Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus

Ohje koskee sekä henkilö- että yritys- ja yhteisöasiakkaita

Asiakas saa tilauksesta todistuksen verojen maksamisesta. Jos veroja on maksamatta tai ilmoituksia antamatta, asiakas saa verovelkatodistuksen. Tilauksen voi tehdä OmaVerossa, puhelimitse tai verkkolomakkeella. OmaVerossa saat itse tulostettua todistuksen saman tien.

Todistukset osoittavat tilanteen, joka on voimassa todistuksen antohetkellä. Todistusta ei voida antaa takautuvasti. Työnantaja-, arvonlisävero- ja ennakkoperintärekisterimerkintöjen voimassaolon voi tarkistaa Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän verkkopalvelusta (www.ytj.fi).

Verohallinto voi antaa todistuksen vain verovelvolliselle tai muulle todistukseen oikeutetulle, kuten verovelvollisen valtuuttamalle henkilölle tai laissa todistukseen saantiin oikeutetuille viranomaisille.

Yrityksen, elinkeinonharjoittajan tai elinkeinotoimintaa harjoittavan kuolinpesän ei tarvitse tilata verovelkatodistusta, jos verovelkarekisterissä ei ole merkintää veroveloista tai ilmoitusten laiminlyönneistä, eikä tilaaja pyydä toimittamaan verovelkatodistusta. Sen sijaan henkilöasiakkaiden tietoja ei ole verovelkarekisterissä.

Tarkista yrityksen tilanne ensin verovelkarekisteristä. Verovelkarekisteriin pääset Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän verkkopalvelusta.

Lue lisää verovelkarekisteristä (vero.fi/verovelkarekisteri).

Todistus verojen maksamisesta

Verohallinto antaa todistuksen verojen maksamisesta, jos asiakas on antanut veroilmoitukset oma-aloitteisesti ilmoitettavista veroista oikeaan aikaan ja maksanut veronsa ajoissa ja oikean suuruisena..

Verovelkatodistus

Verohallinto antaa verovelkatodistuksen, jos asiakkaalla on

  • erääntyneitä veroja maksamatta (verovelkaa)
  • arvonlisäveroa, ennakonpidätystä tai työnantajan sairausvakuutusmaksua koskevia veroilmoituksia antamatta tai maksuja tilittämättä
  • verovastuuseen perustuvaa verovelkaa
  • vahingonkorvausvelkaa
  • verovelkaa yrityssaneerauksessa tai yksityishenkilön velkajärjestelyssä
  • Verohallinnon kanssa tehty, voimassa oleva maksujärjestely

Todistusten tilaaminen

Todistuksen voi tilata

Huom! Englanninkielisen todistuksen saa vain puhelimitse tilaamalla tai Verohallinnon palvelupisteestä.

Todistus toimitetaan Verohallinnon tiedossa olevaan osoitteeseen 3−4 työpäivän kuluessa. Tietoturvasyiden vuoksi Verohallinto ei voi lähettää todistusta sähköpostilla. OmaVero-palvelussa tilattu todistus toimitetaan palveluun heti tilauksen jälkeen ja sen voi tulostaa sieltä itse.

Asiakas voi sopia Verohallinnon kanssa, että todistus lähetetään hänelle toistuvasti määräajoin, kuitenkin enintään kerran kuukaudessa. Tilaus on voimassa yhden vuoden ajan ensimmäisen tilauksen toimittamisesta.

Todistuksessa on varmennusnumero, jonka avulla todistuksen aitous varmistetaan.

Mahdolliset auto- ja valmisteverovelat eivät näy verovelkatodistuksessa.

Avainsanat: