Sähköisesti annettujen veroilmoitustietojen korjaaminen

Veroilmoitusta voi korjata ja täydentää 10 kuukautta tilikauden päättymisen jälkeen. Esim. jos tilikausi on kalenterivuosi, liitteitä voi lähettää sähköisesti seuraavan vuoden 31.10. asti. Sähköisesti annetun veroilmoituksen tietoja korjataan ja täydennetään aina sähköisesti.

Virhe veroilmoituslomakkeen (4, 6, 6B, 6C) tiedoissa

Jos veroilmoituksessa huomataan virhe, on lomakkeen kaikki tiedot annettava uudelleen. Liitelomakkeita tai liitetiedostoja ei tarvitse antaa uudelleen, ellei myös niissä ole korjattavaa.

Virhe on liitelomakkeen (esim. lomake 62) tiedoissa tai liitelomake on jäänyt antamatta

Verohallinnon vahvistamat liitelomakkeet (esim. lomake 62) annetaan aina yhdessä veroilmoituslomakkeen 4, 6, 6C tai 6B kanssa. Liitelomakkeen lisäksi on siis annettava uudelleen veroilmoituslomake, vaikka sen tietoihin ei olisi tullut muutoksia. Tiedot annetaan verkkolomakkeella tai taloushallinto-ohjelman muodostamana tiedostona.

Virhe on liitetiedostossa (esim.  tilintarkastuskertomus tai tilinpäätös) tai liitetiedosto on jäänyt antamatta

Veroilmoitusta voi jälkikäteen täydentää liitetiedostoilla. Liitetiedostot lähetetään ilman veroilmoituslomaketta (4, 6, 6C, 6B).

Tilinpäätöstietojen ilmoittamiseen liittyviä kysymyksiä on käsitelty tarkemmin sivulla

Esimerkkejä sähköisesti annettujen veroilmoitustietojen korjaamisesta

Esimerkki 1.

Veroilmoituslomake 6B ja tilinpäätös tilikaudelta 1.9.2012–31.8.2013 on lähetetty Verohallinnolle sähköisesti 31.12.2013. Yhtiökokouksen pöytäkirja valmistuu tammikuussa, ja se lähetetään sähköisesti 23.1.2014. Pöytäkirjanote lähetetään ilman veroilmoituslomaketta 6B. Liitetyypiksi valitaan ”Yhtiokokouksen_ptkote”.

Esimerkki 2.

Veroilmoitus 6B ja tilinpäätös tilikaudelta 1.9.2012–31.8.2013 on lähetetty Verohallinnolle sähköisellä lomakkeella 31.12.2013. Lomake 62 on jäänyt lähettämättä veroilmoituksen mukana. Sekä lomake 6B että lomake 62 lähetetään 13.1.2014 samassa lähetyksessä sähköisesti.