Rakentamisilmoitukset - kuntien velvollisuudet

Rakennustyön tilaajien on kerättävä tietoja rakennusurakoista ja päätoteuttajan on kerättävä tietoja työntekijöistä 1.7.2014 tai sen jälkeen tehdyistä rakennustöistä. Velvollisuus koskee myös kuntia.

Kunta on velvollinen antamaan tietoja rakennusurakoista, jos

  • kunta on tilannut urakan ja
  • urakka on arvonlisäverolain mukaista rakentamispalvelua ja
  • urakan arvo ylittää 15 000 euroa ilman arvonlisäveroa.

Tiedonantovelvollisuus koskee myös niitä urakoita, jotka kunta on tilannut omalta, organisatorisesti erilliseltä (oma y-tunnus) tulosyksiköltä.

Kiinteistöön kohdistuvat kunnostus- ja korjaustyöt kuuluvat tiedonantovelvollisuuden piiriin. Kunta-alalla kunnossapito voidaan ymmärtää laajemmin. Kunnossapitona pidetään myös sellaisia toimenpiteitä, jotka eivät ole arvonlisäverolaissa tarkoitettuja rakentamispalveluita. Tiedonantovelvollisuus rakennustöistä koskee vain arvonlisäverolaissa tarkoitettua kunnossapitoa.

Kunta on velvollinen antamaan tietoja työntekijöistä, jos

  • kunta toimii yhteisellä rakennustyömaalla rakennuttajana eikä päätoteuttajaa ole nimetty ja
  • kunnan rakennustyömaalla työskentelee samanaikaisesti tai viivytyksettä peräkkäin useampi kuin yksi työnantaja tai itsenäinen ammatinharjoittaja ja
  • kunnan tilaamien urakoiden arvo työmaalla ylittää 15 000 euroa ilman arvonlisäveroa.

Kunnan rakennustyömaa on yhteinen, jos työmaalla rakentaa vähintään kaksi ulkopuolista yritystä.  Yhteinen rakennustyömaa syntyy myös silloin, kun työmaalla työskentelee kunnan omat työntekijät ja samalle työmaalle tulee yksi ulkopuolinen yritys.

Jos rakennustyömaan tiedetään jo alusta lähtien tulevan yhteiseksi, tiedonantovelvollisuus alkaa heti rakennustyömaan alettua, vaikka siellä aluksi työskentelisivätkin vain kunnan omat työntekijät tai vain yksi ulkopuolinen yritys. Jos rakennustyömaa muuttuu suunnittelemattomasti kesken rakentamistyön yhteiseksi rakennustyömaaksi, tiedonantovelvollisuus alkaa siitä, kun tulevasta muutoksesta tiedetään.

Avainsanat: