Veroilmoituksen antamisajan pidennys - yhdistys ja säätiö

Verohallinto voi yksittäistapauksissa pidentää veroilmoituksen antamisaikaa. Lisäaikaa voi yleensä saada enintään kaksi viikkoa, ja siihen on oltava perusteltu syy.

Lisäaikaa ilmoittamiselle on haettava Verohallinnolta kirjallisesti hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään veroilmoituksen viimeisenä jättöpäivänä ennen virka-ajan päättymistä. Lisäaikaa on haettava lomakkeella Hakemus veroilmoituksen antamisajan pidentämiseksi.

Yhdellä hakemuksella voi hakea veroilmoituksen antamisajan pidennystä ainoastaan yhdelle yhteisölle.

Hakemus lähetetään lomakkeella ilmoitettuun Verohallinnon osoitteeseen. Lisäaikaa voi saada vain, jos pyyntöön on erityisiä syitä. Erityiseksi syyksi katsotaan yllättävä este veroilmoituksen antamiselle. Erityiseksi syyksi ei katsota esimerkiksi työkiireitä, lomaa, atk-ongelmia tai vuosikokouksen ajankohtaa. 

Jos lisäaikaa ilmoittamiseen myönnetään, veroilmoituksen on oltava Verohallinnossa viimeistään uuden määräajan viimeisenä päivänä.

 

Avainsanat: