Yhteenveto ja sen tarkistaminen

Oma-aloitteisten verojen, yhteisöjen ja yhteisetuuksien tuloverojen sekä perintö- ja lahjaverojen tapahtumista tulee kerran kuukaudessa yhteenveto OmaVeroon. Tarkista yhteenvedon tiedot. Jos yhteenvedolta puuttuu ilmoittamiasi veroja tai maksuja, tarkista, että olet antanut ilmoituksen oikealle verokaudelle ja käyttänyt maksussa oikeaa viitenumeroa. Yhteenvetoa ei muodosteta, jos kalenterikuukauden aikana ei ole ollut tapahtumia.

Tutustu erilaisiin yhteenvedon esimerkkeihin:

•    Esimerkki 1. Ei maksamattomia veroja
•    Esimerkki 2. Ensimmäinen huomautus maksamattomista veroista
•    Esimerkki 3. Toinen huomautus maksamattomista veroista
•    Esimerkki 4. Ilmoitus ulosottoon siirroista

Yhteenveto näkyy OmaVerossa

Yhteenveto muodostetaan kalenterikuukauden viimeisenä päivänä ja julkaistaan OmaVerossa seuraavan kuun alussa. Poikkeuksena ovat asiakkaat, joiden verokausi on kalenterivuosi sekä apteekkiverovelvolliset asiakkaat. Näiden asiakkaiden yhteenveto muodostetaan aina maaliskuun 2. päivänä ja jos päivä on lauantai tai pyhäpäivä, yhteenveto muodostetaan seuraavana arkipäivänä. Yhteenvedolla näkyvä saldotilanne on yhteenvedon muodostamispäivältä, ei kuukauden lopun tilanteesta.

Yhteenvetoa ei muodosteta, jos kalenterikuukauden aikana ei ole ollut tapahtumia. OmaVerossa voi myös seurata tietoja jo ennen yhteenvedon muodostamista.

Yhteenvedolla näkyvät muun muassa seuraavat tiedot:

  • Maksutilanne
  • Asiakasviite erääntyneiden verojen maksamista varten
  • Oma-aloitteisten verojen, yhteisöjen tuloverojen tai perintö- tai lahjaverojen erittely
  • Tiedot maksujen ja palautusten käytöstä
  • Tiettyjen päätösten tiedot esim. myöhästymismaksu
  • Seuraamusmaksut ja viivästyskorot
  • Huomautus maksettavista veroista
  • Ulosotto-, protesti- ja verovelkarekisteriuhka.

Yhteenveto muodostetaan OmaVeroon asiakkaan tiedoissa olevalla asiointikielellä eikä sitä voi tulostaa OmaVerosta muun kielisenä.

Yhteenveto on mahdollista saada myös postitse. Toimitustavan voi valita OmaVerossa. Yhteenveto saapuu postitse noin viikon kuluttua siitä, kun se näkyy OmaVerossa.

Perintö- ja lahjaveron tiedot ovat nähtävillä yhteenvedolla Katso-valtuutuksilla, joihin on liitetty pääkäyttäjä-, rinnakkaispääkäyttäjä- tai Yrityksen OmaVero –rooli. Jos kirjanpitäjä asioi Katso -tunnisteella henkilön (esimerkiksi toiminimen) puolesta, ei OmaVeron saldossa ole mukana perintö- ja lahjaverotietoja. Oma-aloitteisten verojen ilmoittaja- tai Tuloveroilmoittaja-roolilla yhteenvetoa ei näytetä.

Maksamattomista veroista ja puuttuvista ilmoituksista on huomautus yhteenvedolla

Yhteenvedolla kehotetaan maksamaan verot, jos erääntyneitä veroja on ollut maksamatta silloin, kun yhteenveto on muodostettu. Maksuhuomautukseen on merkitty maksamatta jäänyt saldo sekä siihen liittyvät viivästysseuraamukset ja muut mahdolliset seuraamusmaksut yhteenvetojakson loppuun saakka. Yhteenvedolla huomautetaan myös puuttuvista ilmoituksista.

Erääntyneet verot korkoineen tulee maksaa viipymättä. Viivästyskorkoa kertyy maksupäivään saakka. Viivästyskoron voi laskea OmaVerossa.

Lue lisää:

Käyttämättömät oma-aloitteisten verojen maksut ja palautukset

Yhteenvedolla näkyy, onko asiakkaalla sellaisia maksuja tai palautuksia, joita ei ole vielä käytetty veroihin tai palautettu asiakkaalle. Mahdollisten hyvityskorkojen ja muiden käyttämättömien hyvitysten vuoksi yhteenvedolla saattaa näkyä muutamien senttien eroavaisuuksia verrattuna kirjanpitoon, koska yhteenvedolla eritellään vain kyseisen kuukauden aikana käytetyt maksut ja palautukset sekä hyvityskorot. OmaVerosta näet tarkemmat tiedot esimerkiksi hyvityskoron määrästä ja sen käytöstä.

Lue lisää:

Avainsanat: