Verojen palauttaminen – yritykset ja yhteisöt

Tämä ohje koskee yritys- ja yhteisöasiakkaita. 

Oikea pankkitilinumero nopeuttaa palauttamista

Veronpalautus maksetaan ensisijaisesti pankkitilille, jos tilinumero on Verohallinnon tiedossa. Tilinumero ilmoitetaan sähköisesti OmaVero-palvelussa. Paperilomakkeella ilmoittaminen on mahdollista vain erityisestä syystä, kuten teknisen esteen vuoksi.

Ennakonpalautuksen maksupäivä

Veronpalautukset maksetaan pankkitileille 5.12.2017. 

Veronpalautukselle maksetaan 0,5 %:n palautuskorkoa 1.2.-31.10.2017.

Veronpalautukset maksetaan pankkitileille 5.12.2017.

Veronpalautukselle maksetaan 0,5 %:n palautuskorkoa 1.2.-31.10.2017.

Yhteisöjen verotus päättyy kymmenen kuukautta tilikauden viimeisen kalenterikuukauden päättymisen jälkeen. Palautukset maksetaan yhteisön verotuksen päättymiskuukautta seuraavan toisen kuukauden 7. päivänä. Jos palautuspäivä ei ole pankkipäivä, palautus maksetaan seuraavana pankkipäivänä.

Esimerkiksi jos yhtiön tilikausi päättyy 31.12.2016, verotus päättyy 31.10.2017 ja ennakonpalautus maksetaan 7.12.2017.

Veronpalautukselle maksettava 0,5 %:n yhteisökorko lasketaan veroilmoituksen viimeistä jättöpäivää seuraavasta päivästä alkaen palautuskuukautta edeltävän kuukauden loppuun saakka.

Palautuksille maksettavat korot

Veronpalautuksille maksetaan palautuskorkoa. Korko on Suomen Pankin vahvistama viitekorko, josta on vähennetty 2 prosenttiyksikköä. Kuitenkin se on aina vähintään 0,5 %. Koron määrä tarkistetaan vuosittain. Vuonna 2017 palautuksille maksettava korko on 0,5 %.

Oma-aloitteisille veroille maksetaan hyvityskorkoa. Hyvityskorko on Suomen Pankin vahvistama viitekorko, josta on vähennetty 2 prosenttiyksikköä. Hyvityskorko on kuitenkin aina vähintään 0,5 %. Vuonna 2017 hyvityskorko on 0,5 %. Hyvityskorko ja palautuskorko ovat samansuuruiset.

Miksi palautus ei tullut tilille?

Jos tilinumero ei ole Verohallinnon tiedossa, palautus maksetaan maksuosoituksena OP:n välityksellä. Huom! Maksuosoituksen lunastaminen on muuttunut maksulliseksi. Osuuspankit perivät lunastuksesta palveluhinnastonsa mukaisen maksun. Koska lunastus on maksullinen, Verohallinto ei maksa alle 15 euron palautuksia maksuosoituksina muutoin kuin asiakkaan pyynnöstä.

Maksuosoituksesta toimitetaan ilmoitus siihen osoitteeseen, joka on Verohallinnon tiedossa. Palautuksen saajalla pitää olla osoite Suomessa, jotta maksuosoitus voidaan välittää. Kun asiakas on saanut ilmoituksen maksuosoituksesta, veronpalautuksen voi lunastaa OP Ryhmän osuuspankin kassapalveluita tarjoavasta konttorista Suomessa 28 päivän kuluessa maksuilmoituksen päiväyksestä. Tarkemmat ohjeet ovat pankin lähettämässä maksuosoituksessa.

Pankkitilille maksettu palautus on käytössä aikaisemmin kuin maksuosoituksena maksettu palautus.

Jos tilinumero ei ole Verohallinnon tiedossa, palautus maksetaan maksuosoituksena OP:n välityksellä.Huom! Maksuosoituksen lunastaminen on muuttunut maksulliseksi. Osuuspankit perivät lunastuksesta palveluhinnastonsa mukaisen maksun.

Maksuosoituksesta toimitetaan ilmoitus siihen osoitteeseen, joka on Verohallinnon tiedossa. Palautuksen saajalla pitää olla osoite Suomessa, jotta maksuosoitus voidaan välittää. Kun asiakas on saanut ilmoituksen maksuosoituksesta, veronpalautuksen voi lunastaa OP Ryhmän osuuspankin kassapalveluita tarjoavasta konttorista Suomessa 28 päivän kuluessa maksuilmoituksen päiväyksestä. Tarkemmat ohjeet ovat pankin lähettämässä maksuosoituksessa.

Pankkitilille maksettu palautus on käytössä aikaisemmin kuin maksuosoituksena maksettu palautus. 

Veronpalautus maksetaan, jos palautettava määrä on vähintään 5 euroa. Oma-aloitteisilla veroilla pienin maksettava palautus on 20 euroa.

Jos palautuksen saajalla on maksamatta jääneitä veroja, Verohallinto käyttää veronpalautuksen maksamattomiin veroihin. Verohallinto voi käyttää veronpalautuksen myös niiden verovelkojen suoritukseksi, joista palautuksen saaja on vastuussa. Palautuksen käyttämisestä ilmoitetaan aina palautuksen saajalle ja sille, jonka verovelkaan palautus käytetään.

Veronpalautus voidaan myös ulosmitata. Ulosottoviranomainen ilmoittaa velalliselle ulosmittauksesta.

Jos ilmoitat pikalainayrityksen tilinumeron Verohallinnolle, tilinumero jää Verohallinnon asiakastietoihin, kunnes ilmoitat uuden tilinumeron.

Verohallinnon tiedoissa voi olla kerrallaan vain yksi tilinumero.

Veronpalautus maksetaan, jos palautettava määrä on vähintään 5 euroa. Oma-aloitteisilla veroilla pienin maksettava palautus on 20 euroa.

Jos palautuksen saajalla on maksamatta jääneitä veroja, Verohallinto käyttää veronpalautuksen maksamattomiin veroihin. Verohallinto voi käyttää veronpalautuksen myös niiden verovelkojen suoritukseksi, joista palautuksen saaja on vastuussa. Palautuksen käyttämisestä ilmoitetaan aina palautuksen saajalle ja sille, jonka verovelkaan palautus käytetään.

Veronpalautus voidaan myös ulosmitata. Ulosottoviranomainen ilmoittaa velalliselle ulosmittauksesta.

Jos ilmoitat pikalainayrityksen tilinumeron Verohallinnolle, tilinumero jää Verohallinnon asiakastietoihin, kunnes ilmoitat uuden tilinumeron.

Verohallinnon tiedoissa voi olla kerrallaan vain yksi tilinumero.

Muita veronpalautuksia

Veronpalautuksia maksetaan myös verotukseen tehdyn muutoksenhaun ja oikaisujen perusteella. Muutos on voitu tehdä joko asiakkaan hakemuksesta tai viran puolesta. Muutoksesta lähetetään asiakkaalle päätös, jossa ilmoitetaan palautettava määrä. Palautus maksetaan yleensä viikon kuluessa palautuspäätöksen päivämäärästä asiakkaan ilmoittamalle pankkitilille.

Sivu on viimeksi päivitetty 10.5.2017