Hae tai muuta ennakkoveroa sähköisesti – yhteisöt

Yhteisöjen on tehtävä tuloveron ennakkoa koskeva hakemus sähköisesti. Yhteisöjä ovat esimerkiksi osakeyhtiö, osuuskunta, yhdistys ja säätiö. Hae ja muuta ennakkoveroa OmaVerossa.

OmaVero-palveluun

Voit hakea ennakkoveroa tai ennakkoveron muutosta myös niin, että lähetät taloushallinto-ohjelman muodostaman tiedoston Ilmoitin.fi-palvelun tai kaupallisten Tyvi-palvelujen kautta.

Yhteisö voi hakea ennakkoveroa tai ennakkoveron muutosta paperilomakkeella vain erityisestä syystä, jos hakemuksen tekeminen sähköisesti on esimerkiksi teknisen esteen vuoksi mahdotonta.  Paperilomakkeen käyttämiseen ei tarvitse hakea erillistä lupaa, eikä syytä tarvitse kertoa etukäteen. Verohallinto voi kysyä erityistä syytä verovalvonnan yhteydessä.

Yhteisö saa päätöksen ennakoiden alentamisesta, poistosta tai verovuoden aikana tapahtuvasta korotuksesta sen jälkeen, kun Verohallinto on käsitellyt hakemuksen. Jos hakemus koskee verovuoden päättymisen jälkeen määrättävää lisäennakkoa, päätös näkyy kuitenkin OmaVerossa heti. Päätöksessä on aina myös tiedot maksamista varten.

Katso ennakkoverohakemuksen käsittelyaikaennuste täältä

Verkkoasiointiin tarvitaan sähköinen tunniste

Yhteisöt voivat asioida sähköisesti Katso-tunnisteen avulla. Marraskuusta 2018 alkaen yhteisöt voivat asioida myös henkilökohtaisen sähköisen tunnisteen ja Suomi.fi-valtuudet-palvelun avulla.

Ennakon muutokseen liittyvät aikarajat

Verohallinto voi yhteisön hakemuksesta määrätä, muuttaa tai poistaa ennakkoveroa verovuoden verotuksen päättymiseen saakka. Verovuodesta 2018 alkaen yhteisön verotus päättyy verovelvolliskohtaisesti. Verotuksen päättymispäivä on merkitty verotuspäätökseen. Yhteisön verotus päättyy kuitenkin viimeistään 10 kuukautta sen jälkeen, kun tilikauden viimeinen kalenterikuukausi on päättynyt. 

Jos ennakkoveroa koskeva hakemus on tehty juuri ennen verotuksen päättymistä, sitä ei teknisistä syistä voida käsitellä. Silloin hakemus raukeaa. Tässä tapauksessa yhteisö maksaa joko jäännösveroa tai saa veronpalautusta. Jäännösveron tai veronpalautuksen määrä ilmoitetaan verotuspäätöksessä.

Lisätietoa ennakkoverosta: Ennakkovero – yritykset ja yhteisöt