Yrityssaneeraus ja konkurssi

Taloudellisissa vaikeuksissa oleva velallinen voi hakeutua yrityssaneeraukseen.

Yrityssaneeraukseen voidaan ryhtyä taloudellisissa vaikeuksissa olevan velallisen jatkamiskelpoisen yritystoiminnan tervehdyttämiseksi tai sen edellytysten turvaamiseksi sekä velkajärjestelyjen aikaansaamiseksi. Yrityssaneerausmenettelyn aloittamisesta päättää tuomioistuin.

Oma-aloitteisten verojen veroilmoitus yrityssaneerauksen alkaessa

Asiakas ilmoittaa Verohallinnolle tiedot arvonlisäveroista, ennakonpidätyksistä ja työnantajan sairausvakuutusmaksuista oma-aloitteisten verojen veroilmoituksella. Ilmoitetut tiedot näkyvät OmaVero-palvelussa, josta voi tarkistaa verokauden maksettavan veron määrän.

Yrityssaneerausmenettelyssä saneerausvelka määräytyy saneeraushakemuksen vireilletulopäivän mukaan. Yrityssaneerausvelkojana Verohallinto soveltaa kuitenkin verokauden jakamattomuuden periaatetta. Saneerausta hakeneen velallisen ei tarvitse antaa jaettua oma-aloitteisten verojen veroilmoitusta siltä kaudelta, jolloin saneeraushakemus on tullut vireille, vaan veroilmoitus annetaan kuten muiltakin kausilta. Oma-aloitteisten verojen veroilmoituksella ilmoitettava maksettava vero on kokonaan saneerausvelkaa siltä kaudelta, jona saneeraushakemus on tullut vireille, paitsi jos hakemus on tullut vireille kuukauden ensimmäisenä päivänä.

Velallinen voidaan asettaa konkurssiin

Velallinen, jolla on maksamatonta verovelkaa, voidaan asettaa konkurssiin.
Hakemuksen tuomioistuimelle voi tehdä velallinen tai velkojana Verohallinto

Lisätietoja konkurssimenettelystä www.konkurssiasiamies.fi

Avainsanat: