tiedot voi ilmoittaa YTJ-verkkopalvelussa tai lomakkeella Y5. Ilmoitukseen on liitettävä uusi, muuttunut yhtiösopimus.

Milloin muutosilmoitus on tehtävä?

Jos tilinpäätöksen ajankohta muutetaan myöhäisemmäksi, muutoksesta on ilmoitettava kahta kuukautta ennen sitä päivää, jona tilikausi olisi ilman muutosta päättynyt. Jos tilinpäätöksen ajankohtaa aikaistetaan, ilmoitus on tehtävä kahta kuukautta ennen sitä päivää, jona tilikausi tulee päättymään.

Rekistereihin liittyvät muutokset

Tiedot ja muutokset välittyvät sekä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin että työnantajarekisteriin samalla muutos- ja lopettamisilmoituksella Y5.

Osoitteen ja yhteystietojen muutokset

Tee osoitteen ja yhteystietojen muutokset ytj.fi-verkkopalvelussa. Tiedot välittyvät sekä Verohallintoon että Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin.

Muuta yhteystietoja verkossa (www.ytj.fi)

Muuttuneet tiedot voi ilmoittaa myös muutos- ja lopettamisilmoituksella Y5.

Omistajanvaihdokset

Kun avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön yhtiömiehet vaihtuvat tai heidän yhtiöosuutensa muuttuvat, on kyse samalla yhtiösopimuksen muutoksesta. Kaikkien yhtiömiesten on allekirjoitettava uusi yhtiösopimus.

Ilmoita muutokset rekisteröitäväksi kaupparekisteriin kolmen kuukauden kuluessa yhtiösopimuksen allekirjoittamisesta. Tiedot voi ilmoittaa joko ytj.fi-verkkopalvelussa tai lomakkeella Y5. Liitä mukaan uusi yhtiösopimus.

Lue lisää yhtiöosuuden luovutuksen veroseuraamuksista Verohallinnon ohjeesta Yhtiöosuuden luovutus tuloverotuksessa ja lahjaverotuksessa.

Jos avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön osakkuuksista vaihtuu yli puolet, yhtymä menettää oikeuden käyttää edellisten vuosien tappioita. Avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö voi kuitenkin hakea poikkeuslupaa voidakseen vähentää tappioita. Hakemuksen voi tehdä se avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö, jonka tappioista on kysymys.

Lue lisää tappioiden poikkeusluvista sivulta Ennakkoratkaisu- ja poikkeuslupahakemus.

Yhtymän toimintavaraus luetaan yhtymän tuotoksi sille verovuodelle, kun yhtymän yhtiömiehiksi tulee muita yhtiömiehiä, kuin luonnollisia henkilöitä tai kuolinpesiä. Toimintavarauksen tuottona huomioiminen ilmoitetaan ainoastaan veroilmoituksella.