Veroilmoituksen 6C sisältö - yhdistys ja säätiö

Veroilmoituksella 6C yhdistys tai säätiö ilmoittaa tilikausittain kaikki verotukseen vaikuttavat tiedot. Veroilmoituksen lisäksi yhdistyksen tai säätiön on annettava tarpeelliset liitelomakkeet sekä muut liitteet. Tällä sivulla kerrotaan veroilmoituksen 6C sisällöstä yleisesti. Tarkemmat täyttöohjeet ovat veroilmoituksen 6C yhteydessä.

Kaikki yhdistykset ja säätiöt täyttävät veroilmoituksesta seuraavat kohdat:

 • Osoite, Y-tunnus ja tilikausi - muutokset on ilmoitettava muutosilmoituksella Y4 (ytj.fi)
 • Toimiala ilmoitetaan vain, jos se on muuttunut
 • Veroilmoitusta täydentäviä tietoja antavan henkilön nimi ja yhteystiedot
 • Yhdistyksen ja säätiön erittelytiedot

Yleishyödyllinen yhdistys ja säätiö täyttävät veroilmoitukselta lisäksi seuraavat kohdat:

 • Yleishyödyllisen yhdistyksen ja säätiön erittelytiedot
 • Erittely verovapaasta tavaroiden ja palvelujen myynnistä
 • Erittely veronalaisesta elinkeinotoiminnasta
 • Laskelma kirjanpidon mukaisesta ja veronalaisesta tuloksesta
 • Eri tulolähteiden veronalainen tulos
 • Liitteet: Merkitse, mitkä asiakirjat annetaan veroilmoituksen liitteenä

Muu kuin yleishyödyllinen yhdistys ja säätiö täyttää veroilmoitukselta lisäksi seuraavat kohdat:

 • Laskelma kirjanpidon mukaisesta ja veronalaisesta tuloksesta
 • Laskelma henkilökohtaiseen tulolähteeseen kuuluvan omaisuuden luovutusvoitosta tai tappiosta
 • Eri tulolähteiden veronalainen tulos
 • Liitteet: Merkitse, mitkä asiakirjat annetaan veroilmoituksen liitteenä

Tarkemmat ohjeet veroilmoituksen antamisesta ovat Veroilmoituksen 6C täyttöohjeessa.

Avainsanat: