Yhteisön jäännösveron maksaminen

Osakeyhtiöiden ja muiden yhteisöjen ennakot ja tuloveroilmoitukset hoidetaan jatkossa OmaVerossa

Osakeyhtiöiden, muiden yhteisöjen ja yhteisetuuksien verotukseen on tullut useita muutoksia 1.11.2017. Ennakon täydennysmaksun on korvannut verovuoden jälkeen määrättävä lisäennakko, tuloverot maksetaan jatkossa verolajin omalla viitteellä sekä OmaVero on korvannut Yhteisöjen Veroilmoituspalvelun. Muutokset eivät koske liikkeen- ja ammatinharjoittajia eivätkä avoimia tai kommandiittiyhtiötä. Asioi OmaVerossa.

Tämä ohje koskee osakeyhtiöitä, osuuskuntia, yhdistyksiä ja säätiöitä.

Jos yhteisö on maksanut liian vähän veroa ennakkoon, verot on maksettava jälkikäteen jäännösverona. Jäännösverolle lasketaan myös korkoa. Verovuoteen 2016 saakka yhteisön jäännösverolle on laskettu yhteisökorkoa. Verovuodesta 2017 alkaen yhteisön jäännösverolle lasketaan huojennettua viivästyskorkoa.

Lue lisää: Yhteisöjen ja yhteisetuuksien tuloverotuksessa korot lasketaan eri tavalla kuin aiemmin

Yhteisön jäännösveron eräpäivä

Yhteisöjen verotus päättyy 10 kuukauden kuluttua sen kuukauden lopusta, jonka aikana verovuosi on päättynyt. Verohallinto lähettää yhteisölle verotuspäätöksen, joka on laskelma lopullisen veron määrästä. Verotuspäätöksestä selviävät perusteet sille, miten jäännösveroon on päädytty. Verotuspäätös näkyy myös OmaVerossa. Verotuspäätöksessä on myös tiedot, joiden mukaan voit maksaa jäännösveron. Erillisiä tilisiirtolomakkeita ei enää lähetetä.

Yhteisön jäännösveron eräpäivä on yhteisön verotuksen päättymiskuukautta seuraavan kuukauden 25. päivä. Jos 25. päivä ei ole pankkipäivä, verotuspäätöksen maksutietoihin on merkitty eräpäiväksi seuraava pankkipäivä.

Maksuissa on käytettävä oikeaa viitenumeroa

Marraskuusta 2017 alkaen yhteisöjen ja yhteisetuuksien jäännösvero, ennakkoverot ja lisäennakko maksetaan yhteisöjen tuloveron viitteellä. Viitenumero on sama yhteisön kaikille tuloveroille.

Myös yhteisöjen jäännösveron tilinumero on muuttunut. Käytä jäännösveroa maksaessasi aina oikeaa tilinumeroa ja viitenumeroa. Näet ne verotuspäätöksen maksuohjeista tai OmaVerosta. Jäännösvero on maksettava yhdessä erässä.

Yhteisö ei voi enää valita, mitä tuloveron erää maksaa, vaan maksu käytetään jäännösveroon, ennakkoveroon ja lisäennakkoon uusien säännösten mukaisessa järjestyksessä:

  • Ensin maksu käytetään erääntyneisiin tuloveroihin eräpäiväjärjestyksessä.
  • Sen jälkeen maksu käytetään erääntymättömiin tuloveroihin eräpäiväjärjestyksessä.

Maksu käytetään tuloveroihin, vaikka maksaisit veron vanhoilla tiedoilla eli viitenumerolla ja tilinumerolla, jotka olivat tilisiirtolomakkeissa ennen marraskuuta 2017.

Yhteisöjen tuloveroa voi maksaa myös OmaVerossa verkkomaksuna. OmaVeron kautta tehtyyn verkkomaksuun ei tarvitse itse täyttää maksutietoja, vaan ne siirtyvät OmaVerosta valmiiksi verkkopankin maksupohjaan.

Jäännösveron huojennetun viivästyskoron maksaminen

Jos yhteisön ennakkoverot ovat olleet pienemmät kuin lopullinen veron tarve on, puuttuvat verot on maksettava jäännösverona. Verohallinto laskee jäännösverolle huojennettua viivästyskorkoa, joka erääntyy maksettavaksi jäännösveron yhteydessä.

Huojennettu viivästyskorko on Suomen Pankin vahvistama viitekorko, johon on lisätty 2 prosenttiyksikköä. Korkoprosentti tarkistetaan vuosittain. Vuonna 2018 huojennettu viivästyskorko on 2,0 %. Jäännösverolle laskettavasta huojennetusta viivästyskorosta vähennetään 20 euroa (kuitenkin enintään koron määrä).

Huojennetun viivästyskoron laskeminen alkaa verovuoden päättymistä seuraavan toisen kuukauden ensimmäisestä päivästä. Korkoa lasketaan jäännösveron eräpäivään asti. Huojennettu viivästyskorko lasketaan kuukauden ja vuoden todellisten päivien mukaan.

Myöhässä olevalle jäännösverolle kertyy viivästyskorkoa

Jos jäännösvero maksetaan eräpäivän jälkeen, verolle ja mahdolliselle veronkorotukselle lasketaan viivästyskorkoa. Korkoa on maksettava eräpäivää seuraavasta päivästä alkaen jäännösveron maksupäivään asti, nämä päivät mukaan lukien. Viivästyskorko lasketaan kuukauden ja vuoden todellisten päivien mukaan.

Vuonna 2018 viivästyskorko on 7,0 %. Koron määrä tarkistetaan vuosittain. Viivästyskorolla ei ole vähimmäismäärää. Viivästyskoron voi laskea OmaVerossa.

Myöhässä olevan veron voi maksaa Verohallinnon tilille, ellei veroa ole siirretty ulosottoon.

Verohallinto ei enää lähetä erillisiä maksumuistutuksia jäännösverosta, vaan maksamattomasta verosta on huomautus verojen kuukausittaisessa yhteenvedossa OmaVerossa. Jos jäännösveroa ei ole maksettu huomautuksessa ilmoitettuna eräpäivänä, Verohallinto lähettää veron ulosottoon. Ulosotossa oleva vero on maksettava ulosottoviranomaisen antamien ohjeiden mukaan. Ulosotto perii verosta ulosottomaksun, vaikka vero maksettaisiin suoraan Verohallinnon tilille.

Avainsanat: