Vuosi-ilmoitusten korjaaminen

Sisältö

 1. Vuosi-ilmoitusten korjaaminen on muuttunut
 2. Korjaamisen aikataulut
 3. Uusi korjaustapa, korvaava ilmoitus 
  Tiedostona annetut vuosi-ilmoitukset
  Verkkolomakkeilla annetut vuosi-ilmoitukset
  Paperilomakkeilla annetut vuosi-ilmoitukset
 4.  Vanha korjaustapa, poisto-korjauslisäys
  Tietojen korjaaminen sähköisesti
  Tietojen korjaaminen paperilla

1 Vuosi-ilmoitusten korjaaminen on muuttunut

Vuosi-ilmoitusten korjaaminen on muuttunut maksuvuodesta 2016 alkaen. Uudessa korjaustavassa vuosi-ilmoitusten virheelliset tiedot on korjattava antamalla uusi korvaava ilmoitus.

Uusi korjaustapa koskee suurta osaa vuosi-ilmoituksista (kohta 3). Kuitenkin tietyt vuosi-ilmoitukset korjataan edelleen vanhalla poisto-korjauslisäys -tavalla (kohta 4).

Uudessa ilmoittamis- ja korjaustavassa on erityisen tärkeää se, että työnantaja tai muun suorituksen maksaja antaa tulonsaajan koko kalenterivuoden tiedot yhdellä vuosi-ilmoituksella ja että tulonsaajalla on vain yksi erittely / suorituslaji / työnantaja.

Ohjeessa on esimerkkejä korjaamisen eri tilanteista (kohta 3).

2 Korjaamisen aikataulut

 • Vuoden 2017 vuosi-ilmoitusten korjaukset pitää tehdä viimeistään 16.3.2018 jotta henkilöasiakkaiden esitäytetyille veroilmoituksille saadaan oikeat tiedot. Vuosi-ilmoitusten korjaukset arvopapereiden ja johdannaisten osto- ja myyntierittelyistä pitää kuitenkin antaa viimeistään 12.2.2018, jotta tiedot ehtivät esitäytetyille veroilmoituksille.
 • Edellisessä kohdassa mainittujen päivämäärien jälkeen voi olla tarpeen korjata vuosi-ilmoitustietoja. Jos korjauksia tulisi yli 2 000 erittelyä, olkaa ennen korjausten lähettämistä yhteydessä Verohallintoon (Tiedonsiirto<at>vero.fi). Verohallinto lähettää tarvittaessa asiakkaalle uuden verotuspäätöksen.
 • Viimeistään 13.8.2018 tehdyt korjaukset ehtivät ajoissa henkilöasiakkaille lähetettäville verotuspäätöksille. Tämän jälkeen jokaisesta korjauksesta on seurauksena uusi korjattu verotuspäätös.
 • Viimeistään 11.10.2018 tehdyt korjaukset ehtivät henkilöasiakkaiden vuoden 2017 lopulliseen verotukseen.

Korjaaminen 11.10.2018 jälkeen on mahdollista sähköisesti (tiedosto tai verkkolomake), jos kyse on luvussa 3 luetelluista vuosi-ilmoituksista. Korjaus on mahdollista myös paperilomakkeella.

Luvussa 4 lueteltuja vuosi-ilmoituksia voi korjata 11.10.2018 jälkeen ainoastaan paperilomakkeella.

Huomaattehan, että 11.10.2018 jälkeen tehdyt korjaukset eivät ehdi henkilöasiakkaiden vuoden 2017 verotuspäätöksiin.

3 Uusi korjaustapa, korvaava ilmoitus

Uudessa korjaustavassa palkoista ja muista suorituksista annettavien vuosi-ilmoitusten virheelliset tiedot on korjattava antamalla uusi korvaava ilmoitus. Korvaava ilmoitus on vuosi-ilmoituskohtainen.

Vuosi-ilmoitukset, joita korvaava korjaustapa koskee:

 • Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosi-ilmoitus
 • Vuosi-ilmoitus rajoitetusti verovelvollisille maksetuista suorituksista
 • Vuosi-ilmoitus eläkkeistä ja etuuksista
 • Vuosi-ilmoitus osingoista
 • Vuosi-ilmoitus osuuskunnan ylijäämistä
 • Vuosi-ilmoitus TVL:n mukaisista koroista ja jälkimarkkinahyvityksistä
 • Vuosi-ilmoitus korkotulon lähdeveron alaisista koroista
 • Puun ostajan vuosi-ilmoitus

Korvaava ilmoitus annetaan vain niistä tulonsaajista, joiden alkuperäiset tiedot ovat olleet puutteellisia tai virheellisiä. Uusi tulonsaajaa koskeva erittely korvaa aikaisemmin annetun erittelyn tiedot.

Uudessa erittelyssä ilmoitetaan tulonsaajan kaikki tiedot, sekä korjatut että alkuperäiset, oikein olleet tiedot.

Koska uudessa korjaamismenettelyssä uusi ilmoitus korvaa aina edellisen, tulonsaajalla voi olla vain yksi samoilla tunnistetiedoilla annettu ilmoitus. Tunnistetietoja ovat mm. maksajan tunnus (henkilö- tai Y-tunnus), verovuosi, tulonsaajan tunnus (henkilö- tai Y-tunnus) ja suorituslaji.

Jos tunnistetiedoissa on virhe, on ensin poistettava virheellinen vuosi-ilmoitus kokonaan ja sen jälkeen annettava uusi vuosi-ilmoitus oikeilla tunnistetiedoilla. Vuosi-ilmoitusten tunnistetiedot on mainittu kunkin vuosi-ilmoituksen täyttöohjeessa.

Huomioi erityisesti seuraavat tilanteet:

 • Jos tilitoimisto vaihtuu kesken vuotta, työnantajan tai suorituksen maksajan on huolehdittava, että tiedot aiemman tilitoimiston maksamista palkoista välittyvät uudelle tilitoimistolle
 • Jos käytössäsi oleva taloushallinnon ohjelmisto vaihtuu kesken vuotta, uuden ohjelmiston käyttäjän on laskettava alkuvuoden ja loppuvuoden tiedot yhteen ennen vuosi-ilmoituksen lähettämistä
 • Jos tiedostona annetut vuosi-ilmoitustiedot maksetuista palkoista, muista suorituksista ja verovapaista kustannusten korvauksista muodostuvat kahdesta tai useammasta eri palkkahallintojärjestelmästä, tutustu tarkemmin kohdan 3 esimerkkeihin 11 ja 12

Maksuvuoden 2016 ja aiempien vuosien vuosi-ilmoitusten korjauksia ei voi antaa sähköisesti. Korjaus pitää tehdä antamalla vuosi-ilmoitus uudelleen paperilomakkeella.

Tiedostona annetut vuosi-ilmoitukset

Ilmoittamismenettelyn muutokset on tehty tietuekuvauksiin.

Varmista myös ohjelmiston toimittajalta, että käyttämässäsi ohjelmassa on huomioitu ilmoittamiseen tulleet muutokset.

Korvaava korjausmenettely muuttaa palkkojen ja verovapaiden kustannusten korvausten tietovirtoja ja niiden yhdistelyä. Jos maksat palkkoja, muita suorituksia ja verovapaita kustannusten korvauksia eri palkkahallintojärjestelmistä, tutustu tarkemmin esimerkkeihin 11 ja 12.

Esimerkki 1: Vuosi-ilmoituksen korjaaminen korvaavalla ilmoituksella 

Maksat palkkoja vuonna 2017 viidelle työntekijälle. Annat palkanmaksusta vuosi-ilmoitukset tammikuussa 2018. Maaliskuussa 2018 huomaat, että yhden työntekijän ennakonpidätys oli ilmoitettu väärin. Korjaa vuosi-ilmoitus antamalla työntekijästä korvaava ilmoitus, jossa on oikeat tiedot: korjattu ennakonpidätyksen määrä sekä myös aikaisemmin annetulla erittelyllä kaikki oikein olleet tiedot eli rahapalkan määrä, eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut jne.

Esimerkki 2: Samalle tulonsaajalle maksettu palkka ja tietojen yhteen laskeminen

Maksat huhtikuussa 2017 palkkaa siivoojalle ja annat siitä vuosi-ilmoituksen heti työn päätyttyä huhtikuussa 2017. Joulukuussa palkkaat saman siivoojan uudestaan. Kun annat vuosi-ilmoituksen vuodelta 2017, laske yhteen huhti- ja joulukuun palkat. Et voi antaa ilmoitusta vain joulukuun palkasta, koska se korvaisi huhtikuussa annetun vuosi-ilmoituksen ja tulonsaajan esitäytettyyn veroilmoitukseen tulisi virheellisesti tieto vain joulukuussa maksetusta palkasta.

Esimerkki 3: Tilitoimisto vaihtuu kesken vuotta

Siirrät palkanlaskennan ja kirjanpidon hoidon uuden tilitoimiston vastuulle kesäkuussa.

Työnantajana sinun on huolehdittava, että tiedot aiemman tilitoimiston maksamista palkoista välittyvät uudelle tilitoimistolle, koska uuden tilitoimiston on annettava vuosi-ilmoitus koko vuoden aikana maksetuista palkoista. Muussa tapauksessa vain loppuvuoden palkkatiedot välittyvät työntekijöiden verotukseen.

Esimerkki 4: Ohjelmisto vaihtuu kesken vuotta 

Olet ostanut yrityksesi palkanlaskentaa varten uuden ohjelmiston vanhan ohjelmiston tilalle. Otat uuden ohjelmiston käyttöön kesken vuotta. Ota huomioon, että alkuvuoden palkkatiedot ja loppuvuoden palkkatiedot pitää laskea yhteen ennen vuosi-ilmoituksen lähettämistä. Selvitä tarvittaessa ohjelmiston toimittajalta, miten saat siirrettyä vanhan ohjelmiston palkkatiedot uuteen järjestelmään, jotta vuosi-ilmoitustiedot muodostuvat uudesta ohjelmistosta oikein. Tulonsaajan koko kalenterivuoden tiedot on annettava yhdellä vuosi-ilmoituksella.

Esimerkki 5: Tunnistetiedon korjaaminen / Työkorvauksen maksukuukausi puuttuu

Maksaja on antanut vuosi-ilmoituksen osakeyhtiölle maksamastaan työkorvauksesta. Korvauksen määrä oli 5 000,00 euroa ja ennakonpidätys 600,00 euroa. Työkorvauksen maksukuukausi oli jäänyt ilmoittamatta. Työkorvaus oli maksettu marraskuussa.

Koska työkorvauksen maksukuukausi on tunnistetieto, maksajan on korjattava alkuperäinen tieto erillisellä ilmoituksella ja annettava lisäksi oikeat tiedot uudella ilmoituksella. Maksaja antaa siis kaksi ilmoitusta korjausta tehdessään.

Ensimmäiseen ilmoitukseen maksaja merkitsee alkuperäiset tunnistetiedot (verovuosi, tulonsaajan Y-tunnus). Työkorvauksen ja ennakonpidätyksen määrää ei ilmoiteta.

Lisäksi maksaja antaa toisen ilmoituksen, johon on merkitty oikeat tunnistetiedot ja euromäärät: suorituksen maksukuukausi 11 (marraskuu), korvauksen määrä 5 000,00 euroa ja ennakonpidätys 600,00 euroa.

Esimerkki 6: Osinkojen vuosi-ilmoitus: Tunnistetiedon korjaaminen/ Virheellinen saajan henkilötunnus

Yhtiö on jakanut osinkoja kolmelle osakkaalle vuonna 2017. Annat osinkojen vuosi-ilmoituksen tammikuussa 2018. Maaliskuussa 2018 huomaat, että yhden osingonsaajan henkilötunnus oli virheellinen. Korjaa vuosi-ilmoitus antamalla korvaava vuosi-ilmoitus. Ilmoita siinä vain tulonsaajan virheellinen henkilötunnus sekä muut ilmoittamasi tunnistetiedot, mutta jätä muut kohdat tyhjiksi. Anna lisäksi uusi vuosi-ilmoitus, jossa ilmoitat oikean henkilötunnuksen sekä kaikki muut tiedot uudelleen.

Esimerkki 7: Osinkojen vuosi-ilmoitus: Tunnistetiedon korjaaminen/ Virheellinen maksuvuosi

Olet antanut osinkojen vuosi-ilmoituksen tammikuussa 2017. Huomaat myöhemmin, että ilmoituksessa oli väärä maksuvuosi. Poista ilmoitus antamalla korvaava yhteenveto, jossa ilmoitat pakolliset tunnistetiedot eli maksajan Y-tunnuksen, virheellisenä ilmoitetun maksuvuoden, verovuoden sekä jakopäätöspäivän. Poista saajakohtaiset erittelytiedot antamalla korvaavat ilmoitukset, joissa ilmoitat vain tulonsaajien henkilötunnukset, ei siis muita saajakohtaisia tietoja. Anna lisäksi uusi vuosi-ilmoitus, jossa on oikeat tiedot.

Esimerkki 8: Kokouspalkkioiden korjaaminen

Asunto Oy on maksanut hallituksen jäsenille kokouspalkkioita, joista on annettu vuosi-ilmoitukset ajallaan. Myöhemmin maksaja huomaa, että vuosi-ilmoitukset oli annettu puutteellisina.  Saajakohtaisiin erittelyihin oli jäänyt merkitsemättä kohta 36. Kohta 36 pitää merkitä, jos maksetuista suorituksista ei makseta työnantajan sosiaaliturvamaksua (eli sairausvakuutusmaksua).

Maksaja korjaa puutteelliset ilmoitukset antamalla korvaavat vuosi-ilmoitukset, joissa ilmoitetaan kohdan 36 lisäksi kaikki tiedot uudestaan. Korvaavat ilmoitukset tehdään vain niistä tulonsaajista, joiden tiedoissa on ollut virheitä.

Vuosi-ilmoitusta et voi enää korjata siten, että ilmoitat lisäyksenä vain kohdan 36, sillä korvaavassa menettelyssä viimeksi annettu ilmoitus korvaa aina edellisen ilmoituksen tiedot.

Esimerkki 9: Vapaaehtoisen eläkevakuutusmaksun korjaaminen

Työnantaja on ottanut työtekijöilleen vapaaehtoisen eläkevakuutuksen. Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen maksut ilmoitetaan vuosi-ilmoituksen kohdassa 82.

Työnantaja ei ollut saanut vakuutusyhtiön selvitystä vakuutusmaksujen määrästä tammikuun loppuun mennessä, joten työnantaja antoi vuosi-ilmoituksen puutteellisena.

Kun tieto vakuutusmaksujen määrästä saadaan, vuosi-ilmoitus korjataan antamalla korvaava ilmoitus. Korvaavassa ilmoituksessa ilmoitetaan vapaaehtoisen eläkevakuutuksen maksu (kohta 82) sekä lisäksi kaikki muut tiedot uudestaan. Korvaava ilmoitus tehdään vain niistä tulonsaajista, joiden alkuperäiset tiedot ovat olleet puutteellisia.

Vuosi-ilmoitusta et voi enää korjata siten, että ilmoitat lisäyksenä vain kohdan 82, sillä korvaavassa menettelyssä myöhemmin annettu ilmoitus korvaa aina edellisen ilmoituksen tiedot.

Esimerkki 10: Maksajakohtaisen tiedon korjaaminen

Kelan korvauspäätöksen perusteella työnantaja on vähentänyt liikaa maksamaansa sosiaaliturvamaksua maksuvuoden 2017 työnantajasuoritusten veroilmoituksilla. Työnantaja ei kuitenkaan ole ilmoittanut vähennystä vuosi-ilmoituksella.

Työnantaja ilmoittaa korvaavat maksajakohtaiset tiedot ja merkitsee vähentämänsä sosiaaliturvamaksun määrän kohtaan 631. Saajakohtaisia tietoja ei anneta uudestaan, jos ne ovat olleet alkuperäisessä vuosi-ilmoituksessa oikein.

Esimerkki 11: Palkkojen ja kustannusten korvausten ilmoittaminen ja korjaaminen – Ohjelmisto vaihtuu kesken vuotta

Työnantaja Taloudellinen Oy:llä on PayrollPro-ohjelmisto, jonka avulla maksetaan sekä palkkoja että kustannusten korvauksia. Jos palkkahallinnon ohjelmisto tuottaa vain yhden VSPSERIE- tietovirran, joka sisältää tiedot sekä palkoista että verovapaista kustannusten korvauksista, voi Taloudellinen Oy jatkossakin antaa vuosi-ilmoituksen yhdellä VSPSERIE-tietovirralla. Korjaamisessa käytetään samaa tietovirtaa (VSPSERIE), jolla aiemmin ilmoitetut tiedot on annettu.

 1. Jos ohjelmisto vaihtuu kesken vuotta, voi työnantaja laskea alkuvuoden ja loppuvuoden tiedot yhteen ennen vuosi-ilmoituksen lähettämistä. Tällöin myös esimerkiksi alkuvuoden ohjelmistoon kohdistuvien tietojen korjaaminen tulee tehdä yhdistämällä alku- ja loppuvuoden vuosi-ilmoitukset yhdeksi tietueeksi.
 2. Jos ohjelmisto on vaihtunut kesken vuotta, mutta alkuvuonna tuotettuja vuosi-ilmoitustietoja ei pystytä yhdistämään loppuvuoden tietoihin, tulisi korjaukset alkuvuonna ilmoitettuihin tietoihin ilmoittaa käyttämällä samoja tunnistetietoja. Jotta korjaukset kohdistuvat ohjelmiston vaihtotilanteessa oikein, on tunnistetiedoista ohjelmistotiedon oltava sama kuin alkuperäisessä aineistossa.

Esimerkki 12: Palkkojen ja kustannusten korvausten ilmoittaminen ja korjaaminen - useita palkkahallinnon ohjelmistoja

Työnantaja Julkinen Oy:llä on Palkka123-ohjelmisto, jonka avulla maksetaan sekä palkkoja että kustannusten korvauksia. Työnantajalla on myös matkalaskujärjestelmä Matkat, jonka avulla maksetaan päivärahat ja kilometrikorvaukset. Koska Julkinen Oy:n käyttämät ohjelmistot ovat kahden eri ohjelmistotoimittajan tarjoamia tuotteita, ohjelmistojen tuottamia tietoja ei ole voitu yhdistellä VSPSERIE-ilmoitukselle, vaikka Verohallinnon pääsääntöinen ohjeistus niin vaatii.

Työnantaja Julkinen Oy ilmoittaa Palkka123-ohjelmiston kautta maksamansa palkat ja kustannusten korvaukset VSPSERIE-tietovirralla ja Matkat-järjestelmästä maksamansa korvaukset VSPSKUST-tietovirralla.

Ohjelmistotieto merkitään jokaiseen eri järjestelmästä tuotettuun tietovirtaan. Ohjelmistotietoa käytetään tunnistetietona, jolloin samalla tunnistetiedolla ilmoitetut tiedot korvaavat aiemmin annetut tiedot.

Esimerkki 13: Tiedostona annettujen erittelyjen korjaaminen verkkolomakkeella tai paperilla

Jos korjausaineistoa ei voida tuottaa sillä ohjelmistolla jolla alkuperäinen aineisto oli tuotettu, voidaan yksittäiset erittelyt korjata verkkolomakkeella joko vero.fi-sivujen (vero.fi/asioiverkossa > Vuosi-ilmoitus) kautta tai paperilla. Verkkolomakkeella tai paperilomakkeella ei ole ohjelmistotietoa tunnistetietona. Muiden tunnistetietojen tulee olla samat kuin alkuperäisellä erittelyllä.

Verkkolomakkeilla annetut vuosi-ilmoitukset

Verkkolomakkeella annettujen vuosi-ilmoitusten korjaamisesta saa lisätietoja kunkin palveluntarjoajan omasta palvelusta (esim. OpusCapita, Koivuniemi, CGI).

Esimerkki 1: Vuosi-ilmoituksen korjaaminen korvaavalla ilmoituksella 

Maksat palkkoja vuonna 2017 viidelle työntekijälle. Annat palkanmaksusta vuosi-ilmoitukset tammikuussa 2018. Maaliskuussa 2018 huomaat, että yhden työntekijän ennakonpidätys oli ilmoitettu väärin. Korjaa vuosi-ilmoitus antamalla työntekijästä korvaava ilmoitus, jossa on oikeat tiedot: korjattu ennakonpidätyksen määrä sekä myös aikaisemmin annetulla erittelyllä kaikki oikein olleet tiedot eli rahapalkan määrä, eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut jne. Jos maksajakohtaisia tietoja on ilmoitettu yhteenvedolla (esim. kohdat 631, 650), yhteenveto on tarvittaessa annettava uudelleen, vaikka tiedot eivät olisikaan muuttuneet (eri palveluiden välillä voi olla eroja).

Esimerkki 2: Samalle tulonsaajalle maksettu palkka ja tietojen yhteen laskeminen 

Maksat huhtikuussa 2017 palkkaa siivoojalle ja annat siitä vuosi-ilmoituksen heti työn päätyttyä huhtikuussa 2017. Joulukuussa palkkaat saman siivoojan uudestaan. Kun annat vuosi-ilmoituksen vuodelta 2017, laske yhteen huhti- ja joulukuun palkat. Et voi antaa ilmoitusta vain joulukuun palkasta, koska se korvaisi huhtikuussa annetun vuosi-ilmoituksen ja tulonsaajan esitäytettyyn veroilmoitukseen tulisi virheellisesti tieto vain joulukuussa maksetusta palkasta.

Esimerkki 3: Tilitoimisto vaihtuu kesken vuotta

Siirrät palkanlaskennan ja kirjanpidon hoidon uuden tilitoimiston vastuulle kesäkuussa.

Työnantajana sinun on huolehdittava, että tiedot aiemman tilitoimiston maksamista palkoista välittyvät uudelle tilitoimistolle, koska uuden tilitoimiston on annettava vuosi-ilmoitus koko vuoden aikana maksetuista palkoista. Muussa tapauksessa vain loppuvuoden palkkatiedot välittyvät työntekijöiden verotukseen.

Esimerkki 4: Palkanmaksu siirtyy Palkka.fi-palveluun kesken vuotta

Palkka.fi lähettää vuosi-ilmoitukset Verohallintoon heti vuodenvaihteen jälkeen. Vuosi-ilmoitukset lähetetään vain palvelun kautta lasketuista palkoista ja mahdollisista tallennetuista alkusaldoista (yrityskäyttäjän osalta).

Jos korjaat vuosi-ilmoitusta vuodenvaihteen jälkeen, kun vuosi-ilmoitus on jo lähetetty Palkka.fi-palvelusta, tee korjaus verkkolomakkeella vero.fi-sivujen (vero.fi/asioiverkossa > Vuosi-ilmoitus) kautta. Tämä ilmoitus korvaa kaikki aiemmin antamasi ilmoitukset.

Kotitalous

Palkka.fi lähettää vuosi-ilmoituksen Verohallintoon automaattisesti heti vuodenvaihteen jälkeen.

Yritys

Palkka.fi lähettää vuosi-ilmoituksen Verohallintoon automaattisesti heti vuodenvaihteen jälkeen, jos olet valinnut Kyllä-vaihtoehdon kohdasta automaattinen ilmoitusliikenne. Palvelu lähettää vuosi-ilmoitukset vain palvelun kautta lasketuista palkoista. Jos olet tallentanut palveluun alkusaldot, myös alkusaldot huomioidaan vuosi-ilmoituksella.

Huomioithan, että Palkka.fi:stä ei voi muodostaa ja lähettää vuosi-ilmoitusta Verohallintoon kesken vuoden.

Esimerkki 4.1

Olet käyttänyt palkanlaskentaan 1.1.–16.6.2017 palkanlaskentapalvelua X:ä ja 1.7.–31.12.2017 Palkka.fi:tä.

Kotitalous

Palkka.fi lähettää vuosi-ilmoituksen vain palvelun kautta lasketuista palkoista heti vuodenvaihteen jälkeen. Jos palvelu X lähettää vuosi-ilmoituksen vastaavista palvelun kautta lasketuista palkoista, Verohallinto käsittelee molemmat ilmoitukset omina ilmoituksinaan.

Yritys

Palkka.fi lähettää vuosi-ilmoituksen palvelun kautta lasketuista palkoista ja tallentamistasi alkusaldoista. Jos palvelu X lähettää vuosi-ilmoituksen palvelun kautta lasketuista palkoista, Verohallinto käsittelee molemmat ilmoitukset omina ilmoituksinaan.

Jos tallennat alkusaldot Palkka.fi-palveluun, varmista, että vuosi-ilmoitusta ei lähetetä palvelusta X.

Esimerkki 4.2

Olet laskenut palkat käsin (ilman palkanlaskentapalvelua) tai sellaisessa palkanlaskenta-palvelussa, josta ei lähde vuosi-ilmoitusta.

Kotitalous

Palkka.fi lähettää vuosi-ilmoituksen vain palvelun kautta lasketuista palkoista heti vuodenvaihteen jälkeen. Koska Palkka.fi-palvelun vuosi-ilmoitus ei sisällä alkuvuoden tietoja, sinun on laskettava koko vuoden tiedot yhteen ja lähetettävä erillinen vuosi-ilmoitus Verohallintoon. Lähetä vuosi-ilmoitus vasta 15.1.2018 jälkeen, mutta viimeistään 31.1.2018. Vuosi-ilmoituksen voi antaa verkkolomakkeella vero.fi-sivujen (vero.fi/asioiverkossa > Vuosi-ilmoitus) kautta. Laske ilmoitukseen alkuvuoden aikana maksamasi palkat ja Palkka.fi-palvelun kautta lasketut palkat. Voit tarkistaa Palkka.fi:n kautta lasketut palkat palvelun muodostamasta vuosi-ilmoituksesta kohdasta Omat ilmoituksesi.

Yritys

Jos olet laskenut alkuvuoden palkat käsin (ilman palkanlaskentapalvelua), etkä ole lähettänyt niistä vuosi-ilmoitusta, voit tallentaa Palkka.fi-palveluun, ennen palvelun käyttöä maksamasi palkat alkusaldoina. Tällöin Palkka.fi:n lähettämä vuosi-ilmoitus sisältää koko vuoden tiedot. Palkka.fi lähettää vuosi-ilmoituksen heti vuoden vaihteen jälkeen.

Esimerkki 5: Tunnistetiedon korjaaminen / Työkorvauksen maksukuukausi puuttuu

Maksaja on antanut vuosi-ilmoituksen osakeyhtiölle maksamastaan työkorvauksesta. Korvauksen määrä oli 5 000,00 euroa ja ennakonpidätys 600,00 euroa. Työkorvauksen maksukuukausi oli jäänyt ilmoittamatta. Työkorvaus oli maksettu marraskuussa.

Koska työkorvauksen maksukuukausi on tunnistetieto, maksajan on korjattava alkuperäinen tieto erillisellä ilmoituksella ja annettava lisäksi oikeat tiedot uudella ilmoituksella. Maksaja antaa siis kaksi ilmoitusta korjausta tehdessään.

Ensimmäiseen ilmoitukseen maksaja merkitsee alkuperäiset tunnistetiedot (verovuosi, tulonsaajan Y-tunnus, korvauksen maksukuukausi). Älä ilmoita työkorvauksen ja ennakonpidätyksen määrää.

Lisäksi maksaja antaa toisen ilmoituksen, johon on merkitty oikeat tunnistetiedot ja euromäärät: suorituksen maksukuukausi 11 (marraskuu), korvauksen määrä 5 000,00 euroa ja ennakonpidätys 600,00 euroa.

Esimerkki 6: Osinkojen vuosi-ilmoitus: Tunnistetiedon korjaaminen/ Virheellinen saajan henkilötunnus

Yhtiö on jakanut osinkoja kolmelle osakkaalle vuonna 2017. Annat osinkojen vuosi-ilmoituksen tammikuussa 2018. Maaliskuussa 2018 huomaat, että yhden osingonsaajan henkilötunnus oli virheellinen. Korjaa vuosi-ilmoitus antamalla korvaava vuosi-ilmoitus. Ilmoita siinä vain tulonsaajan virheellinen henkilötunnus sekä muut ilmoittamasi tunnistetiedot, mutta jätä muut kohdat tyhjiksi. Anna lisäksi uusi vuosi-ilmoitus, jossa ilmoitat oikean henkilötunnuksen sekä kaikki muut tiedot uudelleen.

Esimerkki 7: Osinkojen vuosi-ilmoitus: Tunnistetiedon korjaaminen/ Virheellinen maksuvuosi

Olet antanut osinkojen vuosi-ilmoituksen tammikuussa 2017. Huomaat myöhemmin, että ilmoituksessa oli väärä maksuvuosi. Poista ilmoitus antamalla korvaava yhteenveto, jossa ilmoitat pakolliset tunnistetiedot eli maksajan Y-tunnuksen, virheellisenä ilmoitetun maksuvuoden, verovuoden sekä jakopäätöspäivän. Poista saajakohtaiset erittelytiedot antamalla korvaavat ilmoitukset, joissa ilmoitat vain tulonsaajien henkilötunnukset, ei siis muita saajakohtaisia tietoja. Anna lisäksi uusi vuosi-ilmoitus, jossa on oikeat tiedot

Esimerkki 8: Kokouspalkkioiden korjaaminen

Asunto Oy on maksanut hallituksen jäsenille kokouspalkkioita, joista on annettu vuosi-ilmoitukset ajallaan. Myöhemmin maksaja huomaa, että vuosi-ilmoitukset oli annettu puutteellisina.  Saajakohtaisiin erittelyihin oli jäänyt merkitsemättä kohta 36. Kohta 36 pitää merkitä, jos maksetuista suorituksista ei makseta työnantajan sosiaaliturvamaksua (eli sairausvakuutusmaksua).

Maksaja korjaa puutteelliset ilmoitukset antamalla korvaavat vuosi-ilmoitukset, joissa ilmoitetaan kohdan 36 lisäksi kaikki tiedot uudestaan. Korvaavat ilmoitukset tehdään vain niistä tulonsaajista, joiden tiedoissa on ollut virheitä.

Vuosi-ilmoitusta et voi enää korjata siten, että ilmoitat lisäyksenä vain kohdan 36, sillä korvaavassa menettelyssä viimeksi annettu ilmoitus korvaa aina edellisen ilmoituksen tiedot.

Esimerkki 9: Vapaaehtoisen eläkevakuutusmaksun korjaaminen

Työnantaja on ottanut työtekijöilleen vapaaehtoisen eläkevakuutuksen. Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen maksut ilmoitetaan vuosi-ilmoituksen kohdassa 82.

Työnantaja ei ollut saanut vakuutusyhtiön selvitystä vakuutusmaksujen määrästä tammikuun loppuun mennessä, joten työnantaja antoi vuosi-ilmoituksen puutteellisena.

Kun tieto vakuutusmaksujen määrästä saadaan, vuosi-ilmoitus korjataan antamalla korvaava ilmoitus. Korvaavassa ilmoituksessa ilmoitetaan vapaaehtoisen eläkevakuutuksen maksu (kohta 82) sekä lisäksi kaikki muut tiedot uudestaan. Korvaava ilmoitus tehdään vain niistä tulonsaajista, joiden alkuperäiset tiedot ovat olleet puutteellisia.

Vuosi-ilmoitusta et voi enää korjata siten, että ilmoitat lisäyksenä vain kohdan 82, sillä korvaavassa menettelyssä myöhemmin annettu ilmoitus korvaa aina edellisen ilmoituksen tiedot

Esimerkki 10: Maksajakohtaisen tiedon korjaaminen

Kelan korvauspäätöksen perusteella työnantaja on vähentänyt liikaa maksamaansa sosiaaliturvamaksua maksuvuoden 2017 työnantajasuoritusten veroilmoituksilla. Työnantaja ei kuitenkaan ole ilmoittanut vähennystä vuosi-ilmoituksella.

Työnantaja ilmoittaa korvaavat maksajakohtaiset tiedot ja merkitsee vähentämänsä sosiaaliturvamaksun määrän kohtaan 631. Saajakohtaisia tietoja ei anneta uudestaan, jos ne ovat olleet alkuperäisessä vuosi-ilmoituksessa oikein.

Esimerkki 11: Tiedostona annettujen erittelyjen korjaaminen verkkolomakkeella tai paperilla

Jos korjausaineistoa ei voida tuottaa sillä ohjelmistolla jolla alkuperäinen aineisto oli tuotettu, voidaan yksittäiset erittelyt korjata verkkolomakkeella joko vero.fi-sivujen (vero.fi/asioiverkossa > Vuosi-ilmoitus) kautta tai paperilla. Verkkolomakkeella tai paperilomakkeella ei ole ohjelmistotietoa tunnistetietona. Muiden tunnistetietojen tulee olla samat kuin alkuperäisellä erittelyllä.

Paperilomakkeilla annetut vuosi-ilmoitukset

Vuosi-ilmoitustietojen uusi ilmoittamismenettely muuttaa myös ilmoituksen antamista paperilomakkeella. Maksuvuodesta 2016 alkaen työnantajan tai muun suorituksen maksajan on annettava tulonsaajan kalenterivuoden tiedot yhdellä vuosi-ilmoituksella. Korjaukset tehdään korvaavalla ilmoituksella, jolla korvataan kaikki aikaisemmin annetun erittelyn tiedot. Erillistä poistolomaketta ei enää tarvitse käyttää.  

Koska uudessa korjaamismenettelyssä uusi ilmoitus korvaa aina edellisen, tulonsaajalla voi olla vain yksi samoilla tunnistetiedoilla annettu ilmoitus. Tunnistetietoja ovat mm. maksajan tunnus (henkilö- tai Y-tunnus), verovuosi, tulonsaajan tunnus (henkilö- tai Y-tunnus) ja suorituslaji. Työkorvausten yhteydessä ilmoitettava korvauksen maksukuukausi on myös tunnistetieto. Vuosi-ilmoitusten tunnistetiedot on mainittu kunkin vuosi-ilmoituksen täyttöohjeessa.

Esimerkki 1: Vuosi-ilmoituksen korjaaminen korvaavalla ilmoituksella 

Maksat palkkoja vuonna 2017 neljälle työntekijälle. Annat palkanmaksusta vuosi-ilmoitukset tammikuussa 2018. Maaliskuussa 2018 huomaat, että yhden työntekijän ennakonpidätys oli ilmoitettu väärin. Korjaa vuosi-ilmoitus antamalla työntekijästä korvaava ilmoitus, jossa on oikeat tiedot: korjattu ennakonpidätyksen määrä sekä myös aikaisemmin annetulla erittelyllä kaikki oikein olleet tiedot eli rahapalkan määrä, eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut jne. Jos maksajakohtaisia tietoja on ilmoitettu yhteenvedolla (esim. kohdat 631, 650), tulee yhteenveto antaa uudelleen, vaikka tiedot eivät olisikaan muuttuneet.

Esimerkki 2: Samalle tulonsaajalle maksettu palkka ja tietojen yhteen laskeminen

Maksat huhtikuussa 2017 palkkaa siivoojalle ja annat siitä vuosi-ilmoituksen heti työn päätyttyä huhtikuussa 2017. Joulukuussa palkkaat saman siivoojan uudestaan. Kun annat vuosi-ilmoituksen vuodelta 2017, laske yhteen huhti- ja joulukuun palkat. Et voi antaa ilmoitusta vain joulukuun palkasta, koska se korvaisi huhtikuussa annetun vuosi-ilmoituksen ja tulonsaajan esitäytettyyn veroilmoitukseen tulisi virheellisesti tieto vain joulukuussa maksetusta palkasta.

Esimerkki 3: Tilitoimisto vaihtuu kesken vuotta

Siirrät palkanlaskennan ja kirjanpidon hoidon uuden tilitoimiston vastuulle kesäkuussa.

Työnantajana sinun on huolehdittava, että tiedot aiemman tilitoimiston maksamista palkoista välittyvät uudelle tilitoimistolle, koska uuden tilitoimiston on annettava vuosi-ilmoitus koko vuoden aikana maksetuista palkoista. Muussa tapauksessa vain loppuvuoden palkkatiedot välittyvät työntekijöiden verotukseen.

Esimerkki 4: Virheellisesti ilmoitetun palkan korjaaminen

Maksaja on antanut virheellisen vuosi-ilmoituksen, josta puuttui palkansaajalle joulukuussa maksetun palkan tiedot.

Virheelliseen vuosi-ilmoitukseen oli merkitty palkaksi 33 000,00 euroa, ennakonpidätykseksi 6 600,00 euroa ja lakisääteisiksi työntekijältä perityiksi maksuiksi 2 000,00 euroa. Ilmoittamatta jääneet joulukuun palkanmaksun vastaavat tiedot ovat 3 000,00 euroa (palkka), 600,00 euroa (ennakonpidätys) ja 180,00 euroa (lakisääteiset työntekijältä perityt maksut).

Tiedot korjataan siten, että maksaja antaa palkansaajasta korvaavan vuosi-ilmoituksen, jossa ilmoitetaan koko vuoden palkkatiedot: palkka 36 000,00 euroa, ennakonpidätys 7 200,00 euroa ja lakisääteiset maksut 2 180,00 euroa.  

Esimerkki 5: Tunnistetiedon korjaaminen/ Virheellinen suorituslaji

Maksaja on antanut vuosi-ilmoituksen YEL:n alaisesta yrittäjän palkasta. Ilmoitukseen on merkitty palkan suorituslajiksi P (palkka päätoimesta), vaikka suorituslajiksi olisi pitänyt merkitä PY (YEL-/MYEL-vakuutetun yrittäjän palkka).

Vuosi-ilmoitusta korjattaessa on annettava kaksi ilmoitusta, koska suorituslajia (tunnistetieto) ei voi korjata vain yhdellä korvaavalla ilmoituksella. Maksaja antaa siis ilmoituksen, johon merkitään vain alkuperäiset tunnistetiedot (maksajan tunnus, verovuosi, suorituslaji ja tulonsaajan tunnus). Muut kohdat jätetään tyhjiksi, jotta virheellinen tieto poistuu.

Lisäksi maksaja antaa toisen vuosi-ilmoituksen, jossa ilmoitetaan oikea suorituslaji (PY) sekä kaikki muut tiedot uudestaan.

Esimerkki 6: Tunnistetiedon korjaaminen/ Virheellinen tulonsaajan henkilötunnus

Maksaja on antanut vuosi-ilmoituksen, jossa on ilmoittanut suorituksen tulonsaajan henkilötunnuksen virheellisenä.

Vuosi-ilmoitusta korjattaessa on annettava kaksi ilmoitusta, koska tulonsaajan henkilötunnusta (tunnistetieto) ei voi korjata vain yhdellä korvaavalla ilmoituksella. Maksaja antaa siis ilmoituksen, johon merkitään vain alkuperäiset tunnistetiedot (maksajan tunnus, verovuosi, suorituslaji ja tulonsaajan tunnus). Tulonsaajan tunnukseksi merkitään alkuperäiseen ilmoitukseen merkitty virheellinen tunnus. Muut kohdat tunnistetietoja lukuun ottamatta jätetään tyhjiksi, jotta virheellinen tieto poistuu.

Lisäksi maksaja antaa toisen vuosi-ilmoituksen, johon on merkitty oikea henkilötunnus sekä kaikki muut tiedot uudestaan.

Esimerkki 7: Tunnistetiedon korjaaminen / Työkorvauksen maksukuukausi puuttuu

Maksaja on antanut vuosi-ilmoituksen osakeyhtiölle maksamastaan työkorvauksesta. Korvauksen määrä oli 5 000,00 euroa ja ennakonpidätys 600,00 euroa. Työkorvauksen maksukuukausi oli jäänyt ilmoittamatta. Työkorvaus oli maksettu marraskuussa.

Koska työkorvauksen maksukuukausi on tunnistetieto, maksajan on korjattava alkuperäinen tieto erillisellä ilmoituksella ja annettava lisäksi oikeat tiedot uudella ilmoituksella. Maksaja antaa siis kaksi ilmoitusta korjausta tehdessään.

Ensimmäiseen ilmoitukseen maksaja merkitsee alkuperäiset tunnistetiedot (verovuosi, tulonsaajan Y-tunnus). Työkorvauksen ja ennakonpidätyksen määrää ei ilmoiteta.

Lisäksi maksaja antaa toisen ilmoituksen, johon on merkitty oikeat tunnistetiedot ja euromäärät: suorituksen maksukuukausi 11 (marraskuu), korvauksen määrä 5 000,00 euroa ja ennakonpidätys 600,00 euroa.

Esimerkki 8: Tunnistetiedon korjaaminen/ Työkorvauksen maksukuukauden korjaaminen usealle kuukaudelle

Jos edellisen esimerkin työkorvausta olisi maksettu marras- ja joulukuussa, maksajan pitäisi antaa molemmista kuukausista oma vuosi-ilmoituksensa.

Molempiin ilmoituksiin maksaja merkitsee oikeat tunnistetiedot ja euromäärät. Marraskuun ilmoituksen maksaja täyttää seuraavasti: suorituksen maksukuukausi 11 (marraskuu), korvauksen määrä 2 500,00 euroa ja ennakonpidätys 300,00 euroa. Joulukuun ilmoitukseen maksaja puolestaan merkitsee seuraavat tiedot: suorituksen maksukuukausi 12 (joulukuu), korvauksen määrä 2 500,00 euroa ja ennakonpidätys 300,00 euroa.

Esimerkki 9: Osinkojen vuosi-ilmoitus: Tunnistetiedon korjaaminen/ virheellinen tulonsaajan henkilötunnus

Yhtiö on jakanut osinkoja kolmelle osakkaalle vuonna 2017. Annat osinkojen vuosi-ilmoituksen tammikuussa 2018. Maaliskuussa 2018 huomaat, että yhden osingonsaajan henkilötunnus oli virheellinen. Korjaa vuosi-ilmoitus antamalla virheellisestä osingonsaajan henkilötunnuksesta korvaava vuosi-ilmoitus. Ilmoita siinä vain tulonsaajan virheellinen henkilötunnus ja jätä muut kohdat tyhjiksi). Voit antaa samalla lomakkeella oikeat tiedot eli oikean henkilötunnuksen sekä kaikki muut tiedot uudelleen. Paperilomakkeella korjattaessa pitää myös yhteenvedon tiedot ilmoittaa uudelleen.

Esimerkki 10: Osinkojen vuosi-ilmoitus: Tunnistetiedon korjaaminen/ Virheellinen maksuvuosi

Olet antanut osinkojen vuosi-ilmoituksen tammikuussa 2017. Huomaat myöhemmin, että ilmoituksessa oli väärä maksuvuosi. Poista ilmoitus antamalla korvaava yhteenveto, jossa ilmoitat pakolliset tunnistetiedot eli maksajan Y-tunnuksen, virheellisenä ilmoitetun maksuvuoden, verovuoden sekä jakopäätöspäivän. Poista saajakohtaiset erittelytiedot antamalla korvaavat ilmoitukset, joissa ilmoitat vain tulonsaajien henkilötunnukset, ei siis muita saajakohtaisia tietoja. Anna lisäksi uusi vuosi-ilmoitus, jossa on oikeat tiedot.

Esimerkki 11: Kokouspalkkioiden korjaaminen

Asunto Oy on maksanut hallituksen jäsenille kokouspalkkioita, joista on annettu vuosi-ilmoitukset ajallaan. Myöhemmin maksaja huomaa, että vuosi-ilmoitukset oli annettu puutteellisina. Saajakohtaisiin erittelyihin oli jäänyt merkitsemättä kohta 36. Kohta 36 pitää merkitä, jos maksetuista suorituksista ei makseta työnantajan sosiaaliturvamaksua (eli sairausvakuutusmaksua).

Maksaja korjaa puutteelliset ilmoitukset antamalla korvaavat vuosi-ilmoitukset, joissa ilmoitetaan kohdan 36 lisäksi kaikki tiedot uudestaan (myös aiemmin oikein olleet tiedot).  Korvaavat ilmoitukset tehdään vain niistä tulonsaajista, joiden tiedoissa on ollut virheitä.

Vuosi-ilmoitusta et voi enää korjata siten, että ilmoitat lisäyksenä vain kohdan 36, sillä korvaavassa menettelyssä viimeksi annettu ilmoitus korvaa aina edellisen ilmoituksen tiedot.

Esimerkki 12: Vapaaehtoisen eläkevakuutusmaksun korjaaminen

Työnantaja on ottanut työtekijöilleen vapaaehtoisen eläkevakuutuksen. Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen maksut ilmoitetaan vuosi-ilmoituksen kohdassa 82.

Työnantaja ei ollut saanut vakuutusyhtiön selvitystä vakuutusmaksujen määrästä tammikuun loppuun mennessä, joten työnantaja antoi vuosi-ilmoituksen puutteellisena.

Kun tieto vakuutusmaksujen määrästä saadaan, vuosi-ilmoitus korjataan antamalla korvaava ilmoitus. Korvaavassa ilmoituksessa ilmoitetaan vapaaehtoisen eläkevakuutuksen maksu (kohta 82) sekä lisäksi kaikki muut tiedot uudestaan (myös aiemmin oikein olleet tiedot). Korvaava ilmoitus tehdään vain niistä tulonsaajista, joiden  alkuperäiset tiedot ovat olleet puutteellisia.

Vuosi-ilmoitusta et voi enää korjata siten, että ilmoitat lisäyksenä vain kohdan 82, sillä korvaavassa menettelyssä myöhemmin annettu ilmoitus korvaa aina edellisen ilmoituksen tiedot.

Esimerkki 13: Maksajakohtaisen tiedon korjaaminen

Kelan korvauspäätöksen perusteella työnantaja on vähentänyt liikaa maksamaansa sosiaaliturvamaksua maksuvuoden 2017 työnantajasuoritusten veroilmoituksilla. Työnantaja ei kuitenkaan ole ilmoittanut vähennystä vuosi-ilmoituksella.

Työnantaja ilmoittaa korvaavat maksajakohtaiset tiedot ja merkitsee vähentämänsä sosiaaliturvamaksun määrän kohtaan 631. Saajakohtaisia tietoja ei anneta uudestaan, jos ne ovat olleet alkuperäisessä vuosi-ilmoituksessa oikein.

Esimerkki 14: Tiedostona annettujen erittelyjen korjaaminen verkkolomakkeella tai paperilla

Jos korjausaineistoa ei voida tuottaa sillä ohjelmistolla jolla alkuperäinen aineisto oli tuotettu, voidaan yksittäiset erittelyt korjata verkkolomakkeella joko vero.fi-sivujen (vero.fi/asioiverkossa > Vuosi-ilmoitus) kautta tai paperilla. Verkkolomakkeella tai paperilomakkeella ei ole ohjelmistotietoa tunnistetietona. Muiden tunnistetietojen tulee olla samat kuin alkuperäisellä erittelyllä.

4 Vanha korjaustapa, poisto-korjauslisäys

Kaikkia vuosi-ilmoituksia ei korjata uudella korvaavalla ilmoituksella. Ne vuosi-ilmoitukset, joita uusi korjaustapa ei koske,  korjataan edelleen vanhalla poisto-korjauslisäys tavalla.

Poisto-korjauslisäys –tavalla korjataan mm. seuraavat vuosi-ilmoitukset:

 • Ilmoitus lainoista ja koroista
 • Ammattiyhdistysjäsenmaksut ja työttömyyskassamaksut
 • Ilmoitus maksetusta apurahasta
 • Osakeyhtiön antamat luonnollisen henkilön pääomatuloksi luettavat osakaslainat ja niiden takaisinmaksut
 • Elinkeinon- ja maataloudenharjoittajalle maksetut vakuutussuoritukset
 • Vuosi-ilmoitus, takautuvien eläkkeiden erittely
 • Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen ja PS-sopimuksen maksut

Näillä vuosi-ilmoituksialla on omat tietuekuvaukset

Sähköisesti  annettu vuosi-ilmoitus korjataan antamalla ensin  poistoilmoitus ja  sen jälkeen korjauslisäys –ilmoitus.  Verovuoden 2017  vuosi-ilmoitusten korjauksia voi tehdä sähköisesti  11.10.2018 saakka.  Sen jälkeen tehdyt korjaukset eivät enää ehdi henkilöasiakkaiden lopulliseen verotukseen (ks. kohta 2 Korjaamisen aikataulut).  Jos virheitä kuitenkin vielä havaitaan 11.10.2018 jälkeen, on korjaukset tehtävä paperilomakkeella.

Tietojen korjaaminen sähköisesti

Tietojen korjaaminen tiedostona poisto ja korjauslisäyksellä

Pääsääntö on, että vain virheelliset tiedot korjataan.

Tietoja korjattaessa maksajan Y-tunnus tai henkilötunnus sekä maksuvuosi on aina ilmoitettava. Korjaustietueeseen merkittävä maksuvuosi on se vuosi, jolta annettua vuosi-ilmoitusta korjataan. Vuosi on sama kuin varsinaisessa vuosi-ilmoituksessa.

Poisto

Jos saajakohtaiset tiedot on annettu virheellisesti tai puutteellisesti, virheelliset tietueet poistetaan. Poisto tehdään niin, että annetaan kaikki virheellisen tietueen alkuperäiset tiedot ja tapahtumalajiksi merkitään 1 "Poisto".

Korjauslisäys

Korjatut saajakohtaiset tiedot annetaan korjauslisäyksenä. Tietueelle merkitään sekä kaikki alun perin oikein olleet tiedot että korjatut tiedot. Tapahtumalajiksi merkitään 2 "Korjauslisäys". Samassa tiedostossa voidaan ilmoittaa sekä poistoja että korjauslisäyksiä.

Saajan henkilötunnuksen tai Y-tunnuksen korjaaminen

Jos tunnus on virheellinen tai tiedot on ilmoitettu väärän verovelvollisen tunnuksella, kaikki tietuetta koskevat alkuperäiset tiedot merkitään tietueelle ja tapahtumalajiksi merkitään 1 "Poisto". Lisäksi annetaan korjausilmoitus, johon merkitään oikeat tiedot: oikea tunnus ja kaikki muut erittelyn tiedot. Korjausilmoituksen tapahtumalajiksi merkitään 2 "Korjauslisäys".

Tietojen korjaamien verkkolomakkeilla poisto-korjauslisäyksellä / lomake.fi

Saajakohtaisten tietojen korjaaminen poisto ja korjauslisäyksellä

Virheellinen tai puutteellinen tieto voi olla esim. suorituslaji, saajan henkilö- tai Y-tunnus tai euromääräinen tieto. Jos saajakohtaiset erittelytiedot on annettu virheellisesti tai puutteellisesti, virheellinen tieto tulee poistaa ennen oikeiden tietojen lähettämistä.

Poisto

Kaikki virheellisen ilmoituksen t alkuperäiset tiedot ilmoitetaan ja tapahtumalajiksi merkitään 1 "Poisto".

Korjauslisäys

Korjatut saajakohtaiset tiedot annetaan korjauslisäyksenä. Lomakkeelle merkitään sekä kaikki alun perin oikein ilmoitetut tiedot että korjatut tiedot. Tapahtumalajiksi merkitään 2 "Korjauslisäys".

Alkuperäinen ilmoitus poistetaan antamalla ilmoitus, jossa ilmoitetaan kaikki aikaisemmin ilmoitetut tiedot ja tapahtumalajiksi merkitään 1 "Poisto".

Tietojen korjaaminen paperilla

Paperilomakkeilla annetut tiedot korjataan antamalla uusi ilmoitus lomakkeilla tai sähköisesti käyttäen vero.fi (vero.fi/asioiverkossa > Vuosi-ilmoitus) / Lomake.fi:n verkkolomakkeita.

Kaikki vuosi-ilmoituslomakkeet ovat Verohallinnon sivuilla: vero.fi/lomakkeet > Vuosi-ilmoituslomakkeet ja täyttöohjeet.

Sivu on viimeksi päivitetty 28.12.2017