Veroilmoituksen antaminen - asunto- ja kiinteistöyhteisö

Tuleeko veroilmoitus antaa?

Asunto- ja kiinteistöyhteisön on annettava veroilmoitus esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

 • Yhteisössä on liike- tai konttorihuoneistoja tai ulkopuolisille vuokrattuja varastoja, joihin oikeuttavat osakkeet ovat yhtiön hallinnassa.
 • Yhteisö on saanut myyntituloja esimerkiksi maa-alueiden tai rakennusten luovutuksesta.
 • Yhteisö on saanut vuokratuloja.
 • Yhteisö on saanut rahoitustuottoja yhteensä yli 5 000 euroa.
 • Yhteisön verotettava tulo on 30 euroa tai enemmän.
 • Kyseessä on yhteisön ensimmäinen tilikausi.
 • Verohallinto on pyytänyt yhteisöä antamaan veroilmoituksen.

Veroilmoitus kannattaa antaa myös esimerkiksi tappiollisina vuosina. Näin Verohallinto saa tiedon tappioista reaaliaikaisemmin ja vältyt asian selvittelyltä tulevina vuosina. Lue lisää.

Kaikkien yhteisöjen – myös asunto- ja kiinteistöyhteisöjen – tuloveroilmoitukset voi antaa OmaVerossa.

Aikaisempien tilikausien tilinpäätöstietoja ei enää anneta veroilmoituksen liitteinä. Jos aikaisempien verovuosien verotukseen pitää hakea muutosta, tee oikaisuvaatimus kyseiselle vuodelle.

Ei-keskinäisen kiinteistöyhtiön on aina annettava veroilmoitus 6B. 

Muut asunto- ja kiinteistöyhteisöt käyttävät veroilmoitusta 4.

Ei-keskinäisen kiinteistöyhtiön on aina annettava veroilmoitus 6B

Niin sanotun tavallisen kiinteistöyhtiön (ei-keskinäinen kiinteistöyhtiö) on aina annettava veroilmoitus 6B. Ei-keskinäisellä kiinteistöyhtiöllä tarkoitetaan sellaista kiinteistöyhtiötä, jonka osakkeet eivät yhtiöjärjestyksen mukaan oikeuta minkään tietyn huonetilan hallintaan.

Lisätietoa veroilmoituksen antamisesta

Veroilmoitusta 4 ei aina tarvitse antaa

Seuraavien yhteisöjen ei kaikissa tapauksissa tarvitse antaa veroilmoitusta:

 • asunto-osakeyhtiö
 • keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö
 • asunto-osuuskunta
 • muu yhteisö, jonka osakkeet tai osuudet oikeuttavat tietyn huoneiston hallintaan.

Veroilmoitusta 4 ei tarvitse antaa, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

 1. Asunto- tai kiinteistöyhteisössä jokainen osake tai osuus yksin tai toisten osakkeiden kanssa oikeuttaa vain vakituiseen asuinkäyttöön tarkoitetun huoneiston tai asumiseen liittyvän tilan hallintaan. Asumiseen liittyvä tila tarkoittaa esimerkiksi autotallia, jonka hallintaan oikeuttavat osakkeet asukas omistaa. Vaikka yhteisön omistamassa rakennuksessa olisi myös muuhun kuin vakituiseen asuinkäyttöön tarkoitettuja huoneistoja ja asumiseen liittyviä tiloja, veroilmoitusta ei tarvitse antaa, kunhan asunto- tai kiinteistöyhteisö ei hallitse näihin tiloihin oikeuttavia osakkeita.
    
 2. Asunto- tai kiinteistöyhteisö on saanut vain yhtiövastikkeita, käyttökorvauksia (esim. autopaikkojen vuokria) tai rahoitustuottoja, ja rahoitustuottojen yhteenlaskettu määrä on enintään 5 000 euroa. Huom.! Kun rahoitustuottojen määrää lasketaan, pääomavastikkeita ei oteta huomioon. 
    
 3. Verotettava tulo on alle 30 euroa, kun edellisten vuosien tappiot on vähennetty. Asunto- tai kiinteistöyhteisö vähentää itse tappioitaan ja tarkistaa, että verotettava tulo on alle 30 euroa.
   
 4. Kyseessä ei ole yhteisön ensimmäinen tilikausi.

Asunto- tai kiinteistöyhteisö on kuitenkin aina kirjanpitovelvollinen, vaikka sen ei tarvitsisi antaa veroilmoitusta.

Jos kaikki edellytykset täyttyvät, veroilmoitusta ei tarvitse antaa pelkästään sen vuoksi, että yhteisö

 • haluaa vahvistaa verovuoden tappion – tappio voidaan ottaa myöhemmin huomioon, vaikka sitä ei olisikaan erikseen vahvistettu
 • on muodostanut tai käyttänyt asuintalovarausta.

Asunto- ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön kannattaa antaa veroilmoitus myös silloin, kun tilikausi on tappiollinen. Tähän on kolme syytä:

 • Yhtiön tappiot saadaan näin Verohallinnon järjestelmiin ja ne tulevat automaattisesti huomioitua, jos yhtiölle jonain vuonna tulee verotettavaa tuloa.
 • Vanhojen vuosien tilinpäätöksiä ei voi enää verovuodesta 2018 alkaen ilmoittaa veroilmoituksen liitteenä.
 • Jos yhtiöllä on vanhoja tappioita, joita ei ole tappiovuoden veroilmoituksella ilmoitettu, yhtiön pitää hakea muutosta verotukseensa oikaisuvaatimuksella.

Milloin veroilmoitus on annettava?

Jos asunto- ja kiinteistöyhteisöllä on velvollisuus antaa veroilmoitus, se pitää antaa 4 kuukauden kuluessa tilikauden päättymiskuukauden jälkeen.

Esimerkki: Asunto-osakeyhtiön on annettava veroilmoitus. Yhtiön tilikausi päättyy 31.12.2018. Veroilmoitus on annettava viimeistään 30.4.2019. Jos 30.4. olisi lauantai tai pyhäpäivä, veroilmoituksen saisi antaa seuraavana arkipäivänä.

Kun lähetät sähköisen veroilmoituksen, saat kuittauksen siitä, että lähettäminen onnistui. Sähköinen veroilmoitus on annettu määräajassa, jos saat kuittauksen viimeistään veroilmoituksen määräpäivän aikana.

Paperisen veroilmoituksen on oltava perillä Verohallinnossa viimeistään määräpäivänä klo 16.15. Postin kulkuun kannattaa varata aikaa. Veroilmoituksen voi antaa paperilomakkeella vain erityisestä syystä, jos sähköinen ilmoittaminen on esimerkiksi teknisen esteen vuoksi mahdotonta.

Jos veroilmoitus myöhästyy tai jää kokonaan antamatta tai ilmoituksessa on puutteita, seurauksena on yleensä myöhästymismaksu tai veronkorotus. 

Lisätietoa myöhästymismaksusta ja veronkorotuksesta

Veroilmoituksen antamiseen voi saada lisää aikaa poikkeustapauksissa, esimerkiksi sairauden vuoksi. Katso lisätietoa: Veroilmoituksen antamisajan pidennys.

Näin annat veroilmoituksen

Asunto- ja kiinteistöyhteisön veroilmoitus 4 on annettava sähköisesti. Lähetä tiedot

Lisätietoa veroilmoituksen antamisesta: Veroilmoitus sähköisesti – asunto- ja kiinteistöyhteisö.

Veroilmoituksen voi antaa paperilomakkeella vain erityisestä syystä, jos sähköinen ilmoittaminen on esimerkiksi teknisen esteen vuoksi mahdotonta. Tätä varten ei tarvitse hakea erillistä lupaa eikä syytä tarvitse kertoa etukäteen tai ilmoittaa veroilmoituksen yhteydessä. Verohallinto voi kysyä syytä verovalvonnan yhteydessä. Jos annat ilmoituksen paperilla, saat lomakkeen ja täyttöohjeen sivulta Asunto- ja kiinteistöyhteisön veroilmoitus 4 (3059).

Korjaa virheet – tee uusi veroilmoitus

Voit korjata aikaisemmin lähettämääsi veroilmoitusta verotuksen päättymiseen saakka. Anna veroilmoitus uudestaan. Uusi ilmoitus korvaa aiemman. Verotuksen päättymispäivä on merkitty verotuspäätökseen. Verotus päättyy kuitenkin viimeistään 10 kuukautta sen jälkeen, kun tilikauden viimeinen kalenterikuukausi on loppunut. Verotuksen päättymisen jälkeen muutosta verotukseen haetaan oikaisuvaatimuksella.

Ilmoitusta omistajanvaihdoksista ei tarvitse enää antaa lokakuusta 2019 alkaen

Ilmoitus omistajanvaihdoksista asuntoyhteisössä on poistettu käytöstä 1.10.2019 alkaen. Isännöitsijän ei tarvitse enää ilmoittaa Verohallinnolle vastikkeettomista omistajanvaihdoksista, eli ositukseen, perinnönjakoon, testamenttiin tai lahjaan perustuvista omistajanvaihdoksista.  Aiemmin asuntoyhteisön oli ilmoitettava vastikkeettomat omistajanvaihdokset kuukausittain. Lue lisää isännöitsijöitä koskevista muutoksista loka-marraskuussa 2019.