Tilinumeron muutos - yritykset ja yhteisöt

Verohallinto maksaa yritys- ja yhteisöasiakkaiden palautukset ensisijaisesti pankkitileille. Pankkitilinumeron tai sen muutoksen voi ilmoittaa OmaVero-palvelussa. Paperilomakkeella ilmoittaminen on mahdollista vain erityisestä syystä.

Uuden tai muuttuneen pankkitilinumeron ilmoittaminen Verohallinnolle

Uusi tai muuttunut tilinumero ilmoitetaan Verohallinnolle OmaVero-palvelussa (vero.fi/omavero). Esimerkiksi osakeyhtiö, kommandiittiyhtiö, avoin yhtiö, yhtymä, yhdistys, säätiö ja kuolinpesä kirjautuvat palveluun Katso-tunnisteella.

Kun palveluun kirjaudutaan Katso-tunnisteella, tilinumeron ilmoittajalla pitää olla yrityksen pääkäyttäjä-, rinnakkaispääkäyttäjä- tai Yrityksen OmaVero -rooli. Katso-tunnisteen voi perustaa osoitteessa yritys.tunnistus.fi.

Yhteisöille, yhteisetuuksille sekä kaikille alv-rekisteriin kuuluville tilinumeron ilmoittaminen paperilomakkeella on mahdollista vain erityisestä syystä. Erityinen syy on esimerkiksi tilanne, jossa sähköinen ilmoittaminen on mahdotonta teknisen esteen vuoksi.

Auto- ja valmisteveroasiakkaille ainoastaan paperilomake

Auto- ja valmisteveroasiakkaiden tulee ilmoittaa tilinumero paperilomakkeella. 

Auto- ja valmisteveron palautuksia varten ilmoitettu tilinumero voi olla eri kuin Verohallinnolle muuten ilmoitettu tilinumero. Näin ollen auto- ja valmisteveroasiakkaiden tiedoissa on mahdollista olla kerrallaan useampi tilinumero. Muilla asiakkailla voi olla Verohallinnon tiedoissa ainoastaan yksi voimassa oleva tilinumero.