Veroilmoituksen antamisajan pidennys – yhteisö ja yhteisetuus

Yhteisö ja yhteisetuus voi saada Verohallinnolta lisäaikaa tuloveroilmoituksen antamiseen, jos siihen on erityisiä syitä. Erityiseksi syyksi katsotaan yllättävä este veroilmoituksen antamiselle. Riittäviä syitä eivät ole esimerkiksi työkiireet, atk-ongelmat tai loma. Lisäaikaa ei voi saada myöskään sillä perusteella, että tilintarkastaja tai yhtiökokous ei ole vielä hyväksynyt tilinpäätöstä tai yhtiön veroilmoituksen allekirjoittaja ei ole tavoitettavissa. Yhteisöjä ovat esimerkiksi osakeyhtiöt, osuuskunnat, yhdistykset ja säätiöt.

Yhteisön ja yhteisetuuden on haettava lisäaikaa Verohallinnolta kirjallisesti. Hakemuksessa on mainittava perustelut sille, miksi veroilmoituksen antamiseen tarvitaan lisäaikaa. Lisäaikaa voi yleensä saada enintään kaksi viikkoa.

Voit hakea lisäaikaa veroilmoituksen antamiseen 

OmaVerossa lisäaikaa voi hakea viimeistään veroilmoituksen viimeisenä jättöpäivänä. Paperilomakkeen on oltava perillä Verohallinnossa veroilmoituksen viimeisenä jättöpäivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Yhdellä hakemuksella voi hakea veroilmoituksen antamisajan pidennystä ainoastaan yhdelle yhteisölle tai yhteisetuudelle. Jos lisäaikaa veroilmoituksen antamiselle myönnetään, veroilmoituksen on oltava Verohallinnossa viimeistään uuden määräajan viimeisenä päivänä.