Vuosi-ilmoituksen on vastattava oma-aloitteisista veroista annettavan veroilmoituksen tietoja

Palkoista ja muista oma-aloitteisista suorituksista sekä niistä perityistä ennakonpidätyksistä ja lähdeveroista on annettava sekä veroilmoitus oma-aloitteisista veroista että vuosi-ilmoitus.

Huomaa, että 1.1.2019 alkaen maksetut palkka- ja ansiotulot ilmoitetaan tulorekisteriin. Palkat sekä työ- ja käyttökorvaukset ilmoitetaan vuosi-ilmoituksella viimeisen kerran maksuvuodelta 2018.

Vuosi-ilmoituksella annettuja tietoja ei korjata tulorekisteriin, vaan korjaukset tehdään entiseen tapaan suoraan Verohallintoon.

Alla olevassa taulukossa on oma-aloitteisten verojen veroilmoituksella ilmoitettavat suoritukset verolajikohtaisesti sekä kutakin suoritusta vastaava vuosi-ilmoitus. Vuosi-ilmoituksella tiedot ilmoitetaan suorituslajeittain.

Lue lisää:

Oma-aloitteisten verojen veroilmoituksella ilmoitettavat tiedot Vuosi-ilmoitus, jolla tieto ilmoitetaan
Ennakonpidätyksen alaiset palkat ja muut suoritukset

Palkat ja työkorvaukset: Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosi-ilmoitus

Eläkkeet ja etuudet; Vuosi-ilmoitus eläkkeistä ja etuuksista

Ennakonpidätys osakeyhtiöltä, osuuskunnalta tai muulta yhteisöltä (25) Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosi-ilmoitus
Ennakonpidätys puun myyntitulosta (24) Puun ostajan vuosi-ilmoitus
Ennakonpidätys koroista ja osuuksista (68) Vuosi-ilmoitus TVL:n mukaisista koroista ja jälkimarkkinahyvityksistä
Ennakonpidätys osingoista ja osuuskunnan ylijäämistä (92) Vuosi-ilmoitus osingoista tai Vuosi-ilmoitus osuuskunnan ylijäämistä
Lähdeveron alaiset palkat ja muut suoritukset Vuosi-ilmoitus rajoitetusti verovelvollisille maksetuista suorituksista
Lähdevero osingoista (rajoitetusti verovelvollisilta) (39) Vuosi-ilmoitus rajoitetusti verovelvollisille maksetuista suorituksista
Lähdevero koroista ja rojalteista (rajoitetusti verovelvollisilta) (69) Vuosi-ilmoitus rajoitetusti verovelvollisille maksetuista suorituksista
Lähdevero korkotulosta (yleisesti verovelvollisilta) (84) Vuosi-ilmoitus korkotulon lähdeveron alaisista koroista