Ilmoittamisen ja maksamisen määräpäivät

Määräpäivä on kuukauden 12. päivä

Oma-aloitteiset verot pitää ilmoittaa ja maksaa viimeistään kuukauden 12. päivä. Jos 12. päivä on lauantai tai pyhäpäivä, määräpäivä on seuraava arkipäivä.

Määräpäivä on sama riippumatta siitä, annatko ilmoituksen verkossa vai paperilomakkeella. Paperilomaketta voi käyttää vain poikkeustapauksissa.

Verokausi

Arvonlisäveron ja työnantajasuoritusten verokaudet voivat olla erimittaiset. Huomaa, että 1.1.2019 lähtien verokausi ei vaikuta työnantajasuoritusten ilmoittamiseen.

Verokausi on yleensä kalenterikuukausi

Arvonlisävero pitää ilmoittaa ja maksaa viimeistään verokautta toisena seuraavan kuukauden 12. päivänä. Esimerkiksi ilmoitus tammikuun arvonlisäverosta pitää olla perillä maaliskuun 12. päivänä.

Työnantajasuoritukset ilmoitetaan tulorekisteriin. Ennakonpidätykset ilmoitetaan 5 päivän kuluessa palkan tai muun suorituksen maksupäivästä. Työnantajan sairausvakuutusmaksu ilmoitetaan viimeistään palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden 5. päivänä. Työnantajasuoritukset on maksettava viimeistään palkanmaksua seuraavan kuukauden 12. päivänä.

Jos verokausi on neljänneskalenterivuosi

Ilmoita ja maksa arvonlisävero viimeistään kalenterivuosineljännestä toisena seuraavan kuukauden 12. päivänä. Esimerkiksi ensimmäisen kalenterivuosineljänneksen tiedot pitää ilmoittaa ja vero maksaa viimeistään 12.5.

Työnantajasuoritukset ilmoitetaan tulorekisteriin. Ennakonpidätykset ilmoitetaan 5 päivän kuluessa palkan tai muun suorituksen maksupäivästä. Työnantajan sairausvakuutusmaksu ilmoitetaan viimeistään palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden 5. päivänä. Työnantajasuoritukset on maksettava viimeistään kalenterivuosineljännestä toisena seuraavan kuukauden 12. päivänä.

Jos verokausi on kalenterivuosi

Arvonlisäveron verokausi voi olla myös kalenterivuosi. Silloin määräpäivä ei poikkeuksellisesti olekaan kuukauden 12. päivä, vaan arvonlisävero pitää ilmoittaa ja maksaa seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.

Kalenterikuukautta pidempää verokautta pitää hakea

Pidemmät ilmoitusjaksot eli neljänneskalenterivuosi ja kalenterivuosi koskevat pienyrityksiä. Pienyritysten täytyy erikseen hakea pidempää verokautta.

Lue lisää pidempään verokauteen hakeutumisesta

Tarkista vuosikalenterista verojen määräpäivät yritys- ja yhteisöasiakkaille