Vuosi-ilmoituksen antamisajan pidennys

Henkilöasiakkaiden saaman esitäytetyn veroilmoituksen kannalta on tärkeää, että vuosi-ilmoitustiedot annetaan määräpäivään mennessä. Verohallinto voi yksittäistapauksissa pidentää vuosi-ilmoituksen antamisaikaa. Hakemus on tehtävä viimeistään vuosi-ilmoituksen viimeisenä jättöpäivänä.

Tämä ohje koskee kaikkia tiedonantovelvollisia.

Palkat ja työkorvaukset ilmoitetaan vuosi-ilmoituksella viimeisen kerran maksuvuodelta 2018.

Jos palkka tai muu ansiotulo on maksettu 1.1.2019 tai myöhemmin, tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin. Lue lisää palkkatietojen ilmoittamisesta.

Vuosi-ilmoituksen antamiseen voi hakea lisäaikaa suullisesti tai kirjallisesti. Puhelimitse lisäaikaa voi saada enintään 4.2.2019 saakka. Jos lykkäystä pyydetään pidemmäksi aikaa, hakemus on tehtävä kirjallisesti. Kirjallisesti lisäaikaa voi saada enintään 8.2.2019 saakka. Lisäajan antamisesta on tarkempaa tietoa ohjeessa Sivullisilmoittajan laiminlyöntimaksu.

Hakemus on vapaamuotoinen, mutta siinä on oltava seuraavat tiedot:

  • päiväys
  • asiakkaan nimi
  • Y- tai henkilötunnus
  • mihin vuosi-ilmoitukseen lykkäystä haetaan
  • mihin asti lisäaikaa haetaan
  • perustelut lisäajan hakemiselle
  • asiakkaan tai asianhoitajan yhteystiedot.

Hakemuksen voi joko lähettää postitse tai tuoda Verohallinnon toimipisteeseen. Hakemuksen on oltava perillä Verohallinnossa viimeistään vuosi-ilmoituksen viimeisenä jättöpäivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Lisäaikaa voidaan myöntää, jos pyyntöön on erityinen syy, kuten sairaus. Sen sijaan esimerkiksi työkiireiden tai loman vuoksi vuosi-ilmoituksen antamisaikaa ei voida pidentää.

Jos antamisaikaa pidennetään, vuosi-ilmoituksen on oltava perillä Verohallinnossa viimeistään uuden määräajan viimeisenä päivänä.

Page in English: Extension of time to submit annual information