Päätoteuttaja ilmoittaa työntekijätiedot Verohallinnolle

Päätoteuttajan on kerättävä tietoja yhteisellä työmaalla työskentelevistä työntekijöistä ja heidän työnantajistaan. Jos työmaalla ei ole nimettyä päätoteuttajaa, vastuu tietojen ilmoittamisesta siirtyy rakennuttajalle.

Päätoteuttajan on ilmoitettava työntekijätiedot Verohallinnolle, jos rakennuttajan ostamien urakoiden arvo työmaalla on yli 15 000 euroa. Kaikki yhteisellä rakennustyömaalla toimivat yritykset ilmoittavat työntekijöiden tiedot päätoteuttajalle. Päätoteuttaja ja muut yritykset voivat sopia tietojen keräämisestä haluamallaan tavalla.

Kunkin kuukauden työntekijätiedot täytyy ilmoittaa viimeistään kohdekuukautta toisena seuraavan kuukauden 5. päivänä. Esimerkiksi heinäkuun tiedot ilmoitetaan syyskuun 5. päivä.

Päätoteuttaja: ilmoita työntekijätietoja

Jos ilmoittavia tietoja ei ole paljon, ilmoituksen voi antaa Suomi.fi:n verkkolomakkeella.

Suurten tietomäärien ilmoittamiseen kätevin kanava on Ilmoitin.fi.

Työntekijäilmoituksilla ilmoitetaan tietoja työmaasta, työntekijästä, työnantajasta ja mahdollisesta vuokratyönteettäjästä.

Työntekijän tunnistetiedot

Työntekijän tunnistetietoina on annettava joko työntekijän suomalainen henkilötunnus ja kotivaltio tai työntekijän veronumero, syntymäaika, etu- ja sukunimi sekä kotivaltio. Ensisijaisesti suositellaan suomalaisen henkilötunnuksen ja kotivaltion antamista.

Tiedot annetaan yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevistä henkilöistä

Kaikkien yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevien henkilöiden tiedot täytyy ilmoittaa. Tiedot ilmoitetaan myös niistä henkilöistä, jotka eivät tee rakennustyötä, esimerkiksi siivoojista tai toimistotyöntekijöistä.

Jos rakennustyömaata ei voida rajata alueen muusta toiminnasta, vain rakennustyöhön osallistuvien ja liittyvien henkilöiden tiedot ilmoitetaan.

Mikä on yhteinen rakennustyömaa?

Kyse on yhteisestä rakennustyömaasta, jos työmaalla toimii samanaikaisesti useamman kuin yhden työnantajan työntekijöitä. Työmaa on yhteinen myös silloin, jos työnantajat toimivat työmaalla peräkkäin ja toiminnalla on ajallinen tai sopimukseen perustuva yhteys. Ilmoitusvelvollisuus työmaalla alkaa, kun ensimmäinen työntekijä aloittaa työt.

Lue lisää yhteisestä työmaasta (pdf) (avi.fi)

Katso havainnekuva työntekijätietojen tiedonantovelvollisuudesta (pdf)