Hae tai muuta ennakkoveroa sähköisesti – yhteisöt

Yhteisöjen on tehtävä tuloveron ennakkoa koskeva hakemus sähköisesti. Yhteisöjä ovat esimerkiksi osakeyhtiö, osuuskunta, yhdistys ja säätiö. Hae ja muuta ennakkoveroa OmaVerossa.

OmaVero-palveluun

Voit hakea ennakkoveroa myös niin, että lähetät taloushallinto-ohjelman muodostaman tiedoston Ilmoitin.fi-palvelun tai kaupallisten Tyvi-palvelujen kautta.

Marraskuusta 2017 alkaen yhteisö voi hakea ennakkoveroa paperilomakkeella vain erityisestä syystä, jos hakemuksen tekeminen sähköisesti on esimerkiksi teknisen esteen vuoksi mahdotonta.  Paperilomakkeen käyttämiseen ei tarvitse hakea erillistä lupaa, eikä syytä tarvitse kertoa etukäteen. Verohallinto voi kysyä erityistä syytä verovalvonnan yhteydessä. Katso lisätietoa muutoksesta 

Yhteisö saa päätöksen ennakoiden alentamisesta, poistosta tai verovuoden aikana tapahtuvasta korotuksesta sen jälkeen, kun Verohallinto on käsitellyt hakemuksen. Jos hakemus koskee lisäennakkoa, päätös näkyy kuitenkin OmaVerossa heti. Päätöksessä on aina myös tiedot maksamista varten.

Sähköiseen ilmoittamiseen tarvitset Katso-tunnisteen

Yhteisöt tarvitsevat sähköiseen asiointiin Katso-tunnisteen. Sillä voit kirjautua sähköisiin asiointipalveluihin. Voit perustaa Katso-tunnisteen osoitteessa yritys.tunnistus.fi.

Ennakon muutokseen liittyvät aikarajat

Verohallinto voi yhteisön hakemuksesta määrätä, muuttaa tai poistaa ennakkoveroa verovuoden verotuksen päättymiseen saakka. Normaalisti yhteisön verotus päättyy 10 kuukautta sen jälkeen, kun tilikauden viimeinen kalenterikuukausi on päättynyt. Joidenkin yhteisöjen verovuoden 2017 verotus päättyy kuitenkin poikkeuksellisesti vasta 31.1.2018. Tämä koskee niitä yhteisöjä, joiden verovuosi muodostuu tammi- tai helmikuussa 2017 päättyneestä tilikaudesta.

Jos ennakkoveroa koskeva hakemus on tehty juuri ennen verotuksen päättymistä, sitä ei kuitenkaan teknisistä syistä  pystytä käsittelemään. Silloin hakemus raukeaa.

Lisätietoa ennakkoverosta: Ennakkovero – yritykset ja yhteisöt