Veroilmoituksen 6C sisältö - yhdistys ja säätiö

Veroilmoituksella 6C yhdistys tai säätiö ilmoittaa tilikausittain kaikki verotukseen vaikuttavat tiedot. Veroilmoituksen lisäksi yhdistyksen tai säätiön on annettava tarpeelliset liitelomakkeet sekä muut liitteet. Tällä sivulla kerrotaan veroilmoituksen 6C sisällöstä yleisesti. Tarkemmat täyttöohjeet ovat veroilmoituksen 6C yhteydessä.

Kaikki yhdistykset ja säätiöt täyttävät veroilmoituksesta seuraavat kohdat:

 • Osoite, Y-tunnus ja tilikausi - muutokset on ilmoitettava muutosilmoituksella Y4 (ytj.fi)
 • Toimiala ilmoitetaan vain, jos se on muuttunut
 • Veroilmoitusta täydentäviä tietoja antavan henkilön nimi ja yhteystiedot
 • Hallintoon kuuluville maksetut palkat, palkkiot ja muut suoritukset
 • Yhdistyksen tai säätiön koko toiminnan tuotot ja kulut
 • Tasetiedot 

Yleishyödyllinen yhdistys ja säätiö täyttää veroilmoitukselta lisäksi seuraavat kohdat:

 • Yleishyödyllisen yhdistyksen tai säätiön erittelytiedot
 • Erittely varsinaisen toiminnan tuotoista
 • Erittely tavara- ja palvelumyynnistä, jota yleishyödyllinen yhdistys tai säätiö pitää verovapaana
 • Yleishyödyllisen yhdistyksen tai säätiön veronalainen elinkeinotoiminta
 • Eri tulolähteiden veronalainen tulos
 • Tilintarkastus tai toiminnantarkastus
 • Liitteet: Merkitse, mitkä asiakirjat annetaan veroilmoituksen liitteenä

Muu kuin yleishyödyllinen yhteisö täyttää veroilmoitukselta lisäksi seuraavat kohdat:

 • Muun kuin yleishyödyllisen yhdistyksen tai säätiön elinkeinotoiminta
 • Eri tulolähteiden veronalainen tulos
 • Liitteet: Merkitse mitkä asiakirjat annetaan veroilmoituksen liitteenä

Veroilmoitus 6C uudistui verovuodelle 2017. Veroilmoituksen liitteenä ei enää anneta erillistä selvitystä yleishyödyllisen yhteisön kiinteistötiedoista. Lomaketta 76 ei siten enää tarvitse antaa. Maatalouden tulolähteen tuotot ja kulut ilmoitetaan jatkossa omalla laskelmallaan 7M.

Kaikki yhdistykset ja säätiöt täyttävät veroilmoituksesta seuraavat kohdat:

 • Osoite, Y-tunnus ja tilikausi (muutokset ilmoitetaan lisäksi muutosilmoituksella Y4 (ytj.fi)
 • Toimiala ilmoitetaan vain, jos se on muuttunut
 • Veroilmoitusta täydentäviä tietoja antavan henkilön nimi ja yhteystiedot
 • Yhdistyksen ja säätiön erittelytiedot

Yleishyödyllinen yhdistys ja säätiö täyttää veroilmoitukselta lisäksi seuraavat kohdat:

 • Yleishyödyllisen yhdistyksen ja säätiön erittelytiedot
 • Erittely verovapaasta tavaroiden ja palvelujen myynnistä
 • Erittely veronalaisesta elinkeinotoiminnasta
 • Laskelma kirjanpidon mukaisesta ja veronalaisesta tuloksesta
 • Eri tulolähteiden veronalainen tulos
 • Liitteet: Merkitse, mitkä asiakirjat annetaan veroilmoituksen liitteenä

Muun kuin yleishyödyllinen yhdistys ja säätiö täyttää veroilmoitukselta lisäksi seuraavat kohdat:

 • Laskelma kirjanpidon mukaisesta ja veronalaisesta tuloksesta
 • Eri tulolähteiden veronalainen tulos
 • Liitteet: Merkitse, mitkä asiakirjat annetaan veroilmoituksen liitteenä

Tarkemmat ohjeet veroilmoituksen antamisesta ovat Veroilmoituksen 6C täyttöohjeessa.

Avainsanat: