Päätoteuttaja – ilmoita rakennustyömaalla työskentelevien tiedot

Oletko rakennustyömaan päätoteuttaja? Jos toimit yhteisellä rakennustyömaalla päätoteuttajana tai pääurakoitsijana, sinun pitää ilmoittaa työmaalla työskentelevien tiedot Verohallinnolle.

Jos työmaalle ei ole nimetty päätoteuttajaa tai pääurakoitsijaa, rakennuttajan pitää antaa ilmoitukset. 

Milloin työntekijätiedot on annettava?

Työntekijöiden tiedot pitää ilmoittaa, jos molemmat ehdot täyttyvät:

 • työmaalla työskentelee samanaikaisesti tai viivytyksettä peräkkäin useampi kuin yksi yritys eli kyseessä on niin sanottu yhteinen työmaa
 • urakoiden kokonaisarvo työmaalla on yli 15 000 euroa ilman arvonlisäveroa. 

Päätoteuttaja – toimi näin

1

Saat tiedot työmaalla toimivilta yrityksiltä

Päätoteuttajan pitää saada tiedot jokaisesta työntekijästä, joka toimii yhteisellä työmaalla. Voit sopia yritysten kanssa siitä, miten saat heiltä tiedot.

Tiedot pitää antaa kaikista työntekijöistä, jotka työskentelevät työmaalla:

 • oman yrityksesi työntekijät
 • työmaalla toimivat muut urakoitsijat ja heidän työntekijänsä
 • henkilöistä, jotka eivät tee rakennustyötä mutta joiden työ liittyy rakennusurakkaan, esimerkiksi siivoojat tai toimistotyöntekijät.

Ilmoita kaikkien työntekijöiden tiedot Verohallinnolle. Muistuta työmaalla työskenteleviä yrityksiä siitä, että niiden on ilmoitettava sinulle kaikista työntekijämuutoksista. Päätoteuttajana vastaat siitä, että ilmoitetut tiedot ovat oikein.

2

Ilmoita tiedot kuukausittain

Anna ensimmäinen työntekijäilmoitus, kun työt alkavat rakennustyömaalla.

Ilmoita tiedot kuukausittain viimeistään kohdekuukautta toisena seuraavan kuukauden 5. päivänä. Esimerkiksi heinäkuun tiedot pitää ilmoittaa viimeistään syyskuun 5. päivänä.

Ilmoita työntekijän tiedot vain niiltä kuukausilta, joina työntekijä on työskennellyt rakennustyömaalla.

Älä ilmoita tietoja työntekijästä, joka

 • ei ole vielä aloittanut työskentelyä työmaalla
 • on lopettanut työskentelyn työmaalla
 • on muuten väliaikaisesti pois työmaalta koko kuukauden ajan.

Anna viimeinen työntekijäilmoitus, kun työmaa valmistuu.

3

Näin ilmoitat

Huomaa aikataulu!
Lomake.fi:ssä voit antaa rakentamisilmoituksia 21.10.2019 asti. Tämän jälkeen Lomake.fi suljetaan ja marraskuusta alkaen tiedot voi ilmoittaa OmaVerossa. 

Ilmoitin.fi:ssä on katko etkä voi ilmoittaa tietoja 22.10.−31.12.2019. Voit antaa ilmoituksia katkon jälkeen 1.1.2020 alkaen. 

Voit ilmoittaa tiedot syys-joulukuulta poikkeuksellisesti vasta 5.2.2020. Lisätietoa rakentamisilmoituksiin tulevista muutoksista

Voit ilmoittaa yksittäisiä tietoja Lomake.fi:ssä. 

Ilmoita työntekijätiedot Lomake.fi:ssä

Katso ohjeet lomakkeen täyttämiseen (pdf)

Siirry aiemmin ilmoittamiisi tietoihin (Lomake.fi) 

Suurien määrien ilmoittamiseen kerralla sopii parhaiten Ilmoitin.fi. 

Ilmoita työntekijätiedot llmoitin.fi:n kautta

Ohjeet ilmoittamiseen – työntekijätietojen (VSTYONTE) tietuekuvaus

Jos et voi ilmoittaa tietoja sähköisesti, ilmoita tiedot paperilla.

Jos joku muu ilmoittaa tietoja puolestasi, sinun on annettava siihen valtuudet. Lisätietoa valtuuttamisesta.

4

Tietojen korjaaminen

Jos sinun täytyy korjata tietoja, anna korvaava ilmoitus. Käytä korjattavan ilmoituksen ilmoitustunnistetta. Ilmoita sekä korjatut tiedot että aikaisemmin oikein ilmoitetut tiedot.

Usein kysyttyä ilmoittamisesta

Työntekijätietoja ei tarvitse ilmoittaa:

 • tavaraa työmaalle kuljettavista henkilöistä
 • vierailijoista ja viranomaisista
 • rajaamattomalla työmaalla muuta kuin rakennustyötä tekevistä.

Ilmoita työntekijän tiedoissa jompikumpi seuraavista:

 • työntekijän veronumero, syntymäaika, etu- ja sukunimi sekä kotivaltio
 • suomalainen henkilötunnus ja kotivaltio

Jos työntekijän kotivaltio on muu kuin Suomi, ilmoita myös työntekijän

 • lähiosoite
 • postinumero
 • postitoimipaikka
 • osoitteen maatunnus.

Lisäksi työntekijän tunnistetiedoissa on ilmoitettava työn alkamis- ja päättymispäivä. Ilmoita tiedot todellisen työskentelyajan mukaan. Jos et tiedä täsmällistä työskentelyn kestoa, ilmoita työn alkamispäivä ja arvio päättymispäivästä. Täsmennä arviota, kun tiedät päättymispäivän. 

Ilmoita työpäivät ja -tunnit vain, jos ne ovat tarkasti tiedossasi. Ilmoita tiedot kokonaisina päivinä ja tunteina. Älä ilmoita näitä tietoja, jos ne ovat vain arvioita.

Kuka on rakennustyömaan päätoteuttaja?

Päätoteuttajalla tarkoitetaan rakennuttajan nimeämää pääurakoitsijaa. Jos pääurakoitsijaa ei ole nimetty, päätoteuttajalla tarkoitetaan rakennuttajaa itseään. Vastuu ilmoittamisesta on silloin rakennuttajalla.

Rakennustyömaalla voi olla vain yksi päätoteuttaja.

Mikä on yhteinen rakennustyömaa?

Yhteisestä rakennustyömaasta on kyse silloin, kun työmaalla toimii samanaikaisesti vähintään kaksi eri yritystä. Yhteinen työmaa voi siis muodostua hyvin vähäisestäkin kunnostustyöstä, esimerkiksi jos maalausliikkeen tekemään pintakäsittelytyöhön liittyy sähköliikkeen tekemä asennustyö.

Työmaa on yhteinen myös silloin, jos siellä toimii aluksi vain yksi työnantaja mutta muita työnantajia on tulossa mukaan myöhemmissä työvaiheissa. Silloin tiedot on ilmoitettava heti, kun ensimmäisen työnantaja aloittaa työt työmaalla.

Esimerkki: Kunnan omat työntekijät tekevät kunnan saneerauskohteessa rakennustöitä, kun myös sähköalan yritys tulee työmaalle. Työmaa on yhteinen, ja kunnan on ilmoitettava myös omat työntekijänsä päätoteuttajalle ja päätoteuttajan Verohallinnolle.

Asunto-osakeyhtiön koko kiinteistö voi muodostaa yhteisen rakennustyömaan. Toisaalta yhteinen rakennustyömaa voi muodostua kiinteistön osasta, esimerkiksi yhdestä rakennuksesta. Jos taas rakentamiseen osallistuvat yritykset toimivat kiinteistön eri osissa, esimerkiksi eri rakennuksissa, yhteistä rakennustyömaata ei välttämättä muodostu.

Lue lisää yhteisestä työmaasta (pdf, AVI)