Miten oma-aloitteisten verojen ilmoituksessa oleva virhe korjataan?

Tämä ohje koskee vain niitä oma-aloitteisten verojen veroilmoituksia, jotka annetaan Verohallinnolle – esimerkiksi arvonlisäveroilmoitus.

Anna korvaava ilmoitus OmaVerossa

Oma-aloitteisten verojen veroilmoituksessa oleva virhe korjataan antamalla korvaava ilmoitus sille verokaudelle, jonka tiedoissa virhe on. Korvaavalla veroilmoituksella pitää antaa korjattavan verolajin (esim. arvonlisäveron) kaikki tiedot uudelleen oikeansuuruisina.

Työnantajasuoritusten korvaavalla ilmoituksella voit korjata vain vuonna 2018 tai sitä aiemmin maksettuja työnantajasuorituksia. Korvaavalla ilmoituksella täytyy ilmoittaa uudelleen ennakonpidätyksen, työnantajan sairausvakuutusmaksun ja lähdeverojen määrät.

Aina kun korjaat ennakonpidätystä, lähdeveroa tai työnantajan sairausvakuutusmaksua, korjaa tarvittaessa myös vuosi-ilmoitusta.

Anna korvaava ilmoitus sähköisesti esimerkiksi OmaVerossa. Korvaavan ilmoituksen voi antaa paperisena vain poikkeustilanteessa. Ilmoita korjauksen syy aina, kun korjaat aiemmin ilmoitettuja arvonlisäveron ja työnantajasuoritusten tietoja.

Esimerkki 1: Jos tiedot on annettu väärälle verokaudelle, asiakkaan pitää antaa jokaiselle verokaudelle kokonaan uusi korvaava ilmoitus, jossa tiedot ovat oikein. Jos verokaudelle ei tule lainkaan ilmoitettavaa veroa, tulee antaa ei toimintaa -ilmoitus eli nollailmoitus.

Virhe pitää korjata 3 vuoden kuluessa. Ratkaisevaa on se, mihin kalenterivuoteen tai tilikauteen kuuluvalta verokaudelta vero olisi pitänyt ilmoittaa ja maksaa. 3 vuoden määräaika alkaa tätä kalenterivuotta tai tilikautta seuraavan kalenterivuoden alusta.

Silloin kun korjataan veron perusteessa tai muussa tiedossa oleva virhe, korjaus on aina tehtävä sille verokaudelle, jolle virhe kohdistuu. Samoin myös korjaukset, joilla muutetaan verolajia, on aina korjattava sille verokaudelle, jolle virhe kohdistuu. Kun korjataan sekä veroilmoituksella ilmoitetun veron määrää että sen perustetta, kohdistetaan molemmat korjaukset samalle verokaudelle.

Vähäisen virheen korjaaminen

Veroilmoituksessa olevan virheen voi aina, euromäärästä riippumatta, korjata sille verokaudelle, jolla virhe on.

Taloudelliselta merkitykseltään vähäisen virheen voi korjata kevennetyllä tavalla. Oma-aloitteisten verojen virhe on taloudelliselta merkitykseltään vähäinen, jos liikaa ilmoitettu tai ilmoittamatta jäänyt vero on enintään 500 euroa verokaudelta ja verolajilta. Verokauden pituudella ei ole merkitystä. Esimerkiksi alkutuottajat, joiden verokausi on kalenterivuosi, voivat korjata taloudelliselta merkitykseltään vähäisen virheen kevennetyllä tavalla.

Vähäinen virhe voidaan korjata ilman aiheetonta viivytystä veroilmoituksessa, joka annetaan virheen havaitsemiskuukautta seuraavana veroilmoituksen määräpäivänä. Vähäisen virheen korjausta ei siis tarvitse kohdistaa sille verokaudelle, jolla virhe on: virheen voi korjata muuttamalla seuraavilta verokausilta ilmoitettavan veron määrää.

Vähäisen virheen korjaamisessa on tärkeää huomata, että vain verokauden arvonlisävero voi olla negatiivinen.  Muiden oma-aloitteisten verojen virheen korjaaminen ei saa johtaa siihen, että verokaudelta maksettava kyseisen veron määrä olisi negatiivinen. Virheen voi korjata seuraavilla verokausilla eli jos sillä verokaudella, jonka aikana virhe havaitaan, ei ole maksettavaa saman verolajin veroa, virheen voi korjata seuraavilla verokausilla sitä mukaa kuin kyseistä veroa on maksettavana.

Kalenterikuukauden pituinen verokausi

Esimerkki 2. Arvonlisäveroa on ilmoitettu liikaa.

Asiakas huomaa toukokuussa 2019 vähäisen virheen marraskuun 2018 tiedoissa. Asiakas on ilmoittanut 200 euroa liikaa 24 prosentin veroa. Vähäisen virheen korjausta ei tarvitse kohdistaa marraskuulle 2018. Asiakas voi korjata virheen veroilmoituksella, jonka hän antaa viimeistään kesäkuun 2019 yleisenä eräpäivänä.

Veroilmoitus oma-aloitteisista veroista Ilmoituksella (11/2018) ilmoitetut tiedot: Kesäkuun 2019 ilmoitus ilman vähäisen virheen korjausta Kesäkuun 2019 ilmoitus, kun vähäisen virheen korjaus on otettu huomioon
Kotimaan myynnin vero 24 % 1 000 1 200 1 000
Verokauden vähennettävä vero 700 700 700
Maksettava vero 300 500 300

Esimerkki 3.  Arvonlisäveroa on ilmoitettu liian vähän.

Asiakas huomaa toukokuussa 2019 virheen, joka kohdistuu tammikuulle 2019. Siinä 24 prosentin veroa on ilmoitettu 200 euroa liian vähän. Vähäisen virheen korjausta ei tarvitse kohdistaa tammikuulle 2019, vaan korjaus voidaan tehdä viimeistään kesäkuun 2019 yleisenä eräpäivänä annettavalla veroilmoituksella.

Veroilmoitus oma-aloitteisista veroista Ilmoituksella (1/2019) ilmoitetut tiedot: Kesäkuun 2019 ilmoitus ilman vähäisen virheen korjausta Kesäkuun 2019 ilmoitus, kun vähäisen virheen korjaus on otettu huomioon
Kotimaan myynnin vero 24 % 1 000 1 200 1 400
Verokauden vähennettävä vero 700 700 700
Maksettava vero 300 500 700