Rakentamisilmoitukset - asunto-osakeyhtiöiden velvollisuudet

Rakennustyön tilaajien on kerättävä tietoja rakennusurakoista ja päätoteuttajan on kerättävä tietoja yhteisen työmaan työntekijöistä. Velvollisuus koskee myös asunto-osakeyhtiöitä.

Asunto-osakeyhtiö on velvollinen antamaan tietoja rakennusurakoista, jos

  • asunto-osakeyhtiö on tilannut rakennusurakan
  • urakka on arvonlisäverolain mukaista rakentamispalvelua ja
  • urakan arvo ylittää 15 000 euroa ilman arvonlisäveroa.

Ilmoitusta ei tarvitse antaa vuosisopimuksen perusteella tehtävistä kiinteistönhoito- ja huoltotöistä tai niiden sisältämistä vähäisistä korjaustöistä.

Asunto-osakeyhtiö on velvollinen antamaan tietoja työntekijöistä, jos

  • asunto-osakeyhtiö toimii yhteisellä rakennustyömaalla rakennuttajana eikä päätoteuttajaa ole nimetty ja
  • asunto-osakeyhtiön rakennustyömaalla työskentelee samanaikaisesti tai viivytyksettä peräkkäin useampi kuin yksi työnantaja tai itsenäinen ammatinharjoittaja ja
  • asunto-osakeyhtiön tilaamien urakoiden arvo työmaalla ylittää 15 000 euroa ilman arvonlisäveroa.

Yhteisellä rakennustyömaalla toimii samanaikaisesti useampi työnantaja tai korvausta vastaan työskentelevä itsenäinen työnsuorittaja

Työmaa on yhteinen myös silloin, jos työnantajat toimivat työmaalla peräkkäin ja toiminnalla on ajallinen tai sopimukseen perustuva yhteys.

Asunto-osakeyhtiön koko kiinteistö voi muodostaa yhteisen rakennustyömaan tai yhteinen rakennustyömaa voi muodostua kiinteistön osalle, esim. yhteen rakennukseen. Jos rakentamista tekevät yritykset toimivat kiinteistön eri osissa, esim. eri rakennuksissa, yhteistä rakennustyömaata ei välttämättä muodostu.

Yhteinen rakennustyömaa muodostuu, jos yritykset tulevat työmaalle viivytyksettä peräkkäin, vaikka rakennustyöt eivät varsinaisesti liity toisiinsa.  Jos rakennustyöt liittyvät toisiinsa, yhteinen rakennustyömaa syntyy, vaikka ajallinen viive olisi pidempikin.

Rakennustyömaan päätoteuttaja ilmoittaa työntekijätiedot Verohallinnolle

Päätoteuttajan on ilmoitettava kaikkien yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevien työntekijöiden tiedot, myös muuta kuin rakennustyötä tekevien tiedot.  Jos päätoteuttajaa ei ole nimetty, asunto-osakeyhtiö rakennuttajana on tiedonantovelvollinen. Ilmoittamisesta on tällöin vastuussa asunto-osakeyhtiön hallitus.

Jos rakennustyömaan tiedetään jo alusta lähtien tulevan yhteiseksi, tiedonantovelvollisuus alkaa heti ensimmäisen rakennustyön alettua, vaikka siellä aluksi työskentelisikin vain yksi yritys. Jos rakennustyömaa muuttuu suunnittelemattomasti kesken rakentamistyön yhteiseksi rakennustyömaaksi, tiedonantovelvollisuus alkaa siitä, kun tulevasta muutoksesta tiedetään.

Lue lisää yhteisestä työmaasta (www.avi.fi):

Huom! Kaupparekisteriin merkitty isännöitsijä tai nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö voi asioida asunto-osakeyhtiön puolesta henkilökohtaisella tunnisteella.

Lue lisää urakka- ja työntekijätietojen sähköisestä ilmoittamisesta

Avainsanat: