Sähköisesti annetun veroilmoituksen korjaaminen

Voit korjata tai täydentää veroilmoitusta verotuksen päättymiseen saakka. Anna tiedot uudestaan veroilmoituksella, joka korvaa aikaisemman ilmoituksen. Sähköisesti annetun veroilmoituksen tietoja täytyy korjata ja täydentää aina sähköisesti.

Verovuodesta 2018 alkaen jokaisella verovelvollisella on oma verotuksen päättymispäivä, joka on merkitty verotuspäätökseen. Verotus päättyy kuitenkin viimeistään 10 kuukauden kuluttua tilikauden viimeisen kalenterikuukauden päättymisestä. Jos kalenterivuoden aikana on päättynyt useita tilikausia, 10 kuukauden aika lasketaan viimeisimmän tilikauden päättymiskuukauden lopusta.

Virhe on veroilmoituksessa (4, 6, 6B, 6C, 6U)

Jos huomaat veroilmoituksessa virheen, anna veroilmoitus uudelleen. Liitelomakkeita tai liitetiedostoja ei tarvitse antaa uudelleen, ellei myös niissä ole korjattavaa. Voit antaa tiedot OmaVerossa, verkkolomakkeella tai taloushallinto-ohjelman muodostamana tiedostona.

Virhe on liitelomakkeen tiedoissa

Verohallinnon liitelomakkeet (esim. lomake 62) annetaan aina yhdessä veroilmoituksen 4, 6, 6B, 6C tai 6U kanssa. Liitelomakkeen lisäksi on siis annettava uudelleen veroilmoitus, vaikka veroilmoituksen tiedot eivät olisi muuttuneet. Anna tiedot OmaVerossa, verkkolomakkeella tai taloushallinto-ohjelman muodostamana tiedostona.

Liitelomake on jäänyt antamatta

Anna liitelomakkeen (esim. lomake 62) tiedot OmaVerossa, verkkolomakkeella tai taloushallinto-ohjelman muodostamana tiedostona. Liitelomakkeen lisäksi ei tarvitse antaa veroilmoitusta uudelleen elleivät liitelomakkeen tiedot aiheuta muutoksia annettuun veroilmoitukseen.

Virhe on liitetiedostossa tai liitetiedosto on jäänyt antamatta

Voit täydentää veroilmoitusta jälkikäteen liitetiedostoilla, esimerkiksi tilintarkastuskertomuksella tai tilinpäätöksellä. Anna liitetiedosto samassa sähköisessä palvelussa, jossa annoit veroilmoituksen. Veroilmoitusta ei tässä tapauksessa tarvitse antaa uudestaan.

Esimerkkejä veroilmoitusten korjaamisesta

Esimerkki 1.

Veroilmoitus 6B ja tilinpäätös tilikaudelta 1.9.2018–31.8.2019 on lähetetty Verohallinnolle sähköisellä lomakkeella 31.12.2019. Lomake 62 on jäänyt lähettämättä veroilmoituksen mukana. Lomake 62 lähetetään 13.1.2020 sähköisesti. Liitelomakkeen lisäksi ei tarvitse antaa veroilmoitusta uudelleen elleivät liitelomakkeen tiedot aiheuta muutoksia annettuun veroilmoitukseen.

Esimerkki 2.

Veroilmoitus 6B ja tilinpäätös tilikaudelta 1.9.2018–31.8.2019 on lähetetty Verohallinnolle sähköisesti 31.12.2019. Yhtiökokouksen pöytäkirja valmistuu tammikuussa, ja se lähetetään sähköisesti 23.1.2020. Pöytäkirjanote lähetetään ilman veroilmoitusta 6B. Liitetyypiksi valitaan ”Yhtiokokouksen_ptkote”.