Rakennustyön tilaaja – ilmoita urakkatiedot

Oletko ostanut rakentamispalvelua eli toiminut rakennustyön tilaajana? Voit olla esimerkiksi rakennuttaja, pääurakoitsija, sivu-urakoitsija tai aliurakoitsija.

Rakennustyön tilaajana sinun on ilmoitettava tilaamiesi urakoiden tiedot Verohallinnolle.

Asunto-osakeyhtiö rakennustyön tilaajana – katso ohjeet. 

Kotitalouden ei tarvitse antaa urakkailmoitusta. Katso ohje kotitalouden rakentamisilmoituksesta.

Mistä töistä urakkailmoitus on annettava?

Ilmoita urakkatiedot, jos yrityksesi ostaa toiselta yritykseltä seuraavia rakennustöitä:

Ilmoita tiedot, kun yksittäisen urakkasopimuksen arvo on yli 15 000 euroa ilman arvonlisäveroa.

Jokaisesta sopimuksesta on annettava oma urakkailmoitus. Sopimus voi olla suullinen tai kirjallinen.

Rakennustyön tilaaja - toimi näin

1

Ensimmäinen urakkailmoitus

Anna ensimmäinen urakkailmoitus, kun rakennustyö alkaa työmaalla. Jos maksat työstä ennakkoon, anna kuitenkin ilmoitus jo siltä kuukaudelta, jonka aikana olet maksanut ennakkomaksun.

2

Näin ilmoitat urakkatietoja

Ilmoita urakkatiedot viimeistään kohdekuukautta toisena seuraavan kuukauden 5. päivänä. Esimerkiksi heinäkuun tiedot pitää ilmoittaa viimeistään syyskuun 5. päivä.

Huomaa aikataulu!
Lomake.fi:ssä voit antaa rakentamisilmoituksia 21.10.2019 asti. Tämän jälkeen Lomake.fi suljetaan ja marraskuusta alkaen tiedot voi ilmoittaa OmaVerossa. 

Ilmoitin.fi:ssä on katko etkä voi ilmoittaa tietoja 22.10.−31.12.2019. Voit antaa ilmoituksia katkon jälkeen 1.1.2020 alkaen. 

Voit ilmoittaa tiedot syys-joulukuulta poikkeuksellisesti vasta 5.2.2020. Lisätietoa rakentamisilmoituksiin tulevista muutoksista

Voit ilmoittaa yksittäisiä tietoja Lomake.fi:ssä.

Ilmoita urakkatiedot Lomake.fi:ssä

Suurien määrien ilmoittamiseen kerralla sopii parhaiten Ilmoitin.fi.

Ilmoita urakkatiedot llmoitin.fi:n kautta

Jos et voi ilmoittaa tietoja sähköisesti, ilmoita tiedot paperilla.

Jos joku muu ilmoittaa tietoja puolestasi, sinun on annettava siihen valtuudet. Lisätietoa valtuuttamisesta.

3

Viimeinen urakkailmoitus

Anna viimeinen urakkailmoitus siltä kuukaudelta, jolta maksat viimeisen laskun urakasta. 

4

Ilmoituksen korjaaminen

Jos sinun täytyy korjata tietoja, anna korvaava ilmoitus. Käytä korjattavan ilmoituksen ilmoitustunnistetta. Ilmoita sekä korjatut tiedot että aikaisemmin oikein ilmoitetut tiedot.

!

Muista ilmoittaa työntekijätiedot päätoteuttajalle

Urakkatietoilmoituksen lisäksi sinun täytyy ilmoittaa kuukausittain tietoja rakennustyömaan päätoteuttajalle. Ilmoita päätoteuttajalle tiedot yrityksesi työntekijöistä, jotka työskentelevät yhteisellä työmaalla. 

Sovi rakennustyömaan päätoteuttajan kanssa, millä tavalla ilmoitat tiedot.

Muista ilmoittaa työntekijätiedot niin kauan kuin urakkasopimus on voimassa.

Päätoteuttaja: ilmoita työntekijätiedot Verohallinnolle

Usein kysyttyä ilmoittamisesta

Ei riitä, että annat ilmoituksen vain toiminnan alussa. Sinun pitää antaa urakkatiedot jokaiselta kuukaudelta, jonka aikana urakoitsija laskuttaa siitä. Tiedot on annettava myös toiminnan päätyttyä, jos urakoitsija vielä laskuttaa työmaasta.

Ilmoita urakan aloituspäiväksi rakennustyön alkamispäivä. Jos urakan päättymispäivä ei ole vielä tiedossa, ilmoita arvioitu päättymispäivä. Tarkenna urakan päättymispäivää, kun se on selvillä.

Urakkasopimukseen voi kuulua useita rakennustyömaita. Jokainen erillinen tilaus muodostaa sopimuksen, jos hinnasta on sovittu erikseen. Ilmoita tiedot, jos yksittäisen urakkasopimuksen arvo on yli 15 000 euroa ilman arvonlisäveroa.

Sopimuksen veloitusperusteena voi olla urakka- tai tuntilaskutus.

Urakkailmoitusta ei tarvitse antaa, jos rakennustyö työmaalla on keskeytynyt. Anna ilmoitus seuraavan kerran sitten, kun rakennustyö taas käynnistyy työmaalla.

Ilmoita vuokratyövoiman käytöstä urakkailmoituksella, jos urakan arvo on ilman arvonlisäveroa yli 15 000 euroa. Merkitse vuokratyövoiman käytön aloituspäiväksi päivä, jolloin työ alkaa rakennustyömaalla.

Muista myös ilmoittaa rakennustyömaan päätoteuttajalle tiedot vuokratyöntekijöistä. Anna tiedot jokaiselta työskentelykuukaudelta.

Käytä ilmoituksissa fuusion jälkeen uutta Y-tunnusta.

Jos korjaat aiemmin ilmoittamiasi tietoja, jotka olet antanut ennen fuusiota, anna tiedot vanhalla Y-tunnuksella.

Urakkailmoitusta ei tarvitse antaa takuuajan jälkitöistä ja korjaustöistä, jos urakoitsija on jo laskuttanut koko urakkasumman.

Anna urakkailmoitus, jos urakoitsija laskuttaa viimeisen urakkaerän vasta takuuajan päätyttyä.

Jos tilaat takuuaikana alkuperäiseen urakkaan kuulumatonta lisätyötä, se katsotaan erilliseksi sopimukseksi. Jos lisätyö ylittää 15 000 euron rajan, sinun pitää antaa lisätyöstä oma urakkailmoitus.

Mitä on arvonlisäverolaissa tarkoitettu rakentamispalvelu?

Arvonlisäverolain mukaista rakentamispalvelua ovat muun muassa seuraavat rakentamispalvelut:

Talonrakennustyö

  • uudisrakentaminen
  • rakennuspaikan valmistelutyöt, rakennusten purku ja rakennussiivous
  • rakennuksiin kiinteästi kuuluvien varusteiden asentaminen ja huolto (esimerkiksi hissit sekä yleiset valvonta- ja hälytysjärjestelmät)
  • rakennusasennus (esimerkiksi LVI-, sähkö- ja kattotyöt)
  • rakentamisen viimeistelytyöt (esimerkiksi rappaus, maalaus ja lasitus)

Verkostojen rakentaminen

  • vesi-, viemäri-, tietoliikenne-, kaasu-, lämpö- ja sähköverkostot

Kulkuyhteyksien rakentaminen

  • tiet, kadut, rautatiet, vesiväylät, kanavat ja lentokentät