Näin annat osakeyhtiön tai osuuskunnan veroilmoituksen 6B OmaVerossa

 1. Valitse Asioi yrityksen puolesta.

 2. Valitse yritys, jonka puolesta haluat antaa veroilmoituksen.

 3. Valitse Toiminnot-kohdasta Veroilmoitusten tekeminen.

 4. Etsi Yhteisön tulovero joko kohdasta Omat verolajit tai Kaikki verolajit. Valitse sen jälkeen Valitse kausi.

 5. Valitse oikean kauden kohdalta Tee veroilmoitus.

 6. Tarkista ja täytä perustiedot, jotta pääset siirtymään eteenpäin.

 7. Valitse kohta Osakkeenomistajat. Vastaa tilanteen mukaan Kyllä tai Ei.

  Avaa osakkaiden tiedot tarpeen mukaan ja tee korjaukset ja täydennykset. Voit lisätä uusia osakastietoja valitsemalla Lisää uusi.

  Jos yhtiön omistamia kiinteistöjä tai huoneistoja on ollut tilikauden aikana osakkaan tai perheen käytössä, anna tiedot valitsemalla Lisää uusi kohdassa Yhtiön omistamat kiinteistöt ja huoneistot.

 8. Valitse kohta Omistusmuutos, voitonjako ja osakepääoma. Täytä tarpeelliset tiedot. Yhteisön päätös voitonjaosta on pakollinen kohta. Jos valitset Kyllä, pääset ilmoittamaan tiedot osingonjaosta ja varojen jaosta vapaan pääoman rahastosta. Valitse Lisää uusi, jotta pääset antamaan tarvittavat tiedot.

  Ilmoita kohdassa Yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa vain niiden osakkeiden lukumäärä, jotka olivat yhtiön hallussa tilikauden päättyessä. Tässä kohdassa ei ilmoiteta osakkaiden hallussa olevia yhtiön osakkeiden määrää eikä koko osakekannan mukaista osakemäärää.

  Lisätietojen antajan yhteystiedot kohdassa näytetään käyttäjäprofiilin tiedot, jos käyttäjäprofiilin on tallennettu puhelinnumero. Muussa tapauksessa anna Muut yhteystiedot.

  Siirry seuraavaan vaiheeseen, joka on Tuloverolaskelma.

 9. Ilmoita eri tulolähteiden tuotot ja kulut. Pääset ilmoittamaan tiedot, kun valitset haluamasi kohdan. OmaVero laskee verotettavan tuloksen tai tappion automaattisesti.

 10. Täytä kohdat yrityksen tuloslaskelman perusteella. Ilmoita sekä kirjanpidon että verotuksen tiedot, jos molempia varten on tekstikentät. Jos kohtaan liittyy liitelomake, valitse Avaa erittely ja anna pyydetyt tiedot. Valitse lopuksi OK.

  Siirry seuraavaan vaiheeseen, joka on Varallisuuslaskelma.

 11. Ilmoita taseen tietoja. Anna eri omaisuuslajien erittelytietoja lomakkeilla 18 ja 8A. Valitse Avaa erittely. Jos olet antanut erittelytiedot edellisellä tilikaudella, tiedot ovat valmiina lomakkeilla. Korjaa, täydennä, poista ja lisää tietoja tarpeen mukaan (esim. verotusarvot ovat edellisen vuoden ilmoituksen mukaisia).

  Täydennä kohdat Velat ja Oma pääoma taseen tiedoista. Ohjelma laskee automaattisesti annettujen tietojen pohjalta nettovarallisuuden.

  Kun kaikki tiedot ovat oikein, siirry vaiheeseen Muut selvitykset.

 12. Tässä vaiheessa voit ilmoittaa muita verotukseen vaikuttavia tapahtumia. Valitse oikeassa kohdassa Kyllä ja ilmoita vaaditut tiedot.

  Jos yhtiö ei ole tehnyt kirjanpidossa tai verotuksessa poistoja, mutta yhtiön pitäisi ilmoittaa tietoja lomakkeella 62, voit antaa tiedot tässä vaiheessa.

  Kun kaikki tiedot ovat oikein, siirry vaiheeseen Tilinpäätöstiedot.

 13. Ilmoita tiedot tilintarkastuksesta. Lisää liitteet valitsemalla Lisää tiedosto. Tuloslaskelma ja tase pitää liittää veroilmoitukseen. Valitse oikea liitetyyppi liitteen sisällön mukaan. Voit valita, tuleeko liite vain Verohallinnon vai Verohallinnon ja PRH:n käyttöön.

  Siirry vaiheeseen Esikatsele ja lähetä.

 14. Tarkista tiedot. Voit palata korjaamaan tietoja vaihepolun kautta tai Edellinen-painikkeesta. Kun kaikki tiedot ovat oikein, lähetä veroilmoitus. Saat sen jälkeen meiltä kuittauksen, että ilmoituksesi on vastaanotettu.

 15. Ilmoitus katsotaan vastaanotetuksi heti, kun olet sen lähettänyt. Löydät lähetetyn ilmoituksen OmaVeron etusivulta välilehdeltä Tehdyt toimenpiteet. Jos veroilmoitus on tilassa Lähetetty, voit vielä muokata ilmoitusta tai poistaa sen. Jos tilana on Vastaanotettu, ilmoitusta ei voi enää muokata.