Oma-aloitteisten verojen veroilmoituksen myöhästymismaksu

Tämä ohje koskee oma-aloitteisten verojen veroilmoituksia, jotka annetaan Verohallinnolle.

Tiedot 1.1.2019 ja sen jälkeen maksetuista palkoista ja työnantajasuorituksista ilmoitetaan tulorekisteriin. Lue lisää näiden ilmoitusten myöhästymismaksusta (tulorekisteri.fi)

Myöhästymismaksu on kaksiosainen. Sen osat ovat päiväkohtainen myöhästymismaksu ja veron määrään perustuva myöhästymismaksu.

1–45 päivää

Verokauden ensimmäiselle veroilmoitukselle lasketaan kolmen euron päiväkohtainen myöhästymismaksu ensimmäiseltä 45 päivältä, yhteensä enintään 135 euroa.

yli 45 päivää

Jos verokauden ensimmäinen veroilmoitus on myöhässä yli 45 päivää, myöhästymismaksun päiväkohtainen maksu on yhteensä 135 euroa. Siihen lisätään kaksi prosenttia myöhässä ilmoitetun maksettavan veron määrästä. Myöhästymismaksu on kuitenkin enintään 15 000 euroa verolajilta.

Oikaisuilmoitus eli korvaava ilmoitus on ilmoitus, jolla korjataan aiemman ilmoituksen virheitä. Korvaavalle ilmoitukselle ei määrätä myöhästymismaksua, jos se annetaan viimeistään 45 päivää alkuperäisen ilmoituksen määräpäivän jälkeen. Yli 45 päivän myöhässä ilmoittamisesta myöhästymismaksua määrätään lisäksi kaksi prosenttia myöhässä ilmoitetun maksettavan veron määrästä, mutta enintään 15 000 euroa verolajilta.

Kuva_Oma-aloitteisen veron myöhästymismaksu

Esimerkki 1:

Asiakas antaa 35 päivää myöhässä veroilmoituksen, jossa maksettavan veron määrä on 5 000 euroa. Myöhästymismaksu on 35 päivältä 105 euroa (35 päivää x 3 euroa = 105 euroa).

Esimerkki 2:

Asiakas antaa 50 päivää myöhässä veroilmoituksen, jossa maksettavan veron määrä on 5 000 euroa. Myöhästymismaksua määrätään 45 päivältä 135 euroa ja myöhästymismaksuun lisätään kaksi prosenttia myöhään ilmoitetun maksettavan veron määrästä eli 100 euroa. Myöhästymismaksu on 235 euroa.

Esimerkki 3:

Asiakas antaa 50 päivää myöhässä veroilmoituksen, jossa ilmoitetaan 5 000 euroa palautukseen oikeuttavaa arvonlisäveroa. Myöhästymismaksua määrätään 135 euroa. Veron määrän perusteella määräytyvää myöhästymismaksua ei tule määrättäväksi, koska asiakas ei ilmoita veroilmoituksella maksettavaa veroa.

Esimerkki 4:

Asiakas ilmoittaa tammikuulta maksettavaa arvonlisäveroa 5 000 euroa 18.3. eli kuusi päivää veroilmoituksen määräpäivän jälkeen. Myöhästymismaksua määrätään kuudelta päivältä yhteensä 18 euroa.

Asiakas täydentää aiemmin antamaansa veroilmoitusta 30.3. ilmoittamalla korvaavalla ilmoituksella, että maksettavan veron määrä on 7 000 euroa. Verovelvolliselle ei määrätä myöhästymismaksua, koska korvaava ilmoitus on saapunut Verohallintoon ennen kuin ilmoituksen määräpäivästä on kulunut 45 päivää.

Asiakas täydentää aiemmin antamaansa veroilmoitusta vielä 30.4. ilmoittamalla oikaisuilmoituksella maksettavan veron määräksi 8 000 euroa. Veron määrää verrataan aiemmin ilmoitettuun veron määrään, joka on 7 000 euroa. Verovelvolliselle määrätään myöhästymismaksua kaksi prosenttia 1 000 eurosta eli 20 euroa.

Esimerkki 5:

Asiakas antaa 8.1.2019 ”ei palkanmaksua” -ilmoituksen marraskuulta 2018. Ilmoitus on saapunut 27 päivää myöhässä. Myöhästymismaksu on 3 euroa/päivä, yhteensä 81 euroa.

Työnantajasuoritukset ovat yksi verolaji. Myöhästymismaksu jaetaan kuitenkin

  • työnantajan ennakonpidätykselle
  • sairausvakuutusmaksulle
  • lähdeverolle.

Näin jokaiselle kolmelle verolajille kertyy myöhästymismaksua 1 euro/päivä, yhteensä 27 euroa/verolaji.

Jos asiakas on ilmoittanut myöhässä esimerkiksi ennakonpidätystä ja sairausvakuutusmaksua, myöhästymismaksu jaetaan näiden kahden verolajin veron määrien suhteessa.

Lue lisää: Alv:n vuosi-ilmoittaja: Toimi näin, jos olet saanut maksukehotuksen myöhässä antamasi ilmoituksen myöhästymismaksusta

Verokauden tiedot arvioidaan, jos veroilmoitusta oma-aloitteisista veroista ei anneta määräajassa

Jos asiakas ei ole antanut veroilmoitusta oma-aloitteisista veroista määräajassa, Verohallinto lähettää kehotuksen ilmoituksen antamiseen. Kehotus sisältää arvion veron määrästä.

Jos asiakas ei kehotuksesta huolimatta anna veroilmoitusta oma-aloitteisista veroista, Verohallinto määrää verokauden verot maksettavaksi arvioitujen tietojen mukaisesti. Ilmoittamisvelvollisuuden laiminlyönnistä määrätään maksettavaksi veronkorotusta. 

Asiakas korjaa arvioidut tiedot lähettämällä puuttuvan ilmoituksen. Jos ilmoitus annetaan sen jälkeen, kun Verohallinto on määrännyt veron arvioimalla, Verohallinto voi poistaa arvioimalla määrätyn veron ja veronkorotuksen. Annettua ilmoitusta pidetään tällöin myöhässä annettuna, joten sille määrätään myöhästymismaksu.  Myöhästymismaksu lasketaan tässäkin tapauksessa kullekin verolajille erikseen. Jos myöhässä ilmoitetun veron määrä on 0 tai negatiivinen, myöhästymismaksu on 135 euroa. Erillistä oikaisuvaatimusta ei tarvitse tehdä.

Tieto arvioimalla määrätyn veron ja veronkorotuksen poistamisesta ja myöhästymismaksun määräämisestä merkitään yhteenvedolle. Myöhästymismaksu erääntyy maksettavaksi yhteenvedolle merkitsemistä seuraavana toisena yleisenä eräpäivänä.

Esimerkki 6:

Asiakas ei ole antanut oma-aloitteisten verojen tietoja, esimerkiksi arvonlisäveron tietoja. Maksettavan veron määräksi on arvioitu 10 000 euroa. Asiakas antaa ilmoituksen myöhässä, ja ilmoituksen mukaan maksettavan veron määrä on 6 000 euroa. Jos Verohallinto pitää ilmoitusta luotettavana, se poistaa päätöksen arvioverotuksesta veronkorotuksineen, ja annettua veroilmoitusta pidetään myöhässä annettuna veroilmoituksena. Myöhässä ilmoitetulle 6 000 eurolle määrätään myöhästymismaksu. Asiasta annetaan tieto kuukausittaisessa yhteenvedossa.