Veroilmoitus 4 sähköisesti - asunto- ja kiinteistöyhteisö

Veroilmoituksen liitelomakkeineen voi antaa sähköisesti. Sähköisen veroilmoituksen lähettäjä saa veroilmoituksen antamisesta vastaanottokuittauksen.

Sähköistä ilmoittamista varten ilmoituksen antajalla on oltava Katso-tunniste. Katso-tunnisteella kirjaudutaan asiointipalveluun, jossa ilmoitus annetaan.

Sähköiseen ilmoittamiseen tarvitaan Katso-tunniste

Veroilmoituksen antaminen sähköisesti

Veroilmoituksen liitteineen voi antaa vaivattomasti Yhteisöjen veroilmoituspalvelussa (vero.fi/yhteisonveroilmoitus). Sen voi myös lähettää Verohallintoon taloushallinto-ohjelman muodostamana tiedostona Ilmoitin.fi-palvelussa.

Veroilmoituksen liitteiden lähettäminen

Veroilmoitus liitetietoineen lähetetään aina kokonaisuudessaan joko sähköisesti tai paperilla. Kaikki veroilmoituksen liitelomakkeet (esim. lomake 62) ja liitetiedostot (esim. tilintarkastuskertomus) voi siis antaa sähköisesti. Jos lomake 4 on annettu paperilla, pelkkiä liitteitä ei voi antaa sähköisesti.

Verohallinnon vahvistamat liitelomakkeet (esim. lomake 62), annetaan yhdessä veroilmoituslomakkeen 4 kanssa. Tiedot voi täyttää verkkolomakkeelle tai lähettää taloushallinto-ohjelman muodostamana tiedostona. Liitelomakkeita ei voi lähettää ilman lomaketta 4.

Kun liitetiedostoja (esim. tilintarkastuskertomus) lähetetään, tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että asiointipalvelussa valittava liitteen tyyppi vastaa liitteen sisältöä. Esimerkiksi jos liitteen tyypiksi valitaan ”Tilintarkastuskertomus”, liitteenä on lähetettävä juuri tilintarkastuskertomus eikä mitään muuta.

Tarkemmat tiedot liitteiden lähettämisestä ja liitetyypeistä ovat liitteiden nimeämisohjeessa: Sähköisen tuloveroilmoituksen sähköiset liitteet (pdf).

Katso myös
Unohda paperi -kampanja
Ennakon muutoshakemus sähköisesti 
Sähköisesti annettujen veroilmoitustietojen korjaaminen

Sivu on viimeksi päivitetty 10.5.2017