Veronpalautus – yritykset ja yhteisöt

Tämä ohje koskee yritys- ja yhteisöasiakkaita. 

Oikea pankkitilinumero nopeuttaa palauttamista

Veronpalautus maksetaan pankkitilille, jos tilinumero on Verohallinnon tiedossa. Voit ilmoittaa tilinumeron sähköisesti OmaVerossa. Paperilomakkeella ilmoittaminen on mahdollista vain erityisestä syystä, kuten teknisen esteen vuoksi.

Veronpalautuksen maksupäivä

Verovuoden 2017 veronpalautukset maksetaan pankkitileille 11.12.2018.

Verovuodesta 2018 alkaen jokaisella yhteisöllä ja yhteisetuudella on oma verotuksen päättymispäivä, joka on merkitty verotuspäätökseen. Verotus päättyy kuitenkin viimeistään 10 kuukauden kuluttua tilikauden viimeisen kalenterikuukauden päättymisestä. Jos kalenterivuoden aikana on päättynyt useita tilikausia, 10 kuukauden aika lasketaan viimeisimmän tilikauden päättymiskuukauden lopusta.

Verohallinto lähettää yhteisölle verotuspäätöksen, johon on merkattu mahdollisen veronpalautuksen määrä. Verotuspäätös on myös OmaVerossa. Veronpalautukset maksetaan yhteisön verotuksen päättymiskuukautta seuraavan toisen kuukauden 5. päivänä. Jos päivä ei ole arkipäivä, veronpalautus maksetaan seuraavana mahdollisena arkipäivänä. Palautus maksetaan yhteisön ilmoittamalle pankkitilille.

Palautuksille maksettavat korot

Verovuoden 2017 veronpalautukselle maksetaan 0,5 %:n palautuskorkoa. Koronlasku alkaa verovuoden päättymistä seuraavan toisen kuukauden ensimmäisestä päivästä. Jos yhteisö on maksanut veron verovuoden päättymistä seuraavan kuukauden jälkeen, palautuskorko lasketaan maksupäivää seuraavasta päivästä alkaen siihen päivään saakka, jona palautettava määrä veloitetaan Verohallinnon tililtä tai käytetään yhteisön veroihin. Korko lasketaan kuukauden ja vuoden todellisten päivien mukaan.

Palautuskorko on Suomen Pankin vahvistama viitekorko, josta on vähennetty 2 prosenttiyksikköä. Palautuskorko on kuitenkin aina vähintään 0,5 %. Koron määrä tarkistetaan vuosittain. Vuonna 2018 korko on 0,5 %

Miksi palautus ei tullut tilille?

Jos tilinumero ei ole Verohallinnon tiedossa, palautus maksetaan maksuosoituksena OP:n välityksellä. Huomaathan, että maksuosoituksen lunastaminen on muuttunut maksulliseksi. Osuuspankit perivät lunastuksesta palveluhinnastonsa mukaisen maksun. Koska lunastus on maksullinen, Verohallinto ei maksa alle 15 euron palautuksia maksuosoituksina muutoin kuin asiakkaan pyynnöstä.

Maksuosoituksesta toimitetaan ilmoitus siihen osoitteeseen, joka on Verohallinnon tiedossa. Palautuksen saajalla pitää olla osoite Suomessa, jotta maksuosoitus voidaan välittää. Kun asiakas on saanut ilmoituksen maksuosoituksesta, veronpalautuksen voi lunastaa Suomessa OP-ryhmän osuuspankin kassapalveluita tarjoavasta konttoreista. Maksuosoitus on lunastettava 28 päivän kuluessa ilmoituksen päiväyksestä. Tarkemmat ohjeet ovat ilmoituksessa.

Kannattaa huomata, että pankkitilille maksettu palautus on käytössä aikaisemmin kuin maksuosoituksena maksettu palautus.

Veronpalautus maksetaan, jos palautettava määrä on vähintään 5 euroa. Oma-aloitteisissa veroissa pienin maksettava palautus on 20 euroa.

Jos palautuksen saajalla on maksamatta jääneitä veroja, Verohallinto käyttää veronpalautuksen niihin. Verohallinto voi käyttää veronpalautuksen myös niiden verovelkojen suoritukseksi, joista palautuksen saaja on vastuussa. Palautuksen käyttämisestä ilmoitetaan aina palautuksen saajalle ja sille, jonka verovelkaan palautus käytetään.

Marraskuun 2017 alussa voimaan tulleen muutoksen jälkeen osakeyhtiöiden ja muiden yhteisöjen ennakonpalautuksia on voitu käyttää avoinna oleville verovelvoitteille. Yhteisöjen ennakonpalautukset ovat käytettävissä erääntyneille erille heti verotuksen valmistumisesta lähtien.

Veronpalautus voidaan myös ulosmitata. Ulosottoviranomainen ilmoittaa velalliselle ulosmittauksesta.

Veronpalautusta ei voida maksaa, jos veroilmoituksia on antamatta tai niissä on olennaisia puutteita. Sekä oma-aloitteiset verot että yhteisöjen ja yhteisetuuksien tulovero otetaan huomioon: jos joko oma-aloitteisten verojen tai tuloveron ilmoituksissa on olennaisia puutteita, Verohallinto ei voi palauttaa kumpaakaan veroa. Ilmoitusten puutteet näkyvät OmaVerossa ilmoituksen määräpäivää seuraavana päivänä.

Jos ilmoitat pikalainayrityksen tilinumeron Verohallinnolle, tilinumero jää Verohallinnon asiakastietoihin, kunnes ilmoitat uuden tilinumeron.

Verohallinnon tiedoissa voi olla kerrallaan vain yksi tilinumero.

Muita veronpalautuksia

Veronpalautuksia maksetaan myös verotukseen tehdyn muutoksenhaun ja oikaisujen perusteella. Muutos on voitu tehdä joko asiakkaan hakemuksesta tai viran puolesta. Muutoksesta lähetetään asiakkaalle päätös, jossa ilmoitetaan palautettava määrä. Palautus maksetaan yleensä viikon kuluessa palautuspäätöksen päivämäärästä asiakkaan ilmoittamalle pankkitilille.

Ennakkoveron tai lisäennakon palautukselle ei makseta palautuskorkoa. Nämä verot voidaan palauttaa noin viikon kuluttua siitä, kun Verohallinto on selvittänyt palautuksen edellytykset.