Alkutuottajien ja kuvataiteilijoiden oma-aloitteisten verojen ilmoittaminen ja maksaminen

Alkutuottajia ovat esimerkiksi maa- ja metsätalouden harjoittajat. Alkutuottajat ja kuvataiteilijat ovat oikeutettuja kalenterivuoden pituiseen verokauteen arvonlisäverotuksessa liikevaihdon suuruudesta riippumatta. Tämä koskee vain sellaista alkutuotantoa harjoittavaa luonnollista henkilöä, kuolinpesää tai yhtymää sekä kuvataiteilijaa, joka ei harjoita muuta arvonlisäverollista toimintaa.

Anna arvonlisäveroilmoitus, jos sinut on merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Anna ilmoitus, vaikka vuoden aikana ei olisi ollut arvonlisäverollisia myyntejä tai ostoja. Metsätalouden harjoittajan ei kuitenkaan tarvitse antaa arvonlisäveroilmoitusta, jos hänen verokautensa on kalenterivuosi, eikä hänellä ole verovuodelta ilmoitettavaa (esimerkiksi puun myyntejä) eikä hän harjoita muutakaan arvonlisäverollista toimintaa.

Arvonlisäveron voi ilmoittaa ja maksaa OmaVerossa. Verohallinto ei lähetä oma-aloitteisten verojen maksamiseen erillistä tilisiirtolomaketta vaan verot maksetaan oma-aloitteisesti Verohallinnon pankkitileille.

Ilmoita ja maksa arvonlisävero viimeistään 2.3.2020, jos verokautesi on kalenterivuosi.

OmaVero-palvelu

Voit antaa ilmoituksen vaihtoehtoisesti muistiinpano- tai kirjanpito-ohjelman muodostamana tiedostona sähköisesti.

Oma-aloitteisten verojen ilmoitusta ei tarvitse lähettää varmuuden vuoksi uudelleen. Sähköisesti annettu ilmoitus katsotaan saapuneeksi Verohallintoon, kun lähettäjä on saanut vastaanottokuittauksen.

Anna vain yksi arvonlisäveroilmoitus

Kaikesta arvonlisäverollisesta toiminnasta annetaan vain yksi arvonlisäveroilmoitus, vaikka toimintaa harjoitettaisiin useammalla paikkakunnalla tai toimipisteessä, esimerkiksi kahdella maatilalla. 

Muista ilmoittaa myös palkanmaksuun liittyvät tiedot

Ilmoita tulorekisteriin tiedot 1.1.2019 lähtien maksetuista palkoista. Verokauden pituus ei vaikuta siihen, milloin ilmoitus pitää antaa tulorekisteriin. 

Työnantajarekisteriin merkityn alkutuottajan tai kuvataiteilijan pitää antaa työnantajan erillisilmoitus myös sellaisilta kuukausilta, jolloin ei ole maksettu palkkoja.

Lue lisää:

Virheellinen ilmoitus pitää korjata

Jos korjaat arvonlisäveroilmoitusta, anna Verohallinnolle korvaava ilmoitus.

Tulorekisteriin ilmoitetut tiedot korjataan tulorekisteriin

Korjaa tulorekisteriin virheet, jotka koskevat 1.1.2019 ja sen jälkeen maksettuja palkkoja. 

Ilmoitus pitää antaa aina

Arvonlisävelvollisten rekisteriin ja työnantajarekisteriin merkityn asiakkaan täytyy ilmoittaa tiedot arvonlisäverosta ja työnantajasuorituksista, vaikka toimintaa ei olisi ollut. Ilmoitus on annettava siihen asti kunnes arvonlisäverovelvollisten tai työnantajan rekisterikausi on päätetty, myös toiminnan viimeiseltä verokaudelta. 

Verokauden katsotaan päättyvän lopettamispäivään. Viimeisen verokauden arvonlisäveroilmoitus on annettava ja arvonlisävero maksettava viimeistään lopettamiskuukautta seuraavan toisen kalenterikuukauden yleisenä eräpäivänä.

Metsätalouden harjoittajan ei kuitenkaan tarvitse antaa arvonlisäveroilmoitusta, jos hänen verokautensa on kalenterivuosi, eikä hänellä ole verovuodelta ilmoitettavaa (esimerkiksi puun myyntejä), eikä hän harjoita muuta arvonlisäverollista toimintaa.

Jos alkutuottajaa tai kuvataiteilijaa ei ole merkitty Verohallinnon työnantajarekisteriin, ilmoitusta ei tarvitse antaa niiltä kuukausilta, jolloin palkkaa ei ole maksettu.

Jos maksaja ilmoittaa palkkatiedot tulorekisteriin myöhässä, seurauksena on myöhästymismaksu. Vuosina 2019 ja 2020 myöhästymismaksua määrätään vain poikkeuksellisissa tilanteissa. 

Oma-aloitteisten verojen veroilmoituksen (esimerkiksi arvonlisäveroilmoitus tai  joulukuun 2018 työnantajasuoritusten veroilmoitus) myöhästymisestä määrätään erillinen myöhästymismaksu.

Jos ilmoitusta ei anneta lainkaan, verokauden tiedot arvioidaan.

Alkutuottajan ja kuvataiteilijan pidennetyt verokaudet

Alkutuottajan ja kuvataiteilijan arvonlisäverotuksessa verokausi on kalenterivuosi liikevaihdon määrästä riippumatta. Tämä koskee vain sellaista alkutuotantoa harjoittavaa luonnollista henkilöä, kuolinpesää tai yhtymää sekä kuvataiteilijaa, joka ei harjoita muuta arvonlisäverollista toimintaa. Alkutuottaja tai kuvataiteilija voi kuitenkin hakeutua valinnaiseen verokauteen, jonka pituus on neljänneskalenterivuosi tai kalenterikuukausi.

Jos haluat maksaa palkoista pidättämäsi verot ja työnantajan sairausvakuutusmaksun neljänneskalenterivuoden verokauden mukaisesti, seuraavien ehtojen pitää täyttyä:

  • olet ilmoittautunut Verohallinnon työnantajarekisteriin
  • kalenterivuoden liikevaihto on alle 100 000 euroa
  • et ole laiminlyönyt ilmoitusvelvollisuutta
  • et ole jättänyt veroja maksamatta.

Verokauden pituus ei vaikuta siihen, milloin ilmoitus pitää antaa tulorekisteriin. Alkutuottajan tai kuvataiteilijan täytyy ilmoittaa tiedot 1.1.2019 ja sen jälkeen maksetuista palkoista tulorekisteriin viimeistään 5. kalenteripäivänä maksupäivän jälkeen.

Jos vasta aloitat toimintaa, voit hakeutua valinnaiseen verokauteen

Jos yritys on aiemmin rekisteröity Verohallinnon rekistereihin, valinnaiseen verokauteen voi hakeutua

Lue lisää: Hakeutuminen valinnaiseen verokauteen