Autokulujen vähentäminen – liikkeen- tai ammatinharjoittaja

Yksityisen elinkeinonharjoittajan eli liikkeen- tai ammatinharjoittajan autokulujen vähentämisessä olennaista on se, miten suuri osuus ajoista on yritystoiminnan ajoja. Auto kuuluu yrityksen varoihin, jos yritystoimintaan liittyviä ajoja on yli puolet kaikista auton ajokilometreistä. Muuten auto kuuluu yksityisvaroihin.

Kun auto kuuluu yksityisvaroihin - lisävähennys

Yrittäjänä et voi maksaa itsellesi kilometrikorvausta, mutta voit saada ns. lisävähennyksen elinkeinotoimintaan liittyvästä matkasta aiheutuneista autokuluista. Lisävähennyksen voit saada vain, jos auto kuuluu yksityisvaroihin eli jos yksityisajoja on vähintään puolet auton ajokilometreistä. Elinkeinotoiminnan varoihin kuuluvalla autolla ajetuista ajoista lisävähennystä ei voi saada.


Lisävähennys on enintään yhtä suuri kuin palkansaajan verovapaa kilometrikorvaus. Jos olet kuitenkin vähentänyt auton kuluja kirjanpidossa, lisävähennystä pienennetään vastaavalla määrällä. Silloin lisävähennys on palkansaajan verovapaan kilometrikorvauksen ja vähentämiesi todellisten kulujen erotus.

Esimerkki: Autolla on ajettu verovuonna 2019 yhteensä 40 000 km, josta elinkeinotoiminnan ajoa on 15 000 km ja yksityisajoa 25 000 km. Elinkeinotoiminnan käytöstä aiheutuneita auton kuluja ei ole vähennetty kirjanpidossa.

Verovapaan kilometrikorvauksen enimmäismäärän perusteella laskettu lisävähennys on vuoden 2019 verotuksessa 15 000 km x 0,43 euroa = 6 450 euroa. Tämän saa vähentää verotuksessa kokonaan.

Esimerkki: Olet ajanut autollasi elinkeinotoiminnan ajoja 5 000 kilometriä vuoden aikana. Muut ajot, esimerkiksi matkat kodin ja kiinteän toimipaikkasi välillä ovat olleet 25 000 kilometriä vuoden aikana. Koska autolla ajetaan enemmän muita kuin elinkeinotoiminnan ajoja, kuuluu auto yksityisvaroihin. Et ole vähentänyt kirjanpidossa auton kuluja, joten saat tehdä lisävähennystä 5 000 kilometrin perusteella 2 150,00 euroa (0,43 e/km x 5 000 km).

Esimerkki: Olet ajanut omalla autollasi elinkeinotoiminnan matkoja 5 000 kilometriä vuoden aikana. Muut ajot, esimerkiksi matkat kodin ja yrityksesi toimipaikan välillä, ovat olleet 25 000 kilometriä vuoden aikana. Koska autolla ajetaan enemmän muita kuin elinkeinotoiminnan ajoja, auto kuuluu yksityisiin varoihisi eikä yrityksen varoihin. 
Olet vähentänyt kirjanpidossa 1 000 euroa autokuluja, muun muassa polttoainelaskuja. Saat verotuksessa lisävähennyksen vain siltä osin kuin lisävähennyksen enimmäismäärä ylittää kirjanpidossa vähennetyt autokulut. Lisävähennys 5 000 kilometrin perusteella on 1 150 euroa (0,43 e/km x 5 000 km – 1 000 e).

Auto kuuluu yrityksen varoihin - vähennä todelliset kulut

Jos auton ajokilometreistä yli puolet on elinkeinotoiminnan ajoa, voit vähentää todelliset kulut. Et voi saada lisävähennystä.

Merkitse kaikki autoon liittyvät kulut yrityksen kirjanpitoon. Todellisia kuluja ovat esimerkiksi

  • polttoaineet
  • huollot 
  • vakuutukset
  • auton poisto eli auton arvon väheneminen (yritystoiminnan osuus).

Kirjaa todelliset kulut kirjanpitoon kuittien perusteella. Vähennä kulut elinkeinotoiminnan veroilmoituksessa. 

Näin ilmoitat autokulut, kun auto on yrityksen varallisuutta