Yleisimpiä esimerkkitilanteita asunto-osakeyhtiön velvollisuudesta antaa rakentamisilmoitus

Rakentamis- ja saneeraustyö asunto-osakeyhtiössä

Yhteinen rakennustyömaa muodostuu

Asunto-osakeyhtiö tilaa portaiden maalaustyön maalausliikkeeltä. Maalausliike tilaa osan töistä toiselta maalausliikkeeltä.

Samalla asunto-osakeyhtiö teettää hissiremontin. Hissin remontti tilataan korjausyhtiöltä. Normaalit kiinteistönhoitotyöt tekee kiinteistöhuoltoyhtiö, jonka kanssa yhtiöllä on sopimus.

Maalaustyö ja hissin korjaustyö ovat arvonlisäverolain mukaisia rakentamispalveluja. Kummankin urakan arvo ylittää 15 000 euroa. Päätoteuttajaa ei ole nimetty erikseen.

Urakkatietojen ilmoittaminen

 • Asunto-osakeyhtiö ilmoittaa tilaamansa hissin remonttityöstä tiedot sekä tilaamansa maalausurakan tiedot. Kiinteistönhuoltoyhtiön tekemistä töistä ei tarvitse antaa ilmoitusta, koska kiinteistönhoito- ja huoltotyö ei ole tiedonantovelvollisuuden alaista työtä.

Maalaustyön toteuttava maalausliike ilmoittaa ostamansa aliurakan tiedot.

Työntekijätietojen ilmoittaminen

 • Työmaasta syntyy yhteinen rakennustyömaa, koska työmaalla toimii ensin maalausliikkeen työntekijöitä ja heti sen jälkeen korjausliikkeen työntekijöitä.
 • Koska päätoteuttajaa ei ole nimetty, asunto-osakeyhtiö rakennuttajana ilmoittaa kaikkien yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevien työntekijöiden tiedot Verohallinnolle. Asunto-osakeyhtiö ilmoittaa maalausliikkeen työntekijöiden, sen aliurakointia suorittavan yrityksen työntekijöiden, hissin korjausyhtiön työntekijöiden sekä kiinteistönhuoltoyhtiön työmaalla työskentelevien työntekijöiden tiedot.

 Yhteistä rakennustyömaata ei muodostu alueellisesti

Asunto-osakeyhtiö tilaa saunaremontin rakennusliikkeeltä. Sauna on A-portaan kellarissa. B-portaan ullakkotilojen katto vuotaa ja sitä korjaamaan tilataan yritys samanaikaisesti kun saunatilaa saneerataan.

Normaalit kiinteistönhoitotyöt tekee kiinteistöhuoltoyhtiö, jonka kanssa yhtiöllä on sopimus.

Molemmat remonttityöt ovat arvonlisäverolain mukaisia rakentamispalveluja. Kummankin urakan arvo ylittää 15 000 euroa. Päätoteuttajaa ei ole nimetty erikseen.

Urakkatietojen ilmoittaminen

 • Asunto-osakeyhtiö ilmoittaa tilaamansa saunan korjausurakan tiedot sekä tilaamansa kattourakan tiedot. Kiinteistönhuoltoyhtiön tekemistä töistä ei tarvitse antaa ilmoitusta, koska kiinteistönhoito- ja huoltotyö ei ole tiedonantovelvollisuuden alaista työtä.

Työntekijätietojen ilmoittaminen

 • Yhteistä rakennustyömaata ei synny alueellisesti, koska saunatilojen korjaustyömaa A-portaassa on erotettavissa B-portaan ullakon katonkorjaustyömaasta. Tällöin työntekijätietoja ei tarvitse ilmoittaa minkään yrityksen osalta, mikäli töitä kummassakin erillisessä rakennustyössä suorittaa vain yksi työnantaja tai itsenäinen työnsuorittaja.
 • On kuitenkin huomattava, että sekä saunatilan remontista ja ullakkotilojen remontista kummastakin voi muodostua omat itsenäiset yhteiset rakennustyömaansa, jos töiden tekemiseen osallistuu useampi kuin yksi työnantaja tai itsenäinen työnsuorittaja. Tällöin työntekijätiedot on ilmoitettava.
 • Asunto-osakeyhtiö voi halutessaan nimetä myös molemmat hankkeet yhdeksi urakka-alueeksi ja niille yhteisen päätoteuttajan.

Yhteistä rakennustyömaata ei muodostu ajallisesti

Asunto-osakeyhtiön yhtiökokouksessa on päätetty tehdä parvekkeiden korjaus ja pesutuvan modernisointi vuoden aikana. Yhtiö tilaa työt kahdelta eri rakennusliikkeeltä, toinen tekee parvekekorjaukset ja toinen pesutuvan uudistamisen. Parvekekorjaukset tehdään maalis-kesäkuussa ja pesutuparemontti loppuvuonna marras-joulukuussa.

Molemmat remonttityöt ovat arvonlisäverolain mukaisia rakentamispalveluja. Kummankin urakan arvo ylittää 15 000 euroa. Päätoteuttajaa ei ole nimetty erikseen.

Urakkatietojen ilmoittaminen

 • Asunto-osakeyhtiö ilmoittaa tilaamansa parvekeurakan ja pesutuvan korjausurakan tiedot.

Työntekijätietojen ilmoittaminen

 • Yhteistä työmaata ei muodostu. Ajallisesti töitä ei tehdä viivytyksettä peräkkäin.
 • Yhteistä rakennustyömaata ei synny, koska urakoiden välillä on useita kuukausia ja urakat koskevat eri töitä. Tällöin työntekijätietoja ei tarvitse ilmoittaa kummankaan yrityksen osalta.
 • On kuitenkin huomattava, että sekä parvekkeiden korjauksesta ja pesutuvan remontista kummastakin voi muodostua omat itsenäiset yhteiset rakennustyömaansa, jos töiden tekemiseen osallistuu useampi kuin yksi työnantaja tai itsenäinen työnsuorittaja

Asunto-osakeyhtiö ja osakas toimivat samanaikaisesti

Asunto-osakeyhtiön yhtiökokouksessa on päätetty tehdä linjasaneeraus. Asunto-osakeyhtiö tilaa työt kahdelta eri yritykseltä, rakennusliikkeeltä ja putkiliikkeeltä. Samaan aikaan kaksi osakasta päättää remontoida omaa huoneistoaan. Toinen osakas vaihtaa keittiön ja kylpyhuoneen sijainnit. Urakka maksaa 22 000 euroa. Toinen osakas korjauttaa parvekkeensa ja asennuttaa parvekelasit. Urakka maksaa 8 000 euroa.

Molemmat asunto-osakeyhtiön tilaamat remonttityöt ovat arvonlisäverolain mukaisia rakentamispalveluja. Kummankin urakan arvo ylittää 15 000 euroa. Päätoteuttajaa ei ole nimetty erikseen.

Osakkaiden tilaamia urakoita ei koske sama tiedonantovelvollisuus kuin asunto-osakeyhtiöitä.

Osakkaiden tiedonantovelvollisuuden ratkaisee se, ovatko rakennustyöt rakennusluvan alaisia. Kummatkin osakkaiden teettämät rakentamistyöt edellyttävät rakennuslupaa, joten osakkaat ovat tiedonantovelvollisia.

Urakkatietojen ilmoittaminen

 • Asunto-osakeyhtiö ilmoittaa rakennusliikkeeltä ja putkiliikkeeltä tilaamiensa urakoiden tiedot.
 • Osakkaat ilmoittavat itse tilaamiensa urakoiden tiedot.Osakkaat ilmoittavat itse tilaamiensa urakoiden tiedot kotitaloudenilmoituksella

 Työntekijätietojen ilmoittaminen

 • Työmaasta syntyy yhteinen rakennustyömaa, koska työmaalla toimii samanaikaisesti rakennusliikkeen ja putkiliikkeen työntekijöitä. Linjasaneerauksen urakka-alueeksi on määritelty remontoitavien huoneistojen märkätila-alueet (keittiöt, kylpyhuoneet, wc:t ja saunat). Myös osakkaan kylpyhuone- ja keittiöremonttia tekevät työntekijät työskentelevät tämän johdosta yhteisellä rakennustyömaalla.  Toisen osakkaan parveke ei sen sijaan kuulu etukäteen urakkasopimuksessa määriteltyyn yhteiseen urakka-alueeseen.
 • Koska päätoteuttajaa ei ole nimetty, asunto-osakeyhtiö rakennuttajana ilmoittaa kaikkien yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevien työntekijöiden tiedot Verohallinnolle. Asunto-osakeyhtiö ilmoittaa linjasaneerausta tekevien rakennusliikkeen ja putkiliikkeen työntekijöiden sekä osakkaan keittiö- ja kylpyhuoneremonttia tekevien työntekijöiden tiedot.  Parvekeremonttia tekevien työntekijöiden tietoja asunto-osakeyhtiön ei tarvitse ilmoittaa.
 • Kylpyhuone- ja keittiöremonttia tekevä yritys ilmoittaa omat työntekijänsä asunto-osakeyhtiölle.
 • Osakkaat eivät ilmoita työntekijöiden tietoja Verohallinnolle, koska eivät ole itse palkanneet työntekijöitä.

Kunnossapito- ja huoltotyöt asunto-osakeyhtiössä

Asunto-osakeyhtiö on tehnyt sopimuksen kiinteistönhuoltoyhtiön kanssa. Vuosisopimuksen perusteella huoltoyhtiö hoitaa sovitut porrassiivoukset, lumenluonnit yms. tehtävät sekä tavanomaiset korjaustoimenpiteet. Sopimuksen arvo on 30 000 euroa. Kiinteistönhuoltoyhtiö laskuttaa kuukausittain kiinteän hinnan perusteella. Jos asunto-osakeyhtiö tilaa huoltoyhtiöltä enemmän työtä kuin sopimuksen kiinteään hintaan sisältyy, työn hinta on 50 euroa / tunti.

Kesäkuussa taloyhtiön varastotiloissa on tulipalo, jonka johdosta asunto-osakeyhtiö tilaa huoltoyhtiöltä tilojen varastotilojen kunnostuksen. Työtä tehdään 80 tuntia, joten tilauksen arvo on 4 000 euroa.

Urakkatietojen ilmoittaminen

 • Kiinteistönhuoltoyhtiön ja asunto-osakeyhtiön vuosisopimukseen perustuvista kiinteistönhoito- ja huoltotöistä ei tarvitse antaa ilmoitusta, koska kiinteistönhoito- ja huoltotyö ei ole tiedonantovelvollisuuden piirissä.
 • Varastotilojen korjaustyö on arvonlisäverolain mukaista rakentamispalvelua. Työstä tehtyä tilausta tarkastellaan erillään vuosisopimuksesta. Koska tilauksen arvo on alle 15 000 euroa, urakkatietoja ei tarvitse ilmoittaa.

Työntekijätietojen ilmoittaminen

 • Yhteistä rakennustyömaata ei muodostu, koska kiinteistönhuoltoyritys ainoana yrityksenä suorittaa rakentamistyötä korjatessaan ullakkoa.