Milloin vuosi-ilmoitus pitää antaa?

Vuosi-ilmoitus on annettava kerran vuodessa, yleensä suorituksen maksuvuotta seuraavan tammikuun loppuun(31.1.) mennessä.

Huom.! Myös Ammattiyhdistysjäsenmaksut ja työttömyyskassamaksut (VSATMAKE) -vuosi-ilmoitus annetaan 31.1. Päivämäärä oli ennen 20.2.

Seuraavilla vuosi-ilmoituksilla on poikkeava jättöaika:

15.2.2020 Korkotulon lähdeveronalaiset korot
20.2.2020 Työttömien korvauspäivät
24.2.2020 Osakaslainat

Jos ilmoituksen määräpäivä on lauantai, sunnuntai tai muu pyhäpäivä, ilmoituksen on oltava Verohallinnossa seuraavana arkipäivänä.

Annoitko vuosi-ilmoituksen myöhässä?

Jos annat vuosi-ilmoituksen myöhässä, voit joutua maksamaan laiminlyöntimaksua. Tarkempaa tietoa laiminlyöntimaksusta on Verohallinnon ohjeessa Sivullisilmoittajan laiminlyöntimaksu.

Joissain tapauksissa voit saada pidennystä vuosi-ilmoituksen jättämiseen. Lue ohjeet, miten voit pyytää lisäaikaa.