Alkutuottajien ja kuvataiteilijoiden oma-aloitteisten verojen ilmoittaminen ja maksaminen

Anna arvonlisäveroilmoitus, jos sinut on merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Ilmoitus on  annettava, vaikka vuoden aikana ei olisi ollut arvonlisäverollisia myyntejä tai ostoja. Metsätalouden harjoittajan ei kuitenkaan tarvitse antaa arvonlisäveroilmoitusta, jos hänen verokautensa on kalenterivuosi, eikä hänellä ole verovuodelta ilmoitettavaa (esimerkiksi puun myyntejä) eikä hän harjoita muutakaan arvonlisäverollista toimintaa.

Arvonlisäveron, työnantajasuoritusten ja muiden oma-aloitteisten verojen ilmoittamiseen ja maksamiseen on tullut muutoksia vuoden 2017 alusta. Muutokset koskevat pääsääntöisesti verokausia, jotka ovat alkaneet 1.1.2017 tai sen jälkeen. Ilmoitukset arvonlisäverosta, työnantajasuorituksista sekä muista oma-aloitteisista veroista on annettava verkossa.

Alkutuottajia ovat esimerkiksi maa- ja metsätalouden harjoittajat. Alkutuottajat ja kuvataiteilijat ovat oikeutettuja kalenterivuoden pituiseen verokauteen arvonlisäverotuksessa liikevaihdon suuruudesta riippumatta. He voivat halutessaan hakeutua lyhyempään verokauteen.

Asioi verkossa

Oma-aloitteiset verot voi ilmoittaa ja maksaa OmaVerossa.

Voit antaa ilmoituksen vaihtoehtoisesti muistiinpano- tai kirjanpito-ohjelman muodostamana tiedostona.

Oma-aloitteisten verojen ilmoitusta ei tarvitse lähettää varmuuden vuoksi uudelleen. Sähköisesti annettu ilmoitus katsotaan saapuneeksi Verohallintoon, kun lähettäjä on saanut vastaanottokuittauksen.

Jos verokautesi on kalenterivuosi, ilmoita vuoden 2016 arvonlisäveron tiedot viimeistään 28.2.2017. Voit antaa ilmoituksen verkossa esimerkiksi Verohallinnon OmaVero -palvelussa (aikaisemmin Verotili). Jos et voi ilmoittaa sähköisesti, käytä uutta lomaketta Veroilmoitus oma-aloitteisista veroista.

Jos alkutuottaja tai kuvataiteilija on hakeutunut kalenterikuukauden tai neljänneskalenterivuoden pituiseen verokauteen, hän ilmoittaa arvonlisäveron tiedot verokautensa perusteella joko kuukausittain tai neljännesvuosittain.

Jos verokautesi on kalenterivuosi, ilmoita vuoden 2017 arvonlisäveron tiedot viimeistään 28.2.2018. Ilmoitus on annettava verkossa esimerkiksi Verohallinnon OmaVero -palvelussa (aikaisemmin Verotili). Veroilmoitus voidaan ainoastaan erityisestä syystä antaa paperilomakkeella (Veroilmoitus oma-aloitteisista veroista). Erityinen syy voi olla esimerkiksi, että paikkakunnalla ei ole toimivaa Internet-yhteyttä. Tätä varten ei tarvita erillistä lupaa, eikä syytä tarvitse oma-aloitteisesti ilmoittaa Verohallintoon.

Jos alkutuottaja tai kuvataiteilija on hakeutunut kalenterikuukauden tai neljänneskalenterivuoden pituiseen verokauteen, hän ilmoittaa arvonlisäveron tiedot verokautensa perusteella joko kuukausittain tai neljännesvuosittain.

Anna vain yksi arvonlisäveroilmoitus

Kaikesta arvonlisäverollisesta toiminnasta annetaan vain yksi arvonlisäveroilmoitus, vaikka toimintaa harjoitettaisiin useammalla paikkakunnalla tai toimipisteessä, esimerkiksi kahdella maatilalla. 

Muista ilmoittaa myös palkanmaksuun liittyvät tiedot

Työnantajarekisteriin merkitty alkutuottaja tai kuvataiteilija ilmoittaa tiedot työnantajasuorituksista kuukausittain. Säännöllinen työnantaja voi hakeutua myös neljännesvuoden mittaiseen verokauteen. Veroilmoitus työnantajasuorituksista on annettava sähköisesti. Tiedot voi antaa paperilomakkeella vain erityisestä syystä Erityinen syy voi olla esimerkiksi, että paikkakunnalla ei ole toimivaa Internet-yhteyttä. Tätä varten ei tarvita erillistä lupaa , eikä syytä ole tarvitse oma-aloitteisesti ilmoittaa Verohallintoon. 

Oma-aloitteisten verojen ilmoituksen korjaaminen on muuttunut

Jos annettua ilmoitusta on korjattava, korjaus tehdään 1.1.2017 alkaen uudella, korvaavalla ilmoituksella. Pelkän muutoksen määrän ilmoittaminen ei enää riitä. Myös aikaisempiin vuosiin kohdistuvat korjaukset tehdään uudella menettelyllä.

Ilmoitus on aina annettava

Arvonlisävelvollisten rekisteriin ja työnantajarekisteriin merkityn asiakkaan on ilmoitettava tiedot arvonlisäverosta ja työantajasuorituksista jokaiselta verokaudelta, vaikka toimintaa ei olisi ollut. Ilmoitus on annettava siihen asti kunnes alv-velvollisten tai työnantajan rekisterikausi on päätetty, myös toiminnan viimeiseltä verokaudelta.  Verokauden katsotaan päättyvän lopettamispäivään. Verokauden veroilmoitus on annettava ja vero maksettava viimeistään lopettamiskuukautta seuraavan toisen kalenterikuukauden yleisenä eräpäivänä.

Satunnainen työnantaja, jota ei ole merkitty Verohallinnon työnantajarekisteriin, ei anna  veroilmoituksia niiltä kuukausilta, jolloin palkanmaksua ei ole ollut.

Metsätalouden harjoittajan ei kuitenkaan tarvitse antaa arvonlisäveroilmoitusta, jos hänen verokautensa on kalenterivuosi, eikä hänellä ole verovuodelta ilmoitettavaa (esimerkiksi puun myyntejä), eikä hän harjoita muuta arvonlisäverollista toimintaa.

Jos ilmoitus annetaan myöhässä, Verohallinto määrää myöhästymismaksua. Jos ilmoitusta ei anneta lainkaan, verokauden tiedot arvioidaan.

Arvonlisävero ja työnantajasuoritukset voidaan maksaa verkossa

Verohallinto ei lähetä oma-aloitteisten verojen maksamiseen erillistä tilisiirtolomaketta vaan verot maksetaan oma-aloitteisesti Verohallinnon pankkitileille. Arvonlisävero ja työnantajasuoritukset voidaan maksaa verkkomaksuna esimerkiksi Verohallinnon OmaVero -palvelussa.

Avainsanat: