Mikä on yritykseni verokausi?

Verokausi vaikuttaa siihen, milloin esimerkiksi työnantajasuoritukset pitää maksaa tai arvonlisävero ilmoittaa ja maksaa. Verokauden pituus riippuu yrityksesi liikevaihdosta.

Kun perustat uuden yrityksen, ilmoita yrityksesi liikevaihto ja tilikausi perustamisilmoituksessa. Jos et ilmoita mitään, verokausi on automaattisesti kuukausi.

Jos yrityksesi liikevaihto on yli 100 000 euroa, verokautesi on kuukausi.

Jos yrityksesi liikevaihto on 30 001–100 000 euroa, verokautesi on valintasi mukaan jompikumpi:

  • neljännesvuosi
  • kuukausi.

Jos yrityksesi liikevaihto on 0–30 000 euroa, verokautesi on valintasi mukaan jokin seuraavista:

  • neljännesvuosi (työnantajasuoritukset) ja kalenterivuosi (alv)
  • neljännesvuosi – kaikki oma-aloitteiset verot
  • kuukausi – kaikki oma-aloitteiset verot.

Jos tekemäsi arvio liikevaihdosta ylittyy, ilmoita siitä meille viipymättä. Tee ilmoitus OmaVerossa tai lomakkeella 4071.

Lue lisää:

Alkutuottajat ja kuvataitelijat

Alkutuottajat (esimerkiksi maa- ja metsätalouden harjoittajat) ja kuvataiteilijat ovat oikeutettuja kalenterivuoden pituiseen verokauteen arvonlisäverotuksessa liikevaihdon suuruudesta riippumatta. Tämä koskee vain sellaista alkutuotantoa harjoittavaa luonnollista henkilöä, kuolinpesää tai yhtymää sekä kuvataiteilijaa, joka ei harjoita muuta arvonlisäverollista toimintaa.