Oma-aloitteisten verojen veroilmoituksen myöhästymismaksu

Oma-aloitteisten verojen ilmoittamiseen ja maksamiseen on tullut muutoksia vuoden 2017 alussa. Myös oma-aloitteisten verojen myöhästymismaksu on muuttunut. Aiemmin myöhästymismaksu laskettiin koron tapaan. Nyt maksu on kaavamaisempi.

Jos asiakas antaa myöhässä veroilmoituksen oma-aloitteisista veroista (aikaisemmin kausiveroilmoitus) verokaudelle, joka on ollut ennen vuotta 2017, myöhästymismaksua määrätään 15 %:n vuotuisen korkokannan mukaan kullekin myöhässä ilmoitetulle verolle. Myöhästymismaksun vähimmäismäärä on 5 euroa ja enimmäismäärä 15 000 euroa verolajilta. Päätös myöhästymismaksun määräämisestä, sen perusteista ja eräpäivästä merkitään yhteenvedolle, joka korvaa verotiliotteen.

Esimerkki 1:

Asiakas ilmoittaa ennakonpidätyksen verokaudelta 10/2016 tammikuussa 2017. Myöhästymismaksu määrätään vanhojen säännösten mukaisesti. Jos samalle verokaudelle tulee myöhemmin ilmoitus, jonka mukaan maksettava ennakonpidätys pienenee, myös myöhästymismaksun oikaisu tehdään vanhojen säännösten mukaisesti.

Esimerkki 2:

Asiakkaan verokausi on kalenterikuukausi. Hän ilmoittaa lokakuun 2016 arvonlisäverotiedot (10 000 euroa) ja marraskuun 2016 ei palkanmaksua -tiedot myöhässä. Ilmoituksen olisi pitänyt saapua Verohallintoon 12.12.2016, mutta se saapuu sähköisesti 29.1.2017. Myöhässä ilmoitetulle arvonlisäverolle (10 000 euroa) määrätään myöhästymismaksua 197,26 euroa myöhästymisajalta 13.12.2016–29.1.2017 seuraavan kaavan mukaan:

    15 x 10 000 euroa x 48 pv  = 197,26 euroa
          100 x 365 pv

Huom. Kausiveroilmoituksen ja arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksen korjaustietoja ei voinut antaa sähköisesti 23.12.–31.12. Myöhästymismaksuja ei määrätä palvelukatkon vuoksi.

Myöhässä ilmoitetulle ei palkanmaksua -tiedolle määrätään myöhästymismaksua 5 euroa.  Huom.! Jos ilmoitus olisi annettu paperilomakkeella, olisi myöhästymismaksua määrätty 9.12.2016 ja 29.1.2017 väliseltä ajalta, koska paperilla annetun kausiveroilmoituksen määräpäivä olisi ollut jo 8.12.2016.

Myöhästymismaksua määrätään maksettavaksi verokausittain kultakin myöhässä ilmoitetulta verolajilta. Työnantajasuoritukset (ennakonpidätys, lähdevero palkoista ja sairausvakuutusmaksu) katsotaan yhdeksi verolajiksi.

Myöhästymismaksua määrätään myös silloin, kun esimerkiksi arvonlisäverollista toimintaa tai palkanmaksua ei ole ollut ja ilmoitus annetaan myöhässä.

Päätös myöhästymismaksun määräämisestä, sen perusteista ja eräpäivästä merkitään yhteenvedolle, joka korvaa verotiliotteen.

Myöhästymismaksun määrä

Myöhästymismaksu on kaksiosainen. Sen osat ovat päiväkohtainen myöhästymismaksu ja veron määrään perustuva myöhästymismaksu.

1–45 päivää

Verokauden ensimmäiselle veroilmoitukselle lasketaan kolmen euron päiväkohtainen myöhästymismaksu ensimmäiseltä 45 päivältä, yhteensä enintään 135 euroa.

yli 45 päivää

Jos verokauden ensimmäinen veroilmoitus on myöhässä yli 45 päivää, myöhästymismaksun päiväkohtainen maksu on yhteensä 135 euroa. Siihen lisätään kaksi prosenttia myöhässä ilmoitetun maksettavan veron määrästä. Myöhästymismaksu on kuitenkin enintään 15 000 euroa verolajilta.

Oikaisuilmoitus eli korvaava ilmoitus on ilmoitus, jolla korjataan aiemman ilmoituksen virheitä. Korvaavalle ilmoitukselle ei määrätä myöhästymismaksua, jos se annetaan viimeistään 45 päivää alkuperäisen ilmoituksen määräpäivän jälkeen. Yli 45 päivän myöhässä ilmoittamisesta myöhästymismaksua määrätään lisäksi kaksi prosenttia myöhässä ilmoitetun maksettavan veron määrästä, mutta enintään 15 000 euroa verolajilta.

Kuva_Oma-aloitteisen veron myöhästymismaksu

Esimerkki 1:

Asiakas antaa 35 päivää myöhässä veroilmoituksen, jossa maksettavan veron määrä on 5 000 euroa. Myöhästymismaksu on 35 päivältä 105 euroa (35 päivää x 3 euroa = 105 euroa).

Esimerkki 2:

Asiakas antaa 50 päivää myöhässä veroilmoituksen, jossa maksettavan veron määrä on 5 000 euroa. Myöhästymismaksua määrätään 45 päivältä 135 euroa ja myöhästymismaksuun lisätään kaksi prosenttia myöhään ilmoitetun maksettavan veron määrästä eli 100 euroa. Myöhästymismaksu on 235 euroa.

Esimerkki 3:

Asiakas antaa 50 päivää myöhässä veroilmoituksen, jossa ilmoitetaan 5 000 euroa palautukseen oikeuttavaa arvonlisäveroa. Myöhästymismaksua määrätään 135 euroa. Veron määrän perusteella määräytyvää myöhästymismaksua ei tule määrättäväksi, koska asiakas ei ilmoita veroilmoituksella maksettavaa veroa.

Esimerkki 4:

Asiakas ilmoittaa tammikuulta maksettavaa arvonlisäveroa 5 000 euroa 18.3. eli kuusi päivää veroilmoituksen määräpäivän jälkeen. Myöhästymismaksua määrätään kuudelta päivältä yhteensä 18 euroa.

Asiakas täydentää aiemmin antamaansa veroilmoitusta 30.3. ilmoittamalla korvaavalla ilmoituksella, että maksettavan veron määrä on 7 000 euroa. Verovelvolliselle ei määrätä myöhästymismaksua, koska korvaava ilmoitus on saapunut Verohallintoon ennen kuin ilmoituksen määräpäivästä on kulunut 45 päivää.

Asiakas täydentää aiemmin antamaansa veroilmoitusta vielä 30.4. ilmoittamalla oikaisuilmoituksella maksettavan veron määräksi 8 000 euroa. Veron määrää verrataan aiemmin ilmoitettuun veron määrään, joka on 7 000 euroa. Verovelvolliselle määrätään myöhästymismaksua kaksi prosenttia 1 000 eurosta eli 20 euroa.

Esimerkki 5:

Asiakas ilmoittaa helmikuulta ennakonpidätystä 5 000 euroa 18.3. Myöhästymismaksua määrätään kuudelta päivältä 18 euroa.

Asiakas täydentää aiemmin antamaansa veroilmoitusta 30.4. oikaisemalla ennakonpidätyksen määräksi 4 000 euroa. Verovelvolliselle ei määrätä myöhästymismaksua, koska maksettavan veron määrä pienenee.

Esimerkki 6:

Asiakas antaa 8.1.2018 ”ei palkanmaksua” -ilmoituksen marraskuulta 2017. Ilmoitus on saapunut 27 päivää myöhässä. Myöhästymismaksu on 3 euroa/päivä, yhteensä 81 euroa.

Työnantajasuoritukset ovat yksi verolaji. Myöhästymismaksu jaetaan kuitenkin

  • työnantajan ennakonpidätykselle
  • sairausvakuutusmaksulle
  • lähdeverolle.

Näin jokaiselle kolmelle verolajille kertyy myöhästymismaksua 1 euro/päivä, yhteensä 27 euroa/verolaji.

Jos asiakas on ilmoittanut myöhässä esimerkiksi ennakonpidätystä ja sairausvakuutusmaksua, myöhästymismaksu jaetaan näiden kahden verolajin veron määrien suhteessa.

Lue lisää: Alv:n vuosi-ilmoittaja: Toimi näin, jos olet saanut maksukehotuksen myöhässä antamasi ilmoituksen myöhästymismaksusta

Verokauden tiedot arvioidaan, jos veroilmoitusta oma-aloitteisista veroista ei anneta määräajassa

Jos asiakas ei ole antanut veroilmoitusta oma-aloitteisista veroista määräajassa, Verohallinto lähettää kehotuksen ilmoituksen antamiseen. Kehotus sisältää arvion veron määrästä.

Jos asiakas ei kehotuksesta huolimatta anna veroilmoitusta oma-aloitteisista veroista, Verohallinto määrää verokauden verot maksettavaksi arvioitujen tietojen mukaisesti. Ilmoittamisvelvollisuuden laiminlyönnistä määrätään maksettavaksi veronkorotusta. 

Asiakas korjaa arvioidut tiedot lähettämällä puuttuvan ilmoituksen. Jos ilmoitus annetaan sen jälkeen, kun Verohallinto on määrännyt veron arvioimalla, Verohallinto voi poistaa arvioimalla määrätyn veron ja veronkorotuksen. Annettua ilmoitusta pidetään tällöin myöhässä annettuna, joten sille määrätään myöhästymismaksu.  Myöhästymismaksu lasketaan tässäkin tapauksessa kullekin verolajille erikseen. Jos myöhässä ilmoitetun veron määrä on 0 tai negatiivinen, myöhästymismaksu on 135 euroa. Erillistä oikaisuvaatimusta ei tarvitse tehdä.

Tieto arvioimalla määrätyn veron ja veronkorotuksen poistamisesta ja myöhästymismaksun määräämisestä merkitään yhteenvedolle. Myöhästymismaksu erääntyy maksettavaksi yhteenvedolle merkitsemistä seuraavana toisena yleisenä eräpäivänä.

Esimerkki 7:

Asiakas ei ole antanut oma-aloitteisten verojen tietoja, esimerkiksi arvonlisäveron tietoja. Maksettavan veron määräksi on arvioitu 10 000 euroa. Asiakas antaa ilmoituksen myöhässä, ja ilmoituksen mukaan maksettavan veron määrä on 6 000 euroa. Jos Verohallinto pitää ilmoitusta luotettavana, se poistaa päätöksen arvioverotuksesta veronkorotuksineen, ja annettua veroilmoitusta pidetään myöhässä annettuna veroilmoituksena. Myöhässä ilmoitetulle 6 000 eurolle määrätään myöhästymismaksu. Asiasta annetaan tieto kuukausittaisessa yhteenvedossa.

 

Avainsanat: