Vuosi-ilmoitukset ryhmiteltynä

Tällä sivulla on lueteltu kaikki vuosi-ilmoitukset suorituksen luonteen mukaan ryhmiteltynä. Jos suoritus on maksettu rajoitetusti verovelvolliselle, se ilmoitetaan pääsääntöisesti vuosi-ilmoituksella rajoitetusti verovelvolliselle maksetuista suorituksista. Esimerkiksi arvopaperikaupat ilmoitetaan kuitenkin aina arvopaperikauppojen vuosi-ilmoituksella, olipa arvopaperikaupan osapuolena rajoitetusti verovelvollinen tai ei.

Palkat, työkorvaukset ja muut vastaavanlaiset suoritukset

Palkat ja työkorvaukset ilmoitetaan vuosi-ilmoituksella viimeisen kerran maksuvuodelta 2018.

Jos palkka tai muu ansiotulo on maksettu 1.1.2019 tai myöhemmin, tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin. Lue lisää palkkatietojen ilmoittamisesta.

Osingot ja muut vastaavanlaiset suoritukset

 • Vuosi-ilmoitus osingoista
 • Vuosi-ilmoitus välitetyistä ulkomaisista osingoista (voidaan ilmoittaa vain sähköisesti)
 • Pääomanpalautukset (voidaan ilmoittaa vain sähköisesti)
 • Sijaisosinkojen vuosi-ilmoitus (voidaan antaa vain paperilomakkeella)
 • Sijoitusrahasto-osuuden tuoton sijaan saatu ja maksettu korvaus (voidaan antaa vain paperilomakkeella)
 • Vuosi-ilmoitus rajoitetusti verovelvolliselle maksetuista suorituksista
 • Vuosi-ilmoitus osuuskunnan ylijäämistä

Eläkkeet ja etuudet

 • Erittely eläkkeistä ja etuuksista
 • Takautuvien eläkkeiden erittely
 • Vuosi-ilmoitus rajoitetusti verovelvolliselle maksetuista suorituksista

Korot ja muut vastaavanlaiset suoritukset

 • Vuosi-ilmoitus TVL:n mukaisista koroista ja jälkimarkkinahyvityksistä (myös CFD-sopimukset eli hinnanerosopimukset ilmoitetaan tällä vuosi-ilmoituksella)
 • Vuosi-ilmoitus korkotulon lähdeveron alaisista koroista
 • Vuosi-ilmoitus rajoitetusti verovelvolliselle maksetuista suorituksista

Ammattiyhdistysjäsenmaksut ja työttömien korvauspäivät

 • Ammattiyhdistysjäsenmaksut ja työttömyyskassamaksut
 • Vuosi-ilmoitus työttömien korvauspäivistä (voidaan ilmoittaa vain sähköisesti)

Vapaaehtoiset eläkevakuutusmaksut ja pitkäaikaissäästämissopimuksen maksut

 • Yksityishenkilöiden ottamat vapaaehtoiset eläkevakuutusmaksut ja pitkäaikaissäästämissopimuksen maksut (voidaan ilmoittaa vain sähköisesti)
 • Ilmoitus vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen ja pitkäaikaissäästämissopimuksen siirrosta (voidaan ilmoittaa vain paperilomakkeella)

Arvopaperikauppoihin liittyvät vuosi-ilmoitukset

 • Arvopaperin välittäjän ja sijoitusrahaston osto- ja myyntierittelyjen ilmoittaminen (voidaan ilmoittaa vain sähköisesti)
 • Pitkäaikaissäästämisvarallisuuteen kuuluvien arvopapereiden ja johdannaisten osto- ja myyntierittelyt (voidaan ilmoittaa vain sähköisesti)
 • Omaisuudenhoitomaksujen ilmoittaminen (voidaan ilmoittaa vain sähköisesti)
 • Ilmoitus yhtiön osakkeen kaupankäynnistä säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä kaupankäynnissä (voidaan ilmoittaa vain paperilomakkeella)

Muut vuosi-ilmoitukset

 • Osakeyhtiön antamat luonnollisen henkilön pääomatuloksi luettavat osakaslainat ja niiden takaisinmaksut
 • Ilmoitus lainoista ja koroista
 • Puun ostajan vuosi-ilmoitus
 • Elinkeinonharjoittajille maksetut vakuutussuoritukset
 • Julkiset tuet (voidaan ilmoittaa vain sähköisesti)
 • Työtulotiedon ilmoittaminen sähköisessä muodossa (voidaan ilmoittaa vain sähköisesti)
 • Ilmoitus maksetusta apurahasta
 • Suoraan puolueelle maksettu luottamushenkilömaksu