Veroilmoitus 6C sähköisesti – yhdistys ja säätiö

Yhdistyksen ja säätiön on annettava veroilmoitus 6C sähköisesti. Tähän on useita tapoja:

Paperilomakkeella yhdistyksen ja säätiön veroilmoituksen voi antaa vain erityisestä syystä, jos sähköinen ilmoittaminen on esimerkiksi teknisen esteen vuoksi mahdotonta.

Yhdistysten ja säätiöiden on annettava veroilmoitus 4 kuukauden kuluessa siitä, kun tilikauden viimeinen kalenterikuukausi on päättynyt. Sähköinen veroilmoitus on annettu määräajassa, jos saat kuittauksen onnistuneesta lähettämisestä viimeistään määräpäivän aikana. Paperisen veroilmoituksen on oltava perillä Verohallinnossa määräajan viimeisenä päivänä klo 16.15.

Sähköiseen ilmoittamiseen tarvitset Katso-tunnisteen

Yhdistykset ja säätiöt tarvitsevat sähköiseen asiointiin Katso-tunnisteen. Sillä kirjaudut ja tunnistaudut sähköisiin asiointipalveluihin. Voit perustaa Katso-tunnisteen osoitteessa yritys.tunnistus.fi.

Veroilmoituksen liitteiden lähettäminen sähköisesti

  • Koko veroilmoitus liitteineen pitää lähettää sähköisesti. Lähetä siis sähköisesti kaikki liitelomakkeet (esimerkiksi lomake 62) ja liitetiedostot (esimerkiksi tuloslaskelma ja tase). Pelkkiä liitteitä ei voi antaa sähköisesti.
  • Kun lähetät asiakirjoja liitetiedostona (esim. tilintarkastuskertomuksen), kiinnitä erityistä huomiota siihen, että verkkopalvelussa valitsemasi liitetyyppi vastaa lähetettävän liitteen sisältöä. Jos valitset liitteen tyypiksi esimerkiksi ”Tilintarkastuskertomus”, liitteenä on lähetettävä juuri tilintarkastuskertomus eikä mitään muuta. 
  • Jos sähköiseen veroilmoitukseen ei ole tullut muutoksia, mutta täydennät sitä jälkikäteen liitetiedostolla, lähetä pelkkä liite. Veroilmoitusta ei pidä lähettää uudestaan.

Lisätietoa veroilmoituksen 6C antamisesta

Avainsanat: