Verovelkarekisteri – usein kysyttyä

Yleistä verovelkarekisteristä

Maksaminen ja ilmoittaminen

Maksujärjestelyt ja muut perintäkeinot

Verovelkatodistukset

Muita kysymyksiä

Tekniset kysymykset

Yleistä verovelkarekisteristä

Mikä on verovelkarekisteri?

Verovelkarekisteri on julkinen palvelu, josta voi tarkistaa tiedot kaikkien yritysten ja elinkeinonharjoittajien veroveloista tai ilmoituslaiminlyönneistä. Verovelkarekisteristä näkyy, onko yrityksellä tai elinkeinonharjoittajalla verovelkaa vähintään 10 000 euroa tai kausiveroilmoituksen antamisen laiminlyöntejä viimeisten 6 kuukauden ajalta. Verovelkarekisterissä ei näytetä verovelan varsinaista euromäärää vaan ainoastaan tieto siitä, onko verovelkaa 10 000 euroa vai ei. Autovero- ja valmisteverovelat eivät näy verovelkarekisterissä.

Koskeeko verovelkarekisteri henkilöasiakkaita?

Ei. Verovelkarekisterissä ei ole henkilöasiakkaiden tietoja. Verovelkarekisteri koskee vain yrityksiä, elinkeinonharjoittajia ja elinkeinotoimintaa harjoittavia kuolinpesiä.

Mitkä verot kuuluvat verovelkarekisterin piiriin?

Verovelkarekisterissä julkaisu koskee kaikkia veroja (pääomia, viivästyskorkoa ja myöhästymismaksuja), jotka ovat perinnässä lukuun ottamatta autovero- ja valmisteverovelkoja. Julkaisurajan ylittävä verovelka muodostuu siten asiakkaan veroveloista ja muista laiminlyödyistä Verohallinnon määräämistä maksuista. Viivekorkoa ei lasketa mukaan verovelan kokonaismäärään, mutta sen sijaan viivästyskorko lasketaan.

Mistä löydän verovelkarekisterin?

Verovelkarekisteriin pääset Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän verkkopalvelun kautta kohdasta YTJ-tietopalvelu - Yrityshaku (www.ytj.fi). Yrityshaku tulee tehdä ennen verovelkarekisteritietojen tarkastelua. Verohallinto ei julkaise verovelkarekisteritietoja listauksena.

Miten haen yrityksen verovelkarekisteritietoja?

YTJ-tietopalvelun yrityshaun kautta voit hakea yritystä joko nimellä tai Y-tunnuksella. Tämän jälkeen pääset katsomaan verovelkarekisterin tietoja yrityksen tietosivulla olevasta kohdasta Verovelkarekisteri, Näytä tiedot.

Kuka voi katsoa verovelkarekisteritietoja?

Yritysten (mm. Oy, Ay ja Ky) verovelkatietoja voi hakea YTJ-tietopalvelusta kuka tahansa. Jos sen sijaan haluat tarkastella elinkeinonharjoittajien (Tmi) tai elinkeinotoimintaa harjoittavien kuolinpesien verovelkatietoja, sinun täytyy tunnistautua palveluun Katso-tunnisteella. Elinkeinonharjoittajien ja kuolinpesien rekisteritietoja saa käyttää vain tilaajavastuu- ja hankintalain mukaisiin käyttötarkoituksiin. Verovelkarekisterissä ei näytetä verovelan varsinaista euromäärää vaan ainoastaan tieto siitä, onko verovelkaa yli 10 000 euroa vai ei.

Olen yksityinen elinkeinonharjoittaja, voinko tarkistaa omat tietoni verovelkarekisteristä?

Voit tarkistaa verovelkarekisteristä omat verovelkarekisteritietosi, jos olet elinkeinonharjoittaja ja sinulla on käytössäsi Katso-tunniste.

Minulla ei ole Katso-tunnistetta, miten toimin?

Verohallinnon sivuilla on ohjeet Katso-tunnisteen perustamiseen.

Minulla on Katso-tunniste jo entuudestaan. Pitääkö minun päivittää Katso-tunniste verovelkarekisteriä varten?

Nykyiset Katso-tunnisteet ovat automaattisesti voimassa verovelkarekisterissä, joten sinun ei tarvitse päivittää Katso-tunnistetta sitä varten. Verovelkarekisteriä voi katsoa sellaisella Katso-tunnisteella, joka on yhdistetty Y-tunnukseen.

Saanko tiedon siitä, kuka on katsonut verovelkarekisteristä tietojani?

Yritysten tiedot ovat julkisia ja kaikkien katsottavissa. Julkisten tietojen hakutietoja ei tallenneta.

Sen sijaan yksityisten elinkeinonharjoittajien ja elinkeinotoimintaa harjoittavien kuolinpesien tietojen tarkastelu edellyttää Katso-tunnistautumista. Tietoja saa katsoa vain tilaajavastuu- ja hankintalain mukaisiin tarkoituksiin. Myös omien tietojen tarkistaminen on sallittua. Yksityisiä elinkeinonharjoittajia ja kuolinpesiä koskevat hakutiedot tallennetaan ja verovelkarekisteriin merkitty asiakas voi pyynnöstä saada Verohallinnolta tiedon siitä, kuka hänen tietojaan on katsonut.

Ovatko kaikki Suomessa toimivat yritykset verovelkarekisterissä?

Eivät ole. Rekisteriin merkitään vain kotimaiset yritys- ja yhteisötietojärjestelmään merkityt, elinkeinotoimintaa harjoittavat yritykset ja yhteisöt sekä elinkeinotoimintaa harjoittavat luonnolliset henkilöt ja kuolinpesät, jotka on merkitty kaupparekisteriin tai arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Verovelkarekisterissä on tieto vain sellaisista ulkomaisista yhteisöistä, jotka on rekisteröity sivuliikkeenä kaupparekisteriin.

Maksaminen ja ilmoittaminen

Miten pääsen pois verovelkarekisteristä?

Rekisterimerkintä ei ole pysyvä. Tiedot päivittyvät verovelkarekisterissä automaattisesti sen jälkeen, kun puute on korjattu, eli maksu tai kausiveroilmoitus on saapunut Verohallinnolle. Rekisterimerkintä poistuu myös silloin, kun asiakkaalle on tehty verovelkaa koskeva maksujärjestely.

Maksoin verovelkani. Kuinka nopeasti merkintä verovelkarekisterissä poistuu?

Tieto päivittyy verovelkarekisteriin viivytyksettä sen jälkeen, kun maksu on saapunut pankista Verohallinnon tilille. Tämä tapahtuu yleensä 2-3 pankkipäivän aikana.

Jos olet maksanut maksun ulosottoon, kestää maksun saapuminen Verohallintoon kauemmin. Maksun saapuminen riippuu ulosoton maksujen tilitysrytmistä. Ulosotolla on myös oikeus periä omat palkkionsa, mikä voi vähentää Verohallinnolle tilitettävää määrää.

Maksoin verovelkani. Saanko rekisterimerkinnän pois esittämällä maksukuitin Verohallinnolle?

Verovelkarekisteri päivittyy automaattisesti, joten kuitin esittämisellä ei voi nopeuttaa rekisteritietojen päivittymistä.

Mitä ilmoituslaiminlyönnillä tarkoitetaan?

Ilmoituslaiminlyönti tarkoittaa sitä, että  arvonlisäverovelvollinen tai säännöllisesti palkkaa maksava työnantaja on jättänyt oma-aloitteisten verojen veroilmoituksen antamatta. Ilmoituspuutteet merkitään verovelkarekisteriin viimeisten 6 kuukauden ajalta.

Olen saanut arvioverotuspäätöksen arvonlisäverosta ja maksanut sen. Miksi verovelkarekisterissä on ilmoituspuutemerkintä?

Vaikka vero on maksettu, näkyy verovelkarekisteriotteella merkintä ilmoituspuutteista, jos oma-aloitteisten verojen veroilmoitus on edelleen antamatta.

Näkyvätkö maksamattomat ennakkoverot verovelkarekisterissä?

Kyllä, maksamattomat ennakkoverot voivat aiheuttaa merkinnän verovelkarekisteriin, mutta vasta maksumuistutuksen eräpäivän jälkeen.

Maksujärjestelyt ja muut perintäkeinot

Saako verovelkamerkinnän pois hakemalla Verohallinnolta maksujärjestelyä?

Jos yritykselläsi on voimassa Verohallinnon kanssa tehty maksujärjestely eikä yrityksellä ole muita verovelkarekisteriin vaikuttavia verovelkoja, verovelkarekisteritietoa ei julkaista verovelkarekisterissä. Jos maksuohjelman ulkopuolisia verovelkoja on yli 10.000 euroa, verovelkarekisterissä näkyy tieto, että yrityksellä on verovelkaa.

Saako verovelkamerkinnän pois hakemalla Ulosotosta maksusuunnitelmaa?

Ulosoton kanssa tehty maksusuunnitelma ei estä verovelan julkaisemista verovelkarekisterissä.

Olen hakenut muutosta verotukseen. Poistaako se verovelkarekisterimerkinnän?

Verotusta koskeva muutoksenhaku ei sellaisenaan estä merkintää verovelkarekisterissä. Jos verolle on muutoksenhaun yhteydessä määrätty täytäntöönpanokielto, täytäntöönpanokiellon alainen osuus verosta vähennetään rekisteriin merkittävästä saldosta. Jos jäljelle jäävä verovelka ylittää edelleen 10 000 euron rajan, verovelasta tulee merkintä rekisteriin.

Miten yrityssaneeraus vaikuttaa verovelkarekisterimerkintään?

Mikäli yritykselle on vahvistettu yrityssaneerauslain mukainen maksuohjelma, maksuohjelmaan kuuluvia verovelkoja ei julkaista verovelkarekisterissä.

Miten elinkeinonharjoittajan velkajärjestely vaikuttaa verovelkarekisterimerkintään?

Mikäli elinkeinonharjoittajalle on vahvistettu velkajärjestelylain mukainen maksuohjelma, maksuohjelmaan kuuluvia verovelkoja ei julkaista verovelkarekisterissä.

Verovelkatodistukset

Milloin minun pitää tilata verovelkatodistus?

Tarkista yrityksen tilanne ensin verovelkarekisteristä.

Jos verovelkarekisterissä ei ole merkintää, sinun ei tarvitse hankkia verovelkatodistusta tai todistusta verojen maksamisesta. Jos verovelkaa on yli 10 000 euroa tai yrityksellä on ilmoituslaiminlyöntejä viimeisten 6 kuukauden ajalta, verovelkatodistus täytyy tarvittaessa hankkia.

Sinulla on edelleen aina halutessasi oikeus saada verovelkatodistus. Todistuksen sisältö tai hakemismenettely ei ole muuttunut.

Muita kysymyksiä

Minulla on maksamatonta auto- tai valmisteveroa. Näkyykö se verovelkarekisterissä?

Verovelkarekisterissä eivät näy autovero- ja valmisteverovelat.

Mitä teen, jos verovelkarekisterin tiedoissa on mielestäni virhe?

Ota tällaisessa tilanteessa yhteyttä Verohallintoon.

Vaikuttaako verovelkarekisterimerkintä luottotietoihin?

Verovelkarekisterimerkintä ei suoraan vaikuta luottotietoihin. Luottoyhtiöt voivat kuitenkin tarkistaa liiketoimintaa harjoittavien asiakkaiden tietoja myös verovelkarekisteristä.

Aiheuttavatko vanhentuneet verot verovelkarekisterimerkinnän?

Vanhentuneet verot eivät näy verovelkarekisterissä. Verovelka vanhenee viidessä vuodessa.

Näkyvätkö ulkomaisen toimijan verovelat rekisterissä?

Jos ulkomainen yhteisö ei ole rekisteröity sivuliikkeenä Suomessa, sen verovelkatieto ei näy verovelkarekisterissä. Jos ulkomainen yhteisö on rekisteröity sivuliikkeenä kaupparekisteriin, tulee verovelkarekisteriin merkintä veroveloista ja ilmoituslaiminlyönneistä samoilla periaatteilla kuin muistakin yrityksistä.

Poistaako verovelkarekisteri harmaata taloutta?

Verovelkarekisterin tavoitteena on lisätä yhteiskunnallista avoimuutta ja läpinäkyvyyttä ja sitä kautta poistaa harmaata taloutta.

Tekniset kysymykset

Miksi en löydä yrityksen verovelkarekisteritietoja YTJ-tietopalvelusta?

Jos yrityksen tietoja ei löydy YTJ-tietopalvelusta, yrityksen toiminta on loppunut.

Voinko hakea rajattomasti verovelkarekisteritietoja eri yrityksistä?

Yhdestä ip-osoitteesta tulevia päivittäisiä hakumääriä on rajoitettu, jotta palvelu toimisi sujuvasti.

Voinko itse tulostaa verovelkarekisteriotteen?

Voit tulostaa verovelkarekisteriotteen itse. Tulostusnäkymä riippuu tietokoneesi asetuksista.

Miten saan verovelkarekisteriotteen tulostuksen onnistumaan?

Verovelkarekisteriote tulostetaan HTML-muodossa. Tulostusnäkymä riippuu tietokoneesi asetuksista.

Miten valitsen verovelkarekisterin kielen?

Voit valita kielen YTJ-tietopalvelun sivulla. Kielivaihtoehdot ovat suomi, ruotsi ja englanti.