Satunnaisesti palkkaa maksava työnantaja

Palkkatietojen ilmoittamiseen on tulossa muutoksia

Tiedot 1.1.2019 ja sen jälkeen maksetuista palkoista ja työnantajasuorituksista ilmoitetaan tulorekisteriin. Lue lisää palkkatietojen ilmoittamisen muutoksesta.

Satunnaisesti palkkaa maksavan työnantajan verokausi on kalenterikuukausi. Satunnaisesti palkkaa maksava työnantaja tarkoittaa työnantajaa, jolla on verovuoden aikana palveluksessaan vain yksi palkansaaja tai, enintään viisi palkansaajaa, joiden työsuhde ei kestä koko kalenterivuotta.

Satunnaisesti palkkoja maksava työnantaja ilmoittaa Verohallinnolle palkanmaksun tiedot heti palkanmaksua seuraavan kuukauden 12 päivänä. Myös palkasta pidätetyt ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä työnantajan sairausvakuutusmaksu maksetaan Verohallinnolle palkanmaksua seuraavan kuukauden 12 päivänä.

Esimerkiksi ilmoitus tammikuussa 2018 maksettujen palkkojen ennakonpidätyksistä ja työnantajan sairausvakuutusmaksusta on oltava Verohallinnossa viimeistään 12. helmikuuta 2018 ja pidätetyt verot ja työnantajan sairausvakuutusmaksu on maksettava Verohallinnolle 12. helmikuuta 2018.

Satunnainen työnantaja, jota ei ole merkitty Verohallinnon työnantajarekisteriin, ei anna  veroilmoituksia niiltä kuukausilta, jolloin palkanmaksua ei ole ollut.

Esimerkki:  Satunnainen työnantaja on maksanut helmikuussa palkkoja kahdelle työntekijälle. Maaliskuussa hän ilmoittaa tiedot helmikuun työnantajasuorituksista ja maksaa pidättämänsä määrät ja työnantajan sairausvakuutusmaksun. Seuraavan kerran työnantaja maksaa palkkaa elokuussa yhdelle työntekijälle. Hän ilmoittaa tiedot ja maksaa verot elokuun työnantajasuorituksista syyskuussa.

Jos satunnainen työnantaja haluaa ilmoittaa palkanmaksutiedot ja maksaa pidättämänsä verot ja työantajan sairausvakuutusmaksun neljänneskalenterivuoden verokauden mukaisesti, hänen pitää ilmoittautua Verohallinnon työnantajarekisteriin. Neljänneskalenterivuoden verokauden soveltamisen edellytyksenä on lisäksi, että työnantajan kalenterivuoden liikevaihto on alle 100 000 euroa. Työnantajarekisteriin merkitty työnantaja antaa veroilmoitukset myös niitä verokausilta, joilla palkanmaksua ei ole ollut.

Työnantajasuoritusten ilmoittaminen sekä kotitaloustyönantajana että yrityksenä

Kohdekuukaudelle ei voi antaa enää kahta erillistä työnantajasuoritusten veroilmoitusta, koska uusi ilmoitus korvaa aina aiemmin annetun ilmoituksen. Yksityishenkilön ilmoittaessa palkkoja verokaudelta sekä kotitaloustyönantajana (esim. palkattu lastenhoitaja) että yrityksenä (toiminimi), tulee palkkatiedot laskea yhteen ja ilmoittaa tiedot yhdellä työantajasuoritusten veroilmoituksella.

Ilmoita oma-aloitteisten verojen tiedot verkossa

Asioi verkossa

  • Palkka.fi
    Palvelussa voit laskea työntekijän palkan ja sivukulut. Palvelun kautta voit lähettää lakisääteiset ilmoitukset työeläkeyhtiölle ja Verohallinnolle.
  • OmaVero

Tutustu muihin sähköisiin ilmoitusvaihtoehtoihin

Sähköisen ilmoituksen lähettämisen yhteydessä saatu vastaanottokuittaus on osoitus onnistuneesta lähetyksestä.

Vuonna 2017 alkavilta verokausilta veroilmoitus työnantajasuorituksista voidaan antaa paperilomakkeella vain erityisestä syystä (sähköinen ilmoittaminen on esimerkiksi teknisen esteen vuoksi mahdotonta). Tätä varten ei tarvita erillistä lupaa, eikä syytä ole tarpeen ilmoittaa  Verohallintoon. Paperilla ilmoitettaessa käytetään lomaketta Veroilmoitus oma-aloitteisista veroista.

Myös silloin, kun joulukuun 2016 ennakonpidätyksiä ja sosiaaliturvamaksuja ilmoitetaan tammikuussa 2017 paperilomakkeella, käytetään uutta veroilmoituslomaketta Veroilmoitus oma-aloitteisista veroista. Tällöin paperisen ilmoituksen on oltava perillä Verohallinnossa tammikuun 7. päivänä. 

Lue lisää työnantajasuoritusten ilmoittamisesta ja maksamisesta:

Oma-aloitteisten verojen ilmoitusten korjaaminen on muuttunut

Oma-aloitteisten verojen ilmoitusten korjaamiseen on tullut muutoksia. Korjaukset tehdään uudella, korvaavalla ilmoituksella. Pelkän muutoksen määrän ilmoittaminen ei enää riitä.

Avainsanat: