Veroilmoitus 6 sähköisesti - yhteisetuus, valtion laitos, ulkomainen kuolinpesä ym.

Veroilmoitus 6 on annettava sähköisesti. Veroilmoituksen 6 antavat muun muassa

  • yhteismetsä, osakaskunta ja muu yhteisetuus
  • valtion laitos
  • ulkomainen kuolinpesä
  • konkurssipesä
  • vakuutus-, työttömyys- ja työeläkekassa.

Veroilmoituksen liitteineen voi antaa useilla tavoilla:

OmaVero on korvannut Yhteisöjen veroilmoituspalvelun. Paperilomakkeella yhteisön ja yhteisetuuden veroilmoituksen voi antaa 1.11.2017 alkaen vain erityisestä syystä, jos sähköinen ilmoittaminen on esimerkiksi teknisen esteen vuoksi mahdotonta.

Lisätietoa muutoksista:

Sähköiseen ilmoittamiseen tarvitset Katso-tunniste

Yhteisöt ja yhteisetuudet tarvitsevat sähköiseen asiointiin Katso-tunnisteen. Sillä voit kirjautua sähköisiin asiointipalveluihin. Voit perustaa Katso-tunnisteen osoitteessa yritys.tunnistus.fi.

Veroilmoituksen liitteiden lähettäminen sähköisesti

  • Veroilmoitus liitteineen pitää lähettää kokonaisuudessaan sähköisesti. Lähetä siis sähköisesti myös kaikki veroilmoituksen liitelomakkeet (esim. lomake 62) ja liitetiedostot (esim. tuloslaskelma ja tase).
  • Anna Verohallinnon vahvistamat liitelomakkeet (esim. lomake 62) yhdessä veroilmoituksen 6 kanssa. Voit täyttää tiedot verkkolomakkeelle tai lähettää ne taloushallinto-ohjelman muodostamana tiedostona. Liitelomakkeita ei voi lähettää ilman veroilmoitusta.
  • Kun lähetät veroilmoituksen liitteenä asiakirjoja liitetiedostona (esim. tilintarkastuskertomuksen), kiinnitä erityistä huomiota siihen, että asiointipalvelussa valittava liitteen tyyppi vastaa liitteen sisältöä. Jos valitset liitteen tyypiksi esimerkiksi ”Tilintarkastuskertomus”, liitteenä on lähetettävä juuri tilintarkastuskertomus eikä mitään muuta. Jos täydennät veroilmoitusta jälkikäteen liitetiedostolla, veroilmoitusta 6 ei tarvitse lähettää uudestaan.

Katso myös

Lisätietoa veroilmoituksen 6 antamisesta 
Ennakon muutoshakemus sähköisesti
Sähköisesti annettujen veroilmoitustietojen korjaaminen