Oma-aloitteisen veron ilmoittaminen ja maksaminen toiminnan loppuessa tai verokauden muuttuessa

Verokausi voi muuttua lyhyemmäksi myös kesken verokauden. Muutosta edeltäviltä vanhan verokauden kuukausilta pitää antaa ilmoitus ja maksaa verot jo ennen vanhan verokauden mukaista määräpäivää.

Vanhan verokauden mukaisten kuukausien veroilmoituksen ja maksujen määräpäivä on oma-aloitteisten verojen yleinen eräpäivä siinä kuussa, joka on toinen kalenterikuukausi verokauden muutoskuukaudesta lukien. Esimerkiksi jos neljännesvuoden verokausi vaihtuu kuukauden mittaiseksi verokaudeksi maaliskuun alusta alkaen, jo kuluneilta kuukausilta eli tammi-helmikuulta tulee antaa veroilmoitus ja maksaa verot viimeistään 12.4.

Esimerkki 1: verokausi on kalenterivuosi ja toiminta loppuu syyskuussa

Yritys lopettaa toiminnan syyskuussa. Tammi-syyskuun arvonlisäveroilmoitus annetaan ja vero maksetaan viimeistään marraskuun 12. päivänä.

Esimerkki 2: verokausi on kalenterivuosi ja toiminta loppuu joulukuussa

Yritys lopettaa toiminnan joulukuussa. Tammi-joulukuun arvonlisäveroilmoitus annetaan ja vero maksetaan helmikuun loppuun mennessä. 

Esimerkki 3: verokausi on neljänneskalenterivuosi ja verokausi muuttuu lyhyemmäksi

Neljänneskalenterivuoden mittaista verokautta noudattava yritys toimittaa Verohallintoon toukokuussa hakemuksen, jotta voisi siirtyä kalenterikuukauden verokauteen kesäkuun alusta. Tällöin yrityksen on annettava veroilmoitus muutosta edeltäneestä verokaudesta (huhtikuun ensimmäisen ja toukokuun viimeisen päivän väliseltä ajalta) viimeistään heinäkuun yleisenä eräpäivänä 12.7. Kesäkuun ilmoitus annetaan ja maksu suoritetaan työnantajasuorituksista heinäkuun 12. päivänä ja arvonlisäverosta elokuun 12. päivänä.

Esimerkki 4: verokausi on kalenterivuosi ja verokausi muuttuu lyhyemmäksi

Yrityksen kalenterivuoden pituinen verokausi muuttuu kuukauden mittaiseksi verokaudeksi lokakuun alusta alkaen. Tammi-syyskuun arvonlisäveroilmoitus annetaan ja vero maksetaan viimeistään marraskuun 12. päivänä ja lokakuun ilmoitus annetaan ja maksu suoritetaan joulukuun 12. päivänä.

Jos alkutuottajakuvataiteilija tai kalenterivuosimenettelyssä oleva arvonlisäverotuksessa verovelvollinen lopettaa toimintansa kesken verokauden, verokausi päättyy lopettamispäivään. Vero on ilmoitettava ja maksettava viimeistään lopettamiskuukautta toisena seuraavan kuukauden yleisenä eräpäivänä.

Avainsanat: