Ajopäiväkirja – liikkeen- tai ammatinharjoittaja

Ajopäiväkirjalla erotat elinkeinotoiminnan ajot yksityisajoista.

Merkitse ajopäiväkirjaan elinkeinotoiminnan ajot ja kokonaiskilometrit, jotka autolla on ajettu tilikauden aikana. Ajopäiväkirjassa siis selvität kirjanpitoa ja verotusta varten, miten autolla tehdyt matkat jakautuvat elinkeinotoiminnan ajoihin ja yksityisajoihin.

Merkitse ajopäiväkirjaan elinkeinotoiminnan ajoista:

  • ajon alkamis- ja päättymisaika
  • ajon alkamis- ja päättymispaikka sekä tarvittaessa ajoreitti
  • matkamittarin lukema ajon alussa ja lopussa
  • matkan pituus
  • ajon tarkoitus.

Autokulut voidaan hyväksyä vähennettäväksi myös muun luotettavan selvityksen perusteella. Ajopäiväkirja tai muu selvitys on tehtävä jokaisesta ajoneuvosta erikseen.

Toimita ajopäiväkirja Verohallinnolle vain pyydettäessä.