Apteekkivero

Apteekkivero (aikaisemmin apteekkimaksu) on kalenterivuoden liikevaihtoon perustuva progressiivinen vero. Apteekkarit laskevat, ilmoittavat ja maksavat apteekkiveron Verohallinnolle oma-aloitteisesti.

Apteekkiverolaki tuli voimaan 1.1.2017. Apteekkiverovelvollisia ovat kaikki apteekkarit sekä Helsingin ja Itä-Suomen yliopistot. Apteekkiverolaki ei kuitenkaan koske Ahvenanmaan apteekkareita.

Apteekkiveron laskeminen

Apteekkivero lasketaan pääosin samalla tavalla kuin aikaisempi apteekkimaksu. Apteekkivero lasketaan kuitenkin erikseen jokaista verovelvollista kohden.

Apteekkiveroilmoitus annetaan sähköisesti

Apteekkarin täytyy laskea ja ilmoittaa apteekkiveron määrä sekä maksaa vero oma-aloitteisesti Verohallinnolle. Apteekkivero ilmoitetaan apteekkiveroilmoituksella.

Vero lasketaan kalenterivuodelta ja ilmoitetaan OmaVero-palvelussa. Ilmoituksen voi tehdä myös lähettämällä taloushallinto-ohjelman muodostaman tiedoston Ilmoitin.fi-palvelun kautta.

Apteekkivero ilmoitetaan ja maksetaan helmikuussa

Kalenterivuoden apteekkivero on ilmoitettava ja maksettava seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.

Kesken kalenterivuoden päättyvä apteekkitoiminta

Jos apteekkitoiminta päättyy kesken kalenterivuoden, apteekkivero ilmoitetaan ja maksetaan lopettamiskuukautta toisena seuraavan kuukauden 12. päivänä. Jos toiminta päättyy esimerkiksi elokuussa 2018, apteekkivero on ilmoitettava ja maksettava viimeistään 12.10.2018.